Pieter Loopicker .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Aert Pietersz Loopicker .

   Mijnsheerenland, 20-6-1616: Pieter Aertsz. Lopiker bekent schuldig te zijn aan Heijnrick Leendertsz. 445 Cgld vanwege de koop van een huis en erf, staande en gelegen op het drop van Mijnsheerenland, naast het huis van Cornelis Adriaensz. Lopiker, door Pieter voor lange tijd van Heijnrick Leendertsz. Besemer gekocht.

   Mijnsheerenland, 14-10-1652: Willemke Jans, weduwe van Willem Pieters, Meeus Jans jonge snuijter, broer van Willemke, en Pieterke Willems, grootmoeder, Cornelis Pieters Lopiker en Jan Adriaans Havenboer, vervangende Aart Pieters Lopiker, vloedvoogden van het onmondige weeskind, komen overeen in de uitkoop en verichting van de nagelaten goederen van Willem Pieters.

  x   Ariaenken Aerden .

   Ariaenken Aerden, weduwe van Aert Pietersz. Lopiker, bekende op 11-4-1611 in presentatie van Heijndrick Hermansz., haar gekozen voogd en Johan van Wesel, voogd van de onmondige weeskinderen ,uitkoopgedaan te hebben van de goederen van Aert Pietersz. Lopiker. Genoemd worden: Cors Aertsz. en Neeltge Aertsdr., Cornelis Pietersz. Lopiker, Ariaen Claesz., echtgenoot van Geertruijt Aertsdr., Pieter Aertsz. en Jan Aertsz.

  5 kinderen


 2. Cornelis Pieters Loopicker , * ±1545 , † Mijnsheerenland >11-4-1611 .

  x ±1570   Neeltje Ariens , * ±1550 .

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.