Barber Gilles van der Maas , * 1639 , ~Delft 29-5-1639 .
Dochter van Gillis Sijmonsz van der Maas en Hester Reijniers van der Heijde .
Get. bij de doop: Lambrecht Teunisz (Lambert Tonisse) en Aefgen Reijniers van der Heijde .
Barber Gilles trad op als getuige bij de doop van Urmina Sijmons van der Maas , de doop van Catarina Hendricks Wijnbergen , de doop van Sara Hendricks Wijnbergen , de doop van Neeltge Sijmons van der Maas , de doop van Hester Heijndricks Wijnbergen , de doop van Judith Sijmons van der Maas , de doop van Rabattijs Franssois , de doop van Marijtie Fransois , de doop van Bernardus Jillis Schoevaas .


x Delft 22-5-1666 (otr Delft 8-5-1666)
    Barent Barentsz Schoevaert .

RECHTSBOVEN: Barber Gillis vander Maes trouwde op 8-5-1666 in Delft met een weduwnaar, die eveneens in de Molslaen in Delft woonde.

Kinderen:
 1. Barbara Barents Schoevaart , *Delft 1666 , ~Delft 23-12-1666 .

  x Dordrecht 12-5-1697   Hendrik Ariensz van der Wulp .

  7 kinderen


 2. Fransijntje Barents Schoevaert , * ±1667 , ~Delft 15-2-1668 , [] Delft 13-10-1671.
  Get. bij de doop: Gillis Sijmonsz van der Maas en Reijnier Gillisse Maas .
   Een kind van Barent Schoevert, won. Pauwepoort i/d Gasthuislaan, werd begraven op 13-10-1671 in de Nieuwe Kerk van Delft. Dit was wsl. deze Fransijntje.
   Get. Catharina van der Maes, Gillis Sijmense van der Maes, Truitje Jans de Roos, Reijnier Gillisse van der Maes.


 3. Gillis Barentse (Jillis Barentse) Schoevaert , * 1669 , ~Delft 29-10-1669 .
  Get. bij de doop: Gillis Sijmonsz van der Maas en Catharina Gillis van der Maas .
   Op den 8e September 1714 hebben de hren weesmren aangesteld tot voogden over Barend Gilliz. Schoevaaert, oud 21 jaeren, verblijft in India, enige soon van Gillis Barentsz. Schoevaert zalr., gewonne bij Maeike Thijsz. Spaendonck. Voogd Frans Barentz. Schoevaert, oom paeternel.
   Doopget. Reijnier Gillis, Catharina Gillis van der Maes, Trijntje Jans Roos, Gillis Sijmonse van der Maes.

   Een kind van Gillis Schoevaart Barents, won. in de Yperstraat, werd op 3-4-1690 bij de Nieuwe Kerk van Delft begraven.
   Een kind van Gillis Schoevaart Barentsz., won. Brug(se)straat, werd begraven op 11-12-1691 bij de Nieuwe Kerk van Delft.
   Een kind van Gillis Schoevaert Barentsz., won. Zusterlaan, werd op 29-10-1692 in de Nieuwe Kerk van Delft begraven.

  x Delft 5-2-1690   Marijtje Thijssen (Maertge Tijssen) Spaendonck , * ±1665 .
   Otr. op 21-1-1690 in Delft.
   Gillis Schoevaart Barentsz., j.m., metselaar, won. i/d Poppesteeg, met Maartge Spaendonck Thijssen, j.d. won. in de IJperstraat.

   Marijtje/Maijken/Maartge Thijssen/Jans Spaendonck

  2 kinderen


 4. Francijntje Barents Schoevaert , * ±1672 , ~Delft 16-2-1673 , [] Delft 20-10-1737.
  Get. bij de doop: Gillis Sijmonsz van der Maas en Jobpje Gillis van der Maas .
  Francijntje Barents trad op als getuige bij de doop van Bernardus Jillis Schoevaas , de doop van Bernardus Jillisz (Barent Gillisz) Schoevaert .
   Francina Schoevaart, wed. Cornelis de Heus, won. buiten de Ketelpoort in het Zuideinde, begr. bij de Oude Kerk op het kerkhof, nalatende 4 meerderjarige kinderen.
   Francijntje, dochter van Barent Schoevert & Barbara van der Maas, get. Jillis Sijmonsz. van der Meas & Jobpje Gillis van der Maes.

   Op 28-2-1711 compareerde ter weeskamer Francijntje Barends. Scgoevaert, wede. van Cornelis de Heus, ende verklaerde ten overstaen van Stephanus de Hues, oom paternel, ende Jan Arents Scgouw, goede bekende, voogden over haere vier kinderen met namen Maria, oud 19, Micgiel, oud 16, Barent, 14, en Thomas, 12 jaeren, geen goederen scgrijvens waerdig te hebben ende haere kinderen niets te kunnen nalaten, maar wel te zullen voeden.

  x Delft 9-9-1691   Cornelis de Heus , * 1673 , ~Delft 21-3-1673 , † <3-1711.
   Otr. op 25-8-1691 in Delft.
   Cornelis de Heus, j.m., plateelschilder, won. Molslaan, & Francina Schoevaert Barents, j.d. won. Poppensteeg. Kinderen: Maria, Michiel, Barent en Thomas.
   Op 21-3-1673 in Delft werd een Cornelis de Heus gedoopt als zoon van Michiel de Heus en Maartje van der Messe (moet zijn: Maria van der Meijde) met als getuigen daarbij Jacobus de Heus en Engeltje Jans.
   Op 18-8-1671 in Delft werd een Cornelis de Heus gedoopt als zoon van Jacobus de Heus en Engeltje Jans met getuigen Willem Gerridsevan der Lit, Grietge van der Lit en Susanna de Heus.

   Cornelis is een zoon van Michiel de Heus en Marija van der Meijden.

  4 kinderen


 5. Johannes Schoevaert , * 1675 , ~Delft 22-8-1675 .
  Get. bij de doop: Gillis Sijmonsz van der Maas en Reijnier Gillisse Maas en Jobpje Gillis van der Maas .
   Johannes, zoon van Barent Stouaerts & Barbar Gillis van der Maas, get. Gillis Sijmonsz. van der Maes, Jobpje van der Maes, Reijnier van der Maes & Willemtje Maertens.


 6. Hester Barents Stuart , * 1676 , ~Delft 22-11-1676 .
  Get. bij de doop: Reijnier Gillisse Maas en Catarina Hendricks Wijnbergen .
   Get. Maertje Gijsbrechts, Catarina Wijnbergen, Reijnier van der Maas, Gillis van der Maas.


 7. Catharijna Schoevaert , * 1681 , ~Delft 16-10-1681 .
  Get. bij de doop: Trijntge Jans Mol en Gillis Sijmonsz van der Maas en Reijnier Gillisse Maas .
   Catharijna, d.v. Barent Schonaert & Barber Jillis, get. Jillis Sijmonsz. van der Maas, Reinier van der Maas, Trintie Jans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.