Eijcken Gerrits Looper , * ±1600 , † Capelle (NB) 21-4-1680, [] Capelle (NB) .
Dochter van Gerrit Willem Gerrits (de Looper) en Jenneke Joosten Poets .


× 1623 (otr Capelle (NB) 20-5-1623)
    Adriaen Cornelisz Smits .
Kinderen:
 1. Willemke Ariens Smits , * ±1625 , † ±1659 .

   Op 21-10-1660 in Capelle compareerde Peeter Adriaenss den Jonge, weduwenaer van Willemken Adriaens Smit, ende heeft aengenomen van Adriaen Corneliss Smit int bijwesen van Gerit Adriaenss Smidt, vader en broeder, als voogden, en int bijwesen van Tonis Adriaenss den Jongen sijn vier kinderen, Ariaen, Janneken, Lijsken ende Jan, bij Willemken. Adrieen en Elisabeth sijn voldaen.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.

   Ariaen en Lijsken Peeters de Jonghe, kinderen van Peter Ariaens de Jonge en Willemken Ariens Smidts met hun vader verkopen [iets] aan Hendrick Handricxs Mulder, hun oom, op 3-4-1680 in Capelle.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 28-3-1649   Peter Adriaens (Peter Arisse den Ouden) de Jonge , *Nieuwe Vaart 1626 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-12-1626 , † 1700, [] ’s-Grevelduin-Capelle 8-6-1700.

  4 kinderen


 2. Gerrit Adriaens Smits , * 1627 , ~Capelle (NB) 12-9-1627 , † <5-1680 .

  × ±1652   Lijske Cornelis Michiels (Lijsken Cornelis) , * 1629 , ~Capelle (NB) 26-8-1629 , † <1698.

  5 kinderen


 3. Neeltgen Adriaens Smits , * 1631 , ~Capelle (NB) 13-12-1631 , † ±1633 .
   Neeltgen, dochter van Adriaen Corn. Smith en Iken Gerritsdr. Doopget. (Mat)heusken Cornelisdr.


 4. Joostken Ariens Smits , *Capelle (NB) ±1633 , † ±1669 .
  Joostken Ariens trad op als getuige bij de doop van Cornelis Gerrits Smits , de doop van Adriaen Petersz (Arien Peetersen) de Jong , de doop van Janneken Peters de Jonge , de doop van Pieternella (Peerken Gerrits) Smits , de doop van Willemke Gerrits Smits .

   Joostken/Joostjen Ariaens/Arijens/Ariens Smit(s).

   Onderdeling in 1688 in Capelle door Gerit Adriaenssen Smits, Peeter Adriaenssen den Jongen als vader en voogd van zijn kinderen bij Willemken Adriaenssen Smits, Gerit Janssen x Joostien Adriaens Smits, Hendrick Hendricxsen Mulder x Lijneken Adriaens Smits, kinderen van Adriaen en Sijken van de goederen van Adriaen Cornelissen Smits, datum ut supra.
   Toegevoegd: Arien en Lijsken Peeters de Jonge zijn voldaan, 29-7-1681.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.
   Ze is vóór maart 1670 overleden, maar halverwege 1668 was Joostken wsl. nog in leven.

  × Capelle (NB) 14-1-1657   Geerit Jansen Snijder , * 1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 25-12-1632 .

  3 kinderen


 5. Neeltgen Arijens Smits , * 1635 , ~Capelle (NB) 16-12-1635 .
   Dochter van Arijen Cornelisz en Eijcken Gerrits. De ouders woonden aan de Nieuwevaart. Doopgetuige: Truijtgen Maertensdr.


 6. Lijntgen Ariens Smits , * ±1638 , ~Capelle (NB) 9-1-1639 , † <1646 .
   Lijntgen, dochter van Arien Cornelisz. Smith en Iken Gerits. Doopget. Machtelt Cornelisdr.


 7. Henrick Arijen Smits , * 1640 , ~Capelle (NB) 4-3-1640 .
   Zoon van Arijen Cornelisz en Iken Gerits. Doopgetuige: Sijtgen Aert Goosensdr.


 8. Lijntgen Arien Smits , * 1645 , ~Capelle (NB) 3-4-1645 .
   Dochter van Arien Cornelisz en Ytgen Gerritsdr. Doopgetuige: Anneken Woutersdr.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.

  ×   Hendrick Hendricks (Hendrick Hendrix) Mulder .
      Zoon van Haendrick Jacopsen (Heijnrick Jacobssz) (de) Molder (??) en Anneken Hendricxs Backdochter (Janneken Heijndricx) (??).

   Ariaen en Lijsken Peeters de Jonghe, kinderen van Peter Ariaens de Jonge en Willemken Ariens Smidts met hun vader verkopen [iets] aan Hendrick Handricxs Mulder, hun oom, op 3-4-1680 in Capelle.
   Ten voors dage verkoopt Hendrick Handricxs Mulder aan Ariaen Peeters den Jongen en Lijsbeth Peeters de Jongen, broer en zus.

   Capelle, 23-11-1668:
   Erfdeling door Sijcken Geritss, wed. van Adriaen Cornelissen Smits, voor deen helft en Gerit Adriaenssen Smits, Peeter Adriaenssen den Jongen als vader en voogd van zijn kinderen bij Willem Adriaen Smits, Gerit Janssen Snijder x Joosken Adriaens Smits, Hendrick Hendricxsen Mulder x Lijneken Adriaens Smits, kinderen van Adriaen en Sijken.
   Toegevoegd: Jan Ariaenssen Snaphaen x Lijsken Cornelis en Hendrick Mulder x Lijnken Adriaens Smits hebben voldaan op 22-7-1681.

   Adriaen Adriaenssen de Roij verkoopt eind 1668 in Capelle iets aan Hendrick Hendricxsen Mulder.

   In Capelle op 24-4-1691 compareerde voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel: Claes van Tilborgh, en heeft overgegeven met wwnder vrije gifte soo als recht is, aen ende tot behoeve van Hendrick Hendrix Mulder, seeckere huijsinge ende schuer met ontrent drie hont lants, daer aen gelegen, gestaen ende gelegen opde Nieuwvaert onder Cappel, waer van ten noorden en ten suijden den cooper is leggende, streckende vander halver Nieuwvaert aff, westwaerts op tot den Quekel toe [..], vooers soo belooft den voornoemde Comparant ’t selve huijs, schuer, ende erve te vrije ende te waeren na den rechten van Zuijt Hollant, ende voorts alle voorcommer aff te doen tot Nieuwejaer 1691, mirs dar den voorsr: cooprt de huere van het voornoemde huijs, schuer, ende erve van Maij aff sal trecken. Actum den vierentwintighsten April XVIc eenentnegentigh.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.