Ewout Pieters van Luijck , * ±1688 , ~Sint Anthoniepolder 23-2-1689 , † Sint Anthoniepolder ±30-12-1789.
Zoon van Pieter Eeuwitte van Luijck en Pleuntje Jans Monster .
Get. bij de overl. aangifte: Pieter Ewouts (Pieter Ewitsz) van Luijck .
Ewout Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Ariaantje Dirkse Kranendonk , de begrafenis van Leendert Bastiaanse Kooijman .


x ±1720
    Ariaantje Dirkse Kranendonk , * 1691 , ~Mijnsheerenland 25-11-1691 , † Sint Anthoniepolder ±5-3-1774.

RECHTSBOVEN: De Sint Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Pieter Ewouts (Pieter Ewitsz) van Luijck , *Sint Anthoniepolder ±1725 , † Sint Anthoniepolder ±25-4-1799 .
  Get. bij de overl. aangifte: Eeuwoud Pietersze (Ewout Pieters) van Luijck .
  Pieter Ewitsz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Ewout Pieters van Luijck .
   S. Anthonie Polder, 1799, 25 April: Ewout van Luik geeft aan ’t Lijk van zijn vader Pieter van Luik in de vierde classe _ _ f3.-.-.

   In 1763 worden Corn., Pieter en Evert genoemd als inwoners van de Sint-Anthoniepolder.

   Pieter Ewouts van Luik was in de periodes 1781-2 en 1787-8 ambtsdrager in de kerk van de Sint-Anthoniepolder.

   Pieter Eeuwouts van Luijck had Jan Jacobs Barendregt en Leendert Bastiaan Cooyman tot zwagers.

   S.A.P., 1-2-1760: Maijke Willemsdr. Polderdijk, weduwe van Jacob Jansz. Barendregt, wonende binnen Sint-Anthoniepolder, doet te niet al haar eerdere akten van voogdij. Verklaarde bij deze te nomineren tot voogden over haar na te laten minderjarige kinderen en erfgenamen, haar comparantes zonen Willem Jacobsz. Barendregt en Jan Jacobsz. Barendregt als mede haar schoonzoon Pieter Ewitsz. van Luijk.

   S.A.P., 10-11-1767:
   Maijke Willemsdr. Polderdijk, weduwe van Jacob Barendregt, heeft verkocht aan Pieter van Luijk, wonende binnen deze jurisdictie, 67 roeden land, zijnde de grond en erf daar zijn huis en schuurtje op staat, met het boomgaardje daarbij behorende.

   S.A.P., 10-5-1769:
   - Willem Barendregt,
   - Pieter van Luijk, getrouwd met Ariaantie Barendregt, - Jan Barendregt,
   - Bastiaan Barendregt en
   - Andries Barendregt;
   te kennen gevende dat wijlen haar zuster Teuntie Barendregt in leven huisvrouw van Arij Lopick in de maand oktober 1673 zonder testament en dus ab intestato is overleden en zij comparanten dienvolgende voor de helft erfgenamen waren van de gemene boedel van gemelde haar overleden zuster met gemelde haar man Arij Lopick in gemeenschap bezeten. Repudieren deze ten behoeve van gemelde Arij Lopick.

   S.A.P., 15-9-1784:
   Ewit van Luijk, wonende te Cillaarshoek, heeft verkocht aan Pieter Ewitte van Luijk, wonende alhier, een huis, schuur, zwingelkeet en erf binnen deze jurisdictie.

  x   Arijaantje Jacobs Barendregt , * ±1725 , † Sint Anthoniepolder ±26-8-1808.
      Dochter van Jacob Jansz Barendregt en Maaike Willems Polderdijk .
   Zonen: Ewout en Jacob. Jacob trouwde met Hadewei Kleinendorst, weduwe van Frans Bestebroer.
   Sint-Anthoniepolder, 1808: Ariaantje Barendregt, overlden den 26 Augustus, 83 jaar oud, nalatende 2 kinderen.

   Pieter Ewouts van Luijck was een zwager van Jan Jacob Barendregt, Andries Barendregt en Bastiaan Barendregt.

   Arijaantje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Pieter van Luijck .

