Huig Gerritsz van der Linden , † <1703.
Zoon van Gerrit van der Linden .


× Dubbeldam 8-5-1678
    Beatris Ariens (Beata Ariens) Oorthoeck , * ±1655 , † <1703.
Kinderen:
 1. Marija Huijghen (Marigje Huijge) van der Linden , * 1682 , ~Dordrecht 21-2-1682 .
   Marija, dochter van Huijgh Gerritsz. van der Linden en Beata Ariens.

  × Dubbeldam 20-5-1708   Pieter Aertsze Muijs , * 1687 , ~Dordrecht 18-4-1687 .
   Pieter Aertse Muijs en Maijke Huige van der Linden.
   Pieter, zoon van Aert Pietersz. Muijs en Marichien/Marijke Ariens.

  5 kinderen


 2. Neeltie Huijgens van der Linden , * 1684 , ~Dubbeldam 4-6-1684 , † Dubbeldam 16-3-1728 .
  Neeltie Huijgens was getuige bij de doop van Neeltje Florissen van den Berg , de doop van Arij Florissen van den Berg (?) .

  × Dubbeldam 5-5-1709   Imbregt Jorisse Tol , * 1680 , ~Strijen 25-2-1680 , † Dubbeldam 16-3-1728.
      Zoon van Joris Pietersz Tol (??) en Ingetie Jacobs van Eijck (???).
   Dubbeldam, impost op begraven, 16-3-1728: "Den 16 maert van Embregt Jorisse te zijn overleden, en dat gehoorde onder d’onvermogende, memorie."

   Ook: Ingebregt Jorisz Tolhuis.

   Dubbeldam, impost op begraven, 28-9-1710: "van ’t kraemkindigje van Embregt Jorisse, gehoorende als vooren dienende memorie."

   In 1730 was sprake van een "nieuw getimmert" huis van Embregt Tol, dat bij de verponding werd aangeslagen voor f 0.15.0.

   Op Internet worden als zijn ouders genoemd: Joris Pietersz. Tolhuijs en Jannechie Pleune Visser.

   De naam Ingebreth/Engebret komt voor in Noorwegen.

  × 1738   Bastiaen van Gendt .
   Ondertrouw op 2-5-1738 in Dubbeldam.
   Dubbeldam, impost op trouwen, 2-5-1738: "door Bastiaen van Gendt dat zouw trouwen met Neeltjen Huijgen van der Linden, wed. Embregt Tol, en voor beijde versogt pro deo, memorie."
   Beiden hadden kinderen uit hun eerdere huwelijk.

   Bastiaan Jacobse/Ar. van Gent.

   Impost op begraven in Dubbeldam:
   - 2-8-1714 "Den 3e aug. van een kint van Bastiaen van Gent, memorie."
   - 3-9-1733 "3e 7b. van ’t lijck van Maijcken Joppen, huijsvr B. v. Gent, en pro deo dient memorie."

  5 kinderen


 3. ? Cornelia Huige (Cnelia Huige) van der Linden , * 1687 , ~Dubbeldam 13-4-1687 .
  Cnelia Huige was getuige bij de doop van Delia Adriaansen Boom .

  × Dubbeldam 11-11-1714   Jacob Janse Boom , * 1693 , ~Dubbeldam 11-3-1693 .
  Jacob Janse was getuige bij de doop van Delia Adriaansen Boom , de doop van Jan Adriaansen Boom .

      Zoon van Jan Pieterse Boom en Delia Gijsen .
   Ondertrouw op 26-10-1714 in Dubbeldam.
   Jacob Janse Boom en Cornelia Huijge van der Linden.


 4. ? Ariaentje Huigen van der Linden , * 1689 , ~Dubbeldam 11-9-1689 .
  Ariaentje Huigen was getuige bij de doop van Emmetje van den Berg (?) .

   In de periode 1702-1706 wordt door de diakonie van Dubbeldam geld betaald voor het onderhoud van Ariaantje Huigen, net zoals dat wordt gedaan voor Geertje Huigen van der Linden: "Betaalt een halv jaar onderhouds van Ariaantje Huijgen verscheenen den 18 Decemb. 1702, f 20:0:0." en in 1703: "Betaalt wegens onderhoud van Ariaantje Huijgen, f 39:0:0. Betaalt een jaar onderhoud van Geertje Huijgen f 45:0:0."


 5. Geertje Huigens van der Linden , * 1693 , ~Dubbeldam 19-4-1693 , [] Dubbeldam ±3-9-1756.

  × Dubbeldam 18-5-1721   Hendrik Willemse Brand , *Dubbeldam 1696 , ~Dubbeldam 20-5-1696 .

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.