Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes , *Dordrecht ±1660 , † >1730.
Gepje Joosten trad op als getuige bij de ondertrouw van Teunis Dirks van Dooren , de ondertrouw van Frederik (Frederic) Strael , de ondertrouw van Alexander (Sander) van der Hum , de ondertrouw van Jan Claesse de Ridder .

Dochter van Joost Jans Lipsius en Pietertge Nitters .


(otr Dordrecht 30-7-1684)
    Johannes (van der) Hum , † <4-1715.

RECHTSBOVEN: Gepje Jooste Lipsjes, weduwe van Johnnes vander Hum, was op 11-7-1727 in Dordrecht getuige bij de ondertrouw van haar dochter Stijntje..

Kinderen:
 1. Jannitie (Jenneken) van der Hum , * 1685 , ~Dordrecht 20-8-1685 , [] Dordrecht ±14-1-1757.

  Dordrecht 13-11-1718   Jan Jacobse van der Gelder , * 1697 , ~Dordrecht 28-7-1697 , † <7-1747.

  6 kinderen


 2. Pietertje van der Hum , * 1687 , ~Dordrecht 8-8-1687 , † <1692 .


 3. Alexander (Sander) van der Hum , * 1688 , ~Dordrecht 1-9-1688 , † <6-1732 .

   Dordrecht, Sondach den 13e Augustij 1713:
   Coram D’Heeren mr. Adriaan Halling & Pieter Onderwater.
   Sander Janse vander Hum, j.m., geassist. met sijn moeder, met
   Maeijcken de Lange, j.d., beijde van Dordregt en wonende inden Augustijnekamp, geassist met haer moeder.
   Den 27e augustus hier getrouwt.

  Dordrecht 27-8-1713   Maria (Marijke) de Lange , * 1686 , ~Dordrecht 16-11-1686 , † >4-1732.
  Marijke trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannes (Jan) van der Hum .
   Ondertrouw op 13-8-1713 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Johannes, Kristina, Thomas en de tweeling Abraham en Isaack.
   Getuige bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes .
   Maria was een dochter van Jan de Lang(e) en Christijna van Rijssenberg, die op 14-4-1686 in Dordrecht in ondertrouw gingen.

  6 kinderen


 4. Pieternella (Pietertie) van der Hum , * 1691 , ~Dordrecht 8-5-1691 .
   Aang. begr. op 20-11-1760 in Dordrecht van de vrouw van Theunis van Doore.

   Dordrecht, Sondagh den 14 April 1715:
   Teunis van Doorn, jongman van Dordregt, woont inde Nieuwkerkstraat, geasisteert met Dirk van Doorn, zijn vader, met
   Pieternella vander Hum, jonge dogter van Dordregt, woont inde Nieuwstraat, geassisteert met Gepje Jooste, wede. Johannes van der Hum, haer moeder.
   Den 5 meij 1715 alhier getrout door do. Hagelis.

  Dordrecht 5-5-1715   Teunis Dirks van Dooren .
   Ondertrouw op 14-4-1715 in Dordrecht.
   Zij lieten in 1721 een dochter Gepje dopen in Dordrecht en verder o.a. Dirk, Ariaentje, Klaertje en Johannes.
   Getuige bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes .
   Kinderen van Teunis van Doren werden in Dordrecht begraven op 25-2-1719, 11-10-1723, 31-10-1723, 15-2-1729, 4-2-1730 en 7-7-1731 in Dordrecht.

  8 kinderen


 5. Stijntje Janse van der Hum , * ±1695 , ~Dordrecht 1-2-1696 , [] Dordrecht ±7-8-1767.
   Stijntje, dochter van Johannes Hun en Jaepje Joosten.
   Aang. begr. van de weduwe van Jan Clasen de Ridder op 7-8-1767 in Dordrecht.

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 Julij 1727:
   Present de heer Pieter Onderwater vervangende de Heer Anthonij Repelaer.
   Jan de Ridder, jongman van Dordregt, woont inde Raem straet, geassisteert met Susanna van Sittert, eerst wede. Claes de Ridder en nu Huisvr. van Davit Coppijn, zijn moeder, met
   Stijntie Jansse vander Hum, jongedogter van Dordregt, woont inde Nieustraet, geassisteert met Gepje Jooste Lipsjes, wede. Johannes vander Hum, haer moeder.
   Den 27 Julij 1727 alhier getrout door do. Bosschaert.

  Dordrecht 27-7-1727   Jan Claesse de Ridder , *Dordrecht ±1710 , [] Dordrecht ±23-9-1754.
   Ondertrouw op 11-7-1727 in Dordrecht.
   Getuige bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes . Aang. begr. van Jan Clasen de Ridder op 23-9-1754 in Dordrecht.

   Jan is een jongere zoon van Claas de Ridder en Susanna van Sittert.

   Dordrecht, Sondach den 22e Meij 1707:
   Nicolaes de Ridder, j.m. woont aende Vriespoort, geassit. met Gabriel van Insbergen, desselfs oom, en bij consent van sijn moeder, met
   Susanna Jans van Sittert, j.d. woont voor ’t Bagijnhof, beijde van Dordregt, geassist met haer vader.
   Den 12e Junij hier getrouwt.

   Susanna van Sitter ging op 25-6-1723 in Dordrecht in otr. met David Koppijn en liet met hem op 5-12-1724 aldaar nog een dochter Jenneke dopen en op 3-1-1728 ald. nog een zoon Joost.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.