Hendrik Reijne van der Linden , *’s-Gravendeel ±1590 , † ’s-Gravendeel <6-6-1668.
Zoon van Rein Ariensz van der Linden en Teuntje (Thoontgen) .


x ±1619
    Neeltje Jans Sneep , * ±1595 , † <14-10-1625.    

    Dochter van Jan Adriaensz (Jan Ariens) Sneep en Anna Pieters .
x ±1626
    Neeltje Bastiaans ( Naaktgeboren) , *’s-Gravendeel ±1600 , † ’s-Gravendeel .

RECHTSBOVEN: Hendrik Reijne van der Linden woonde in ’s-Gravendeel

Kinderen:
 1. Bastiaen Heijndriks van der Linden , *’s-Gravendeel ±1620 , † ’s-Gravendeel ±13-11-1703 , [] ’s-Gravendeel .
  Get. bij de overl. aangifte: Hendrik Bastiaens van der Linden .
   ’s-Gravendeel 13-11-1703: "ontfangen van Hendrick Bastiaens van der Linden voort regt van begraven van sijn vader, genaemt Bastiaen Hendricxs van der Linden, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus f 3:0:0."
   ’s-Gravendeel 25-8-1720: "doen dier tydt is het nieuwe beenhuys begmaeckt van Ary Kluydt, metselaar, en de eerste beenderen dien der in gekomen zijn die zijn geweest van den oude Bastiaen Hendrickse van der Linden".
   Op 27-4-1701 werd hij 80 jaar oud genoemd.

   Hij was bouwman (boer) in het Nieuw-Bonaventura buiten ’s-Gravendeel.

   Nieuw-Bonaventura, 1673: Bastiaen Hendrixsz. van der Linde gebruikt in huur van Abraham van der Lisse 3 ½ morgen land in de Mookhoek voor 11 gulden de morgen en van de Vrouwe van de Mijl op de grond van de Mijl onder Bonaventura 7 of 8 morgen land voor 6 gulden de morgen.

   ’s-Gravendeel, 1674: "Bastiaen Hendricx van der Linden 18-0. Den 16 Julij 1688 verclaert geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt."

   Op 16-7-1688 in ’s-Gravendeel verklaarde Bastiaen Hendricx van der Linden "geen duijsent gl. gegoet te sijn dus geroijt". Den 10-8-1703 heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan dat hij "compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl. gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."

   Op 6-3-1680, "buitens dorpe in Bonavonteura" nabij ’s-Gravendeel, was sprake van "Bastijaen Heijndricks van der Linde, een bouwman, heel cappitalist".

   "Den 10 aug 1703 [in ’s-Gravendeel] heeft Bastiaan van der Linden Eedt gedaan ddat hij compt opt consent van den 21en Julij 1687 geen duijsent gl gegoet was en m. present geen duijsent gegoet is."
   Beroep: landbouwer, veehouder

  x ±1645   Annetien Joosten Vermaes , *Maasdam ±1602 , † Maasdam ±1652.

  x ’s-Gravendeel ±1654   Neeltge Coenen in ’t Velt , *Barendrecht ±1619 , † ’s-Gravendeel ±1679.
      Dochter van Coenraet (Coen Pietersz) (in ’t Velt) en Weijntge Adriaens Hordijck .
   Kinderen: Hendrik, Neeltje en Coen.
   Overleden tussen 1-9-1678 en 1-6-1680.

   Neeltge Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Droogendijck, verveilt in 1653 haar havelijke en meubilaire goederen aan de meestbiedende. Genoemd worden Pieter Coenen en de huisvrouw van Leendert Coenen.

