Hilligjen Dircks van der Linden , * ±1650 , † Strijen ±4-4-1728, [] ’s-Gravendeel 5-4-1728.
Dochter van Dirck Dircksz (Dirrick Dirricxe) van der Linden en Maeijcken Heijndricse Cranendonck .
Get. bij de overl. aangifte: Hendrik Arijensz de Quartel .
Hilligjen Dircks trad op als getuige bij de doop van Maijcke Hendriks van der Linden .


x ±1675
    Arij Dirksz Quartel , * ±1642 , † Strijen ±28-4-1708.
Kinderen:
 1. Maeijken Arijens Quartel , * ±1678 , † Strijen ±11-4-1714 (kraambed) .
  Maeijken Arijens trad op als getuige bij de doop van Hilligje Ariense Quartel , de doop van Arij Arijense (Arie Ariens) Quartel .
   Maeijken Quartel overleed kort na de geboorte van haar dochter Hilligje.

   Op 5-5-1713 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij notaris G. Mugge te Dordrecht. Poulus was weduwnaar van Maijken Teunisse van der Linden. In 1720 hertrouwde Poulus met Grietje de Fonckert. Paulus en Maeijken kregen een dochter Hilligje.

  x   Paulus (Poulus Ariens) (de) Boer , * ±1685 , † Strijen ±21-6-1728.
      Zoon van Adriaen Cornelisz (Arie Cornelisz) Boer en Lijsbeth Pouwels van der Linden .
   Otr. op 14-4-1713 in Strijen.

   Op 9-5-1706 compareerde Poulus Arens Boer, zoon van Ary Corn. Boer.

   Poulus Ariens trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Cornelis Arijense (den) Boer .

  1 kinderen


 2. Arij Arijens Quartel , * ±1680 , † Strijen ±13-10-1718 .

  x   Leijntje Arienssen Hofman , * 1692 , ~Strijen 24-2-1692 , † >1721.
      Dochter van Arie Dingemanse (Arijen Dingmans) Hofman en Maijken Pleune Dolaart .
   Otr. op 23-3-1708 in Strijen.
   Kinderen o.a. Hilligje, Arij, Maaijken en Dirk.

   Mijnsheerenland, 1-6-1735: Neeltje Janse Verhoeck, laatst weduwe van Arij Dirkse Weda, wonende in Strijen, renoveert - gezond zijnde - alle voorgaande testamenten, etc. Zij nomineert ot haar erfgenamen de kinderen van Isack Franken Westdijk, met namen Isacq en Neeltje Westdijk, verwekt aan Lijntje Hofman. Tot haar universeel verfgenaam institueert zij Leendert Fransen Westdijk en Jan Fransen Troost, voogd der minderjarige kinderen en erfgenamen.

   Lijntje Ariens Hoffman erfde blijkens een testament d.d. 21-4-1729 1 morgen en 565 roeden land in de Tien Kavelen. Haar [tweede] man, Isaak France Westdijk, wonende onder Strijen, verkocht dit land op 25-5-1740 aan mr. Johan van Kampen in ’s-Gravenhage.

  5 kinderen


 3. Hendrik Arijensz de Quartel , * ±1690 , [] ’s-Gravendeel 1-5-1773.

  x   Anna Japhette (Anna Japhets) in ’t Veld , * 1700 , ~’s-Gravendeel 2-5-1700 , † Strijen 25-11-1747, [] ’s-Gravendeel 27-11-1747.

  x   Maijke Maertens (Maaijke Meertense) Kleijn , * ±1718 , ~Strijen 29-1-1719 , † Strijen 13-5-1754.
      Dochter van Maerten Korsse Kleijn en Teuna (Teuntje Huijge) Stooker .
   Otr. op 18-4-1748 in Strijen.
   Hendrik en Maaijke testeerden op 18-3-1751.
   Behalve zoon Maarten hadden zij nog een doodgeboren en een jong gestorven kind.
   Pro deo, als Maaijke Stoker

   Maijke Kleijn(e). Zij deed belijdenis te ’s-Gravendeel op 2-4-1743.

   Hendrik Arijens Quartel en Maaijke Klein testeerden op 18-3-1751 in Strijen.

   ’s-Gravendeel, 19-4-1748: Ontf. van Maaijke Meertense Klijn, j.d., de sa. van drie gulden, willende sig begeven ten huwelijken staten met Hendr. de Quartel, wedr. van Anna Japhette int Veld, woonende onder Strijen, aengeving gedaen hebbende inde classis van drie gulden, dus f3.-.-.

   Strijen, 18-4-1749: heefft sig aangegeve om te trouwen Hendr. de Quartel, won. alhier, in de cl. van 3:0:0, met
   Maijke Maartens Kleijne, won. te ’s Gravendeel, die daar ’t voors regt bet. sal. Memorie.

   Maaijke Meertense trad op als getuige bij de doop van Hendrik Gerrits de Graaf .

  x 1755   Lijntje Joosten Verrijp , * 1700 , ~Maasdam 2-5-1700 , [] ’s-Gravendeel 20-8-1774.
      Dochter van Joost Janse Verrijp en Marijtje Ariens van Drongelen .
   Otr. op 16-10-1755 in Strijen.
   Zij waren weduwe en weduwnaar.
   Doopget. Lijntje Jans Neef.

   Lijntje Jooste Verijp liet op 23-7-1724 in Maasdam een onecht kind, genaamd Sijgje, dopen.

   Lijntje trouwde met Hendrik Arijensz de Quartel, begr. 1-5-1773 in ’s-Gravendeel als diens 3e vrouw. Aangifte van het huwelijk op 16-10-1755 te Strijen. Lijntje was eerder weduwe van een onbekende Arij.
   Zie: "De Nederl. Leeuw" 1971.

   Lijntje Joosten trad op als getuige bij de doop van Jannigje Hendriks van der Linden .

  11 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.