Maerten Jansz Maesdam , *Maasdam ±1600 .
Zoon van Jan Maartens (van) Maesdam (?) en Lijntje Jaspers (?) .


x Maasdam 1623
    Annetien Joosten Vermaes , *Maasdam ±1602 , † Maasdam ±1652.

RECHTSBOVEN: Maasdam

Kinderen:
 1. Maritie Maertens (Marijgie Maertens) ( Maesdam) , † >9-1692 .
  Marijgie Maertens trad op als getuige bij de doop van Neeltje Jacobs Gout (?) , de doop van Pieter Huijgen Schilperoort , de doop van Pieter Huijghen Schilperoort , de doop van Marija Arijens Sneep , de doop van Pieter Arijens Sneep .

   Maria Maertens werd op 11-10-1692 in Maasdam genoemd als weduwe van Pieter Ariensen Sneep.

  x <1658   Pieter Ariensen (Pieter Adriaensz) Sneep , † <11-1692.
      Zoon van Adriaan Jansz Sneep (?) en Lijsbeth Pieters Verdonck (?).
   Kinderen o.a. Anna, Arij, Maerten, Jan, Pieter en Joost.

   In Maasdam op 12 juni 1659 compareren:
   - Jacop Joosten, voor hem zelf, en als testamentaire voogd van de kinderen van
   - Jaeppie Joosten en voogd van de minderjarige kinderen van
   - Annigie Joosten en de kindskinderen van voornoemde Annigie Joosten,
   - Ary Maertens, voor hem zelf, en hem sterk makende voor
   - Cornelis Aertsen, als getrouwd hebbende Lintje Maertens,
   - Pieter Ariense Sneep, als getrouwd hehbende Marygie Maertens, voor hem zelf;
   Zij zijn gezamenlijk erfgenamen van zaliger Joost Dirckse. Zij verklaren verkocht en getransporteerd te hebben aan Theunis Cornelisen de Rucht een stuk ’teellandts’ groot 4 mergen 300 roeden ’int Lagie’ voor
   Maasdam, belend N Jan Ariensen, Ode Vliet, Z Jan Corn(elis) timmerman en W den dijck, en dat zoals hen aanbestroven bij overlijden van Joost Dirckse voornoemd. De comparanten stellen hun persoon en goederen als zekerheid voor de vrijwaring van die land.

   Maasdam, 11-10-1692:
   - Maria Maertens, weduwe van Pieter A(rien)sen) Sneep,
   - Willem Barentsen, in huwelijk hebbende Lena Maertens,
   - Maerten A(rien)sen Maesdam, Aert Corn(elis)sen Moockhouck, zo voor hen zelf en Arij Pieterse Sneep als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van
   - Lijsbet Jans Sneep, “des nood sijnde’, tezamen kind of kindskinderen van Annetien Joosten; item nog
   - Schilleman Diercxse, Wouter Jansse, getrouwd met Willemtie Jacobs, en
   Johannes de Lange, in huwelijk hebbende Maritie Jacobs, tezamen kinderen van Jaepien Jooste; A llengezamenlijke erfgenamen van Arijaentie Jooste, op Maasdam overleden, volgens het testament van d.d. 11 april 1682 gepassseerd voor notaris Justus Casteleijn te Puttershoek.
   Zij transporteren aan Arij Jacobse Noteb(oom), schepen van Maasdam, twee derde parten van 2 mergen 92 roeden gelegen int landeken van de Graswynckels, belend O: de kreck, Z: Isaack Vasse, W: den dick en N: Gisbert Janse van Es. Voldaan met 940 gld. boven een halve stuiver van elke gulden tot rantsoen.

  10 kinderen


 2. Lintje Maertens .

   Cornelis Aertsen, als getrouwd hebbende Lintje Maertens, wordt op 12 juni 1659 in Maasdam vermeld.

   Willem Barentsen, in huwelijk hebbende Lena Maertens, werd op 11-10-1692 in Maasdam genoemd.

  x <1660   Cornelis Aertsen .


 3. Annichje Maertens , * ±1620 , † ±1658 .

  x ±1640   Jan Adriaansz (Jan Ariëns) Sneep , *’s-Gravendeel ±1619 , † ’s-Gravendeel 1678.

  1 kinderen


 4. Arie Maertens (Arij Maertens) Maesdam , * 1625 , ~Maasdam 30-3-1625 , † ±1682 .
   Wsl. overl. tussen 6-3-1680 en 1684.

   Arijen Maertensz Maesden was boer onder ’s-Gravendeel. Hij was in 1658, 1668 en 1671 schepen van ’s-Gravendeel en Leerambacht.
   Op 6-3-1680 werd Arij Maertsens Maesdam, een bouwman (boer) buijtens dorpe in Bonaventeura, vermeld op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel.

  x   Geertien Arijens Aartoom , [] ’s-Gravendeel ±2-6-1705.
      Dochter van Arie Andriesz Aartoom en Aagje Jans (Aegtgen) Sneep .
   Den ii junij 1705 ontfangen van Arijen Maesdam de somme van drie guldens voort regt van bergaven van sijn moeder, genaemt Geertjen Aertoom, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gulden, dus ƒ 3:0:0."

   Get. bij de aangifte begraven: Arij Maesdam .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.