  2 kinderen


 2. Pleuntje Ewouts van Luijck , * ±1727 , † Sint Anthoniepolder 4-9-1807 .

  x ±1750   Leendert Bastiaanse Kooijman , * 1715 , ~Mijnsheerenland 10-11-1715 , † Sint Anthoniepolder 6-1772, [] Sint Anthoniepolder ±22-6-1772.

  x >1771   Bastiaan Teunisse van Pelt , *Strijen 1721 , ~Westmaas 3-8-1721 , † Sint Anthoniepolder 3-5-1796.
      Zoon van Teunis Jansz van Pelt en Jannigje Jans Pons .
   Bastiaan Teunise van Pel(t), wednr. van Barbera Teunisse Snaijer, met Pleuntje Ewouts van Luijck, wed. van Leendert Bastiaanse Kooijman.

   Bastiaan van Pel(t)

   Sint-Anthoniepolder, 2-7-1796:
   - Teunis van Pel, wonende te Westmaas,
   - Anthonis Boender, getrouwd met Ingetje van Pel, wonende onder Numansdorp,
   - Teuntje van Pel, wonende te Spijkenisse,
   - Aagje van Pel, weduwe van Wouter van Steenstel, wonende te Klaaswaal en
   - Dirk Jansz. van Vliet, getrouwd met Grietje van Pel, wonende te Zuidland;
   Zij zijn te samen kinderen en erfgenamen van Bastiaan van Pel, gewoond hebbende en 3-5-1796 overleden te Sint-Anthoniepolder, ter eenre, en
   - Pleuntje van Luik, weduwe van dezelfde Bastiaan van Pel, wonende alhier, ter andere zijde.
   Zij zijn geaccordeerd over de verdeling van de nagelaten goederen[…]. Met handmerken van alle comparanten m.u.v. van Antoni Boender die als enige een handtekening zet.

  5 kinderen


 3. Dirck Ewitsz van Luijck , * ±1728 , † Sint Anthoniepolder 6-5-1806 .
  Dirck Ewitsz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Trijntje Janse Smits .
   Dirk van Luik, den zesden mei achttienhonderd zes te Anthonie Polder overleden, 78 jaar oud, te Anthonie Polder, weduwenaar, nalatende 5 kinderen.

   Door zijn huwelijk met Adriana Bastiaans Barendregt was Teunis Jorisse van der Linde een zwager van diaken en ouderling Meeuwis Barendregt en van diaken en ouderling Dirk Ewouts van Luik.

   Dirk van Luik was ouderling in de S.A.P. in 1785-86 en 1793-94. In 1770-71 was hij diaken.

   Dirk van Luik had tot neven Meeuwis en Jan Bastiaan Barendregt.

  x ±1757   Trijntje Janse Smits , * ±1735 , † Sint Anthoniepolder ±9-5-1772.
      Dochter van Jan Jacobszen Smits (?) en Soetie Gijsberts Smits (?).
   In 1806 was sprake van 5 kinderen van dit echtpaar.
   Trijntje Janse Smits, den negenden Mei zeventien honderd twee en zeventig te Anthonie Polder overleden.

   S.A.P., 1772, 9 Mei: Dirk van Luijk geeft aan ’t Lijk van zijn vrouw, Trijntje Janse Smits, oud 25 [=fout] jaar, in de 4e classe _ _ f3.-.-.
   Geschat geboortejaar.

   Trijntje / Teuntje Janse Smits / Scheepers

   Dirk van Luik was een schoonzoon van diaken Jan Bastiaense Scheper en stiefvader van diaken Cornelis Jorisse van der Linden.

   Sint Anthoniepolder, 26-11-1762:
   Dirck Ewitsz. van Luijk en Teuntie Jansz. Scheepers, echtelieden wonender onder Sint-Anthoniepolder maken een testament op de langstlevende. Tot voogden de langstlevende
   met Pieter Ewitsz. van Luijk, broeder van de testateur, en Pieter Gijsz. Smids, wonende op Cillaarshoek.

   Get. bij de overl. aangifte: Dirck Ewitsz van Luijck .

  3 kinderen


 4. Laurens (Louw) van Luijck , * ±1729 , † Maasdam 31-1-1815 .
   Hij werd 86 jaar oud.

  x ±1765   Maaike Joppe van Dongen , * ±1740 , † Maasdam 9-1-1812.
      Dochter van Job van Dongen en Ingetje Willems den Ouden .
   Kinderen: Ariaantje, Job, Ewout en Ingetje.
   Zij werd 77 jaar oud.

   Maaike Joppe trad op als getuige bij de doop van Maaijke Jans Monster (?) , de doop van Lourens Monster .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.