Hendrick Adriaen Hendricks Maes , † Capelle (NB) <1549.
Zoon van Adriaen Hendrick Willemsz ( Maes) en Juetken .


x
    Alitken Huijbrechts , † Capelle (NB) 1555.
Kinderen:
 1. Juetke Hendrick Adriaens Maes , † Sprang 1567 .

  x <1560   Anthonis Gerits Smit , * ±1525 , † ±1579.

  4 kinderen


 2. Baeijen Hanrick (vander) Maes , † <1596 .

   In Capelle op 29-5-1595 compareerden Jan Laurenss van Besooijen mede namens het weeskijnt van Anthonis Bernaertss van de Weteringe, Peeter Wouterss Bolts[?] x Thonisken Jan de Biesdr, Geerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Claes, wed. Sebastiaen Thonis Smidt, Ariaen Lambertss van Waspijck, allen erfgenamen van Baeijen Hanrick Maess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Adriaen van Clootwijck.

   In 1599 in Capelle compareerden Adriaen Lambrechtss, Gerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Sebastiaensweduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Huijbertss vander Maes hun deel van het land hen aengecomen van Baeijen Hendrickss vander Maes.


 3. ? Huijbrecht Hendricsz (Huijbrecht Heijn) Maes .

   Huijbrecht Heijn Maes had zonen Henrick en Tonis.

   In Capelle op 6-9-1560 compareerde Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht Hendricsz sijns bruers kijnderen. Lambrecht Dircsz ende Tonis Geritsz Smit namens Huijbrecht Hendricsz Maes kijnderen ende droegen de wilkeur over aen Cleijs Aerts tbv Peijmans weduwe, 14-1-1566.

   Op 9-12-1560 in Capelle compareerde Gerit Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht sijns bruers weeskijnderen. Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

  2 kinderen


 4. ? Cornelis Hendricsz Maes .

   Cornelis vander Maes Hendricsz was schout van Capelle.

   In Capelle op 6-9-1560 compareerde Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht Hendricsz sijns bruers kijnderen. Lambrecht Dircsz ende Tonis Geritsz Smit namens Huijbrecht Hendricsz Maes kijnderen ende droegen de wilkeur over aen Cleijs Aerts tbv Peijmans weduwe, 14-1-1566.

   Op 9-12-1560 in Capelle compareerde Gerit Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht sijns bruers weeskijnderen. Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

   In Capelle op 28-4-1561 compareerde Jacop Adriaensz mede namens Aert Adriaensz, broer, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth, tbv Adriaen Jan Maess.
   Op 10-11-1561 in Capelle compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur. Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.