Aentken Hendricks (Juetke Hendrick Adriaens) Maes , † Sprang 1567.
Dochter van Hendrick Adriaen Hendricks (Heijnrick Adriaen Heijn) Maes (?) en Alitken Huijbrechts .


x <1560
    Anthonis Gerits Smit , * ±1525 , † ±1579.
Kinderen:
 1. Adriaen Tonisz Smit .

   Hij compareerde op 16-1-1566 te ’s-Grevelduin-Capelle. Hij trouwde met Mariken Corstiaens, weduwe van Hendrick Aerts van Loon op Zand.

  x   Mariken Corstiaens .


 2. Sebastiaen Anthoniss Smidt , † <1591 .

   In 1599 in Capelle compareerden Adriaen Lambrechtss, Gerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Sebastiaensweduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Huijbertss vander Maes hun deel van het land hen aengecomen van Baeijen Hendrickss vander Maes.

   Opten ije aprilis anno 1628 compareerden Dirck Janss Mandemaecker, als voocht voor het weeskijndt van Adriaen Toniss Molegraeff, Antonis Sebastiaenss, als voocht voor de twee weeskijnderen van Adriaen Sebastiaenss Smidt ende namens Jan Willemss Molegraeff, pocuratie alhier 19-3-1628, alle erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claesdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.
   Toegevoegd: Antonis Bastiaenss Smidt als voocht van Adriaen Adriaenss is voldaan door Antonis Jan Corsten vanwegen Gerit Wouterss op 25-3-1634.

   Reijnier Joosten, Tilborch, attesteert mits desen dat Gheeridt Anthonissoen Smidt van Capellen vuijtten namen van Sebastiaen sijn broeders kijnderen heeft gelost aen Adriana Henrick claessoendr van Spaendonck ende Joosten Reijnier Gheridssoen met sijjne kinderen..

  x   Lijntken Claesdr .

   In Capelle op 7-12-1590 compareerden Geerit Anthoniss Smidt ende Ariaen Janss x Lijntken Claesdr., weduwe van Sebastiaen Anthoniss Smidt, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer namens Dirck Janss Ruijven[?], brouwer te Delft.

   In Capelle op 10-6-1594 compareerden Geerit Anthoniss Smidt namens Jan Thoniss, sijnen broeder, Ariaen Janss x Lijntken Claes, wed. Sebastiaen Anthonis Smidt, ende Peeter Aertss, als voocht van de weeskijnderen van Aert Petersss Paep verweckt bij Lijsbeth Croonenburch ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch.
   Op huijden desen xe junij xvc xciiij compareerden Ariaen Janss x Lijntken Claes wed. Sebastiaen Anthonis Smidt ende Jan Anthonis Smidt. Zij claimen een stuck lant van Anthonis Huijbertss.

   In Capelle op 29-5-1595 compareerden Jan Laurenss van Besooijen mede namens het weeskijnt
   van Anthonis Bernaertss van de Weteringe, Peeter Wouterss Bolts[?] x Thonisken Jan de Biesdr, Geerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Claes, wed. Sebastiaen Thonis Smidt, Ariaen Lambertss van Waspijck, allen erfgenamen van Baeijen Hanrick Maess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Adriaen van Clootwijck.

  2 kinderen


 3. Jan Anthoniss (Jan Thoniss) Smidt .

   Jan Thoniss was een broer van Geerit Anthoniss Smidt.

   In Capelle op 10-6-1594 compareerden Geerit Anthoniss Smidt namens Jan Thoniss, sijnen broeder, Ariaen Janss x Lijntken Claes, wed. Sebastiaen Anthonis Smidt, ende Peeter Aertss, als voocht van de weeskijnderen van Aert Petersss Paep verweckt bij Lijsbeth Croonenburch ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch.
   Op huijden desen xe junij xvc xciiij compareerden Ariaen Janss x Lijntken Claes wed. Sebastiaen Anthonis Smidt ende Jan Anthonis Smidt. Zij claimen een stuck lant van Anthonis Huijbertss.

   Op huijden desen xvje marti anno 1595 in Capelle compareerden Geerit Anthonis Smidt namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer ghiften soo recht is Ariaen Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

   In Capelle op 29-5-1595 compareerden Jan Laurenss van Besooijen mede namens het weeskijnt van Anthonis Bernaertss van de Weteringe, Peeter Wouterss Bolts[?] x Thonisken Jan de Biesdr, Geerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Claes, wed. Sebastiaen Thonis Smidt, Ariaen Lambertss van Waspijck, allen erfgenamen van Baeijen Hanrick Maess, ende gaven over met eender vrijer gifte soo als recht is Adriaen van Clootwijck.

   In 1599 in Capelle compareerden Adriaen Lambrechtss, Gerit Anthoniss Smidt mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Sebastiaensweduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Huijbertss vander Maes hun deel van het land hen aengecomen van Baeijen Hendrickss vander Maes.

   In 1599 in Capelle compareerden Adriaen Lambrechtss, Gerit Anthoniss Smidt, mede namens Jan Anthoniss Smidt, sijnen broeder, Adriaen Janss x Lijntken Sebastiaensweduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Dierck Huijbertss vander Maes hun deel van het land hen aengecomen van Baeijen Hendrickss vander Maes.
   Eodem anno et die compareerden Gerit Anthoniss Smidt namens Jan Anthoniss, sijnen broeder, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghifte soo recht is Cornelis Adriaenss Smidt.


 4. Gherit Antoniss (Gerit Toniss) Smit , *Capelle (NB) ±1558 , † <1631 .

  x   Tonisken Adriaen Adriaenss (Teunke Adriaens) Waelwijck , † Nederveen 1610.

  x ?   Machtelt Peetersdr .
   Otr. op 11-2-1588 in Capelle (NB).
   Op huijden desen xje februarij 1588 sijn gecompareert Gerit Anthoniss Smidt met vrienden ende naebuijren ende Machtelt Peetersdr met consorten. Zij sluijten hun houwelijckse
   voorwaerden.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.