Annitge Adriaens Meeldijck , * ±1580 , † ±1617.
Dochter van Adriaen Cornelisz Meeldijck en Lijntje Harmens .


x ±1600
    Willem Jansz Geervliet , † Westmaas 10-5-1630.
Kinderen:
 1. Jan Willems Geervliet , † <6-1648 .

  x Westmaas 1634   Lijsbeth Leenderts Oostdorp , * 1605 , ~Poortugaal 17-7-1605 , † ±1666.

  2 kinderen


 2. Adriaen Willemsz Geervliet , *Westmaas ±1610 , † Westmaas 1663 .

  x Barendrecht 5-9-1630   Maricken Aerts Spruijt , *West-Barendrecht ±1590 , † Westmaas <1643.
      Dochter van Aert Sebastiaensz Spruijt en Teuntge Sijmensdr .

   Maricken Aerts Spruijt alias Sevenhuijsen.

  x ±1641   Marijtge Jacobs Esseboom , *Strijen ±1610 , † >6-1667.

  6 kinderen


 3. Dirck Willemsz (van) Geervliet , * >1610 , † ±1650 .
   Overleden tussen medio 1649 en 17-7-1650.

   In een akte van 17-7-1650 compareeerde de weduwe van Dirck Geervliet op haar hofstede in De Group, geassisteerd met haar broers Seger Dircxz. en Geerit Dircxz. Fonckert en zwager Adriaen van der Houck, secretaris van Cromstrijen, en met Adriaen Willemsz. Geervliet als oom en voogd van vaderszijde van de weeskinderen Elijsabett, ca. 5 jaar, en Dirck, 3/4e jaar oud. Zij kwamen tot vertichtiging. Neeltge zou in de boedel blijven zitten en haar dochter bij Geervliet tot de leeftijd van 16 jaar en haar zoon tot 18 jaar alimenteren en zou hun uitkeren: bijna 8 morgen in het Westmase Nieuwland, in Numanspolder en het Oudeland van Strijen, alsmede de kleding van hun vader en nog 1000 gld.

   In 1638 werd hij vermeld als boer te Westmaas. Hij werd toen in de 200e penning over Westmaas geboekt voor een gegoedheid van 2000 pond of gld.
   In 1645 en 1648 was hij schepen van de Group.

   Dirck Willemsz. Geervliet is in een akte van 15-8-1644 genoemd als borg voor zijn broer Jan.

   Dirck Willems Geervliet en Aryen Willems Geervliet worden op 29 april 1647 in Mijnsheerenland vermeld.

   Pieter Heijndricxz. van der Wacht transporteerde op 28-5-1648 voor 2500 Car. gld. aan Dirck Willemsz. Geerevliet, schepen van De Group, 3 mr. 2 h. zaailand in de Oude Group.

  x >5-1644   Neeltgen Dircx Fonckert , * ±1605 , † >1666.
      Dochter van Dirck Adriaensz Fonckert en Bastiaentje Segers Cranendonck .
   Neeltje Dircks was weduwe van (1) Adriaen Hendricksz den Jongen, boer in de Nieuwe Group, met wie zij in 1626 was getrouwd en van (2) Jan Jansz Verrij, boer in De Group, die rond 1642 is overleden.

   De kinderen van Dirck en Neeltgen, Elijsabett, ca. 5 jaar, en Dirck, 3/4e jaar oud, werden op 17-7-1650 genoemd, nadat Dirck was overleden.
   Overleden in of nĂ¡ 166

   Neeltgen Foncket had bij haar eerste huwelijk met Adriaen de Jonge 500 gld. in contanten ingebracht. Met hem had Neeltgen een dochter Sebastiaentgen Ariens de Jonge.
   Uit haar tweede huwelijk met Jan Jansz Verrij had Neeltgen Fonckert zonen Arij en Jan Verrij.

   Op 28-6-1644 deed Neeltgen Dircxdr., laatst weduwe van Jan Jansz. Verrij en voordien van Adriaen Hendricxs de Jonge, geassisteerd met haar broer Seger Dircx Fonckert en haar zwager Adriaen van der Houck, rekening van hetgeen haar dochter Sebastiaentgen Ariens [de Jonge] bij dode van haar vader was aanbestorven.
   Van der Houck administreerde de erfdelen van de onmondige voorkinderen van Neeltgen Fonckerts eerste man Adriaen de Jonge.

   Euwit Jansz Verrij, als oom en bloedvoogd, geassisteerd met Trijntgen Jansdr., als grootmoeder, en Henderick Hendericxz., haar man, voor de 2 nagelaten onmondige weeskinderen van zaliger Jan Jansz. Verrij bij Neeltgen Dircx Fonckertsdr., namelijk Arij, ca. 5 jaar, en Jan, ca. 3 jaar oud, kwamen tot vertichting op 6-12-1643 met moeder Neeltgen Dircx, geassisteerd met haar broeder Seger Dircsz. Fonckert en Adriaen van der Houck, getrouwd met haar zuster Maertgen Dircx Fonckertsdr.
   Neeltgen Dircx zou in de boedel blijven zitten en haar kinderen tot de leeftijd van 18 jaar alimenteren. Daarvoor zou zij 2 mr. 450 r. zaailand in Nieuw-Piershil, de kleding van hun vader en nog eens 2600 Car. gld. aan hen uitkeren.

   Op 11-9-1652 testeerde de ziek op een ’slaep banck’ liggende Neeltjen Dircxdr. op haar hofstede voor [haar zwager] notaris Adriaen van der Houck uit Klaaswaal. Zij verklaarde dat haar na te laten goederen ’rustelijck ende vredelijck’ onder haar kinderen gedeeld dienden te worden en - omdat zij nog jong waren - dienden zij nog van voogden voorzien te worden. Hiertoe benoemde zij haar broeders Seger en Gerrit Dircxs. Fonckert en bij overlijden van een voogd moest er uit haar naaste ’vrunden’ een ander hiertoe bekwaam persoon aangesteld worden.

   Door het gerecht van De Group werd op 12-1-1670 een kopie van een akte ingeschreven, op 19-4-1666 opgemaakt voor een Oud-Beijerlandse notaris, waarin Neeltgen Dirckx, laatst weduwe van Dirck Willemsz. van Geervliet, haar meerderjarige zoons Arien Janssen en Jan Janse V[er]rij, alsmede Dirck Seegersse Fonckert, tot voogden benoemde over haar minderjarige zoon Dirck Dircksen Geervliet.

   In de 200e penning van De Group over 1667 is Neeltgen Dircx Fondertsdr., weduwe van Dirck Willemse van Geervliet, aangeslagen voor een gegoedheid van 12000 pond of gld.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.