   Mijnsheerenland, 22 maart 1653:
   Neeltje Coenen, weduwe van Gijsbert Adriaans Drogendijk, komt met meer anderen overeen betreffende de verkochte goederen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs. Genoemd: Pieter Coenen, Pieter Jans kousemaker en Adriaan Coenen, broers en zwager van Neeltje Coenen, Lauwens Ariens Drogendijk, wonende in Bonaventura, oom paternel en Adriaan Jacobs, wonende in Strijen, oom maternel van de 2 nagelaten weeskinderen van Gijsbert Adriaans en Aagje Jacobs, die verwekt hebben Ariaan Gijsberts Drogendijk, oud 6 jaar, Lijntje Gijsberts, oud 4 jaren en Coenraad Gijsberts Drogendijk, oud 1 jaar.
   Met onderschrift van Aert Hermanse van der Wael.

   Bastiaen en zijn ziek te bed liggende vrouw, Neeltie Coenen, maakten op 1-9-1678 in hun huis te ’s-Gravendeel een testament op de langstlevende. Deze diende hun gezamenlijke kinderen naar behoren op te voeden. Bij hertrouwen van de langstlevende zou de helft van de boedel aan de kinderen toekomen. Als voogden van de onmodige kinderen werden Reijn Heijndricks van der Linde en Arij Coene tot voogden benoemd.

  x ’s-Gravendeel 1680   Sijtje Dircks Quartel , * ±1633 , † 11-1723, [] ’s-Gravendeel 16-11-1723.
      Dochter van Dirck Cornelisz Quartel en Jannigje Cornelisse .
   Otr. op 25-6-1680 in ’s-Gravendeel.
   Op nr. 80 Sitie Dirckse Quartel, pro deo.

   Dochter van Dirk Cornelisz Quartel en Jannetje Cornelisdr Polderman. Ook Fijtien Dirks Quartel genoemd.

  3 kinderen


 2. Annetje Hendriks van der Linden , * ±1622 .


 3. Bastiaantje Hendricx van der Linden , * ±1626 , † ’s-Gravendeel >1714 .

  x ’s-Gravendeel ±1660   Jan Melsse (Jan Mels) Aartoom , *’s-Gravendeel ±1635 , † ’s-Gravendeel ±1695.
      Zoon van Mels Jansz Aartoom en Lijsbeth Coene in ’t Velt .
   Overleden in de periode 1692-1698.
   Geboren vóór 1638.

  3 kinderen


 4. Elisabeth Hendriks van der Linden , *’s-Gravendeel >1626 .

   Een Lijsbeth Henrix van der Linde liet samen met Andries Benjamins op 10-7-1661 in Dubbeldam een zoon Henrick dopen.


 5. Teuntje van der Linden , *’s-Gravendeel ±1630 .


 6. Reijn Hendricks van der Linden , *’s-Gravendeel ±1637 , † 2-1712 , [] ’s-Gravendeel ±20-2-1712.

  x 1659   Maeiken Coenen de Jonge in ’t Velt , *’s-Gravendeel ±1628 , † <6-1664.

  x ±1665   Ariaentie Pieters , * ±1635 , [] ’s-Gravendeel 11-1-1717.
   Op 5-6-1666 testeerden te Dordrecht de te ’s-Gravendeel woonachtige Reijn Hendricxs van der Linden en zijn tweede vrouw, Lijntie Pieters. Hij benoemde zijn broer, Bastiaen Hendricks van der Linden, als voogd van zijn voorkinderen bij Maeijcken Coenen. Het echtpaar werd ook genoemd op de lidmatenlijst van januari 1706.
   Op 11-1-1717 werd "Ariaantie Pieters, tweede vrouw van Reijn Hendrickse van der Linde" pro Deo begraven in ’s-Gravendeel.

   Ariaantie/Lijntje Pieters (Boer?)

   Op 3 mei 1690 verkocht Leijntje Pieters, weduwe van Teunis Jansz. Meijdam, inmiddels getrouwd met Reijn Hendricks van der Linden, land in Nieuw Bonaventura aan Abram Stoop te Dordrecht.

   Ariaentie Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Reijn Hendricks van der Linden .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.