Aaltje Jansdr ( Meerkerck) , * ±1655 .
Dochter van ? .
Aaltje Jansdr trad op als getuige bij de doop van Arien Luijcasz (?) .


× ±1677
    Arie Cornelisz van Dam , † Oosterwijk (ZH) 5-3-1720.
Kinderen:
 1. Beligje Arijse (Belike Aris) van Dam , *Oosterwijk (ZH) ±1680 .
  Belike Aris trad op als getuige bij de doop van Arie Joosten Zijderveld , de doop van Arien Herbertsz van Dam , de doop van Arie Herbertsz van Dam , de doop van Arie Herbertsz van Dam .

   Beligje/Belike/Belitje/Belijtje Aris van Dam

   Belijtje Arijse werd lidmaat in Oosterwijk op 1-7-1704 met daarbij als getuige Aaltje Jans [haar moeder].

  × Oosterwijk (ZH) 15-11-1705   Thomas Marwel , † <1733.
   Thomas Marwel, j.m. van de Moesel in Schotland, Schots dragonder, en Belitje Aris van Dam, j.d. tot Oosterwijck.

  × Oosterwijk (ZH) 14-9-1732   Cornelis de Groet .
   Cornelis de Groet, wed. van Magteltje van Muijlichem, en Belitje van Dam, wed. van Thomas Manwel.

  3 kinderen


 2. Cornelis Aris (Cornelis Ariense) van Dam , *Oosterwijk (ZH) ±1680 , † 1-1723 (in t ijs verdronken) .

   Cornelis Arijse en [zijn zus] Belijtje Arijse werden op 1-7-1704 lidmaten in Oosterwijk, waarbij [hun moeder] Aaltje Jans getuige was.
   is in t ijs verdronken jann. 1723

  × Oosterwijk (ZH) 26-12-1711   Caatje Claas de Swart , *Oosterwijk (ZH) ±1685 .
   Cornelis Aris van Dam en Caatje Claas de Swart, j.m. en j.d. van Oosterwijk.

   Claas Lambertsz de Swart en Saartje Jans lieten rond 1690 kinderen dopen in Oosterwijk.
   Maaijke Claess Swart van Oosterwijk trouwde ald. op 15-12-1715 met Jacob Schnelly, j.m. uijt canton Claris, gewese soldaet.

   Oosterwijk, Juni 1738: "Van moeder Aaltje van Dam, welke haar voor de tweede maal heeft laten beswangeren, en is naa ernstige betuijgingen, selfs daar mede, met haar moeder Kaatje de Swart, voor de predikstoel verschenen. Dog hare kinderen zijn gestorven en sij kort op in 45."

  4 kinderen


 3. Teunis Ariensz van Dam , *Oosterwijk (ZH) ±1685 .

  × Oosterwijk (ZH) 2-3-1709   Claaske Willemse (Claesjen Willems) Deventer , *Kedichem 1689 , ~Kedichem 23-9-1689 .

  9 kinderen


 4. Teuntje Arise van Dam , *Oosterwijk (ZH) 1687 , ~Kedichem 9-11-1687 , † ±1717 .
  Teuntje Arise trad op als getuige bij de doop van Jan Teunisse van Dam .
   Arien Cornelisse op Oosterwijck liet op 9-11-1687 in Kedichem een dochter Teuntje dopen.

   Teuntje Arise van Dam werd op 13-4-1707 lidmaat in Oosterwijk (ZH).

   Attestatie te Oosterwijk (ZH) op 13-4-1707 voor Teuntje Arise van Dam "met attest naa Schoonhoven den 23 Aug 1721".

   Leerdam, 27-1-1735: Jan Heijmansz VERHAAR X Neeltje Cornelisse VERKERK testeren. Erfgenamen zijn o.a.:
   1) zijn dochter Grietje Jans VERHAAR 100 gld, ter egalisatie van wat zijn voorzoon Hijmen Jansz VERHAAR ontvangen heeft (= zoon van Teuntje Ariens VAN DAM za),
   2) haar dochter Grietje Jans VERHAAR: haar kleren, etc.
   Het lijkt erop dat Jan Hermense Verhaar vanaf 7-8-1718 kinderen liet dopen met Anneke Janspers Verhaar, die op 28-10-1691 in Kedichem werd gedoopt als dochter van Jasper Jansse Verhaar en Ariaentje Willemsdr. Stellaart.

  × Oosterwijk (ZH) 3-4-1711   Jan Heijmansz Verhaar .
   Jan Harmense Verhaar, j.m. van Schoonrewoerd, won. te Sijdervelt, en Teuntje Aris van Dam, j.d. van en won. te Oosterwijck. Kinderen: Ariaentje en Heijmen.

   Leerdam, 21-8-1718:
   Jan VERHAAR (ziek) X Teuntie Ariens VAN DAM za., won. te Schoonrewoerd, testeert. Erfgenamen zijn:
   1) hun 3 kinderen Aeltie, Ariaentie en Reijne Janse VERHAAR,
   2) de broer van zijn vrouw Herbert Arienss VAN DAM krijgt een prelegaat van 300 cg.
   Voogden worden zijn huisvrouwen vader Arien Cornelisse VAN DAM en zijn huisvrouwen broer de
   voorn. Herbert Arienss VAN DAM.

   Leerdam, 27-1-1735: Jan Heijmansz VERHAAR X Neeltje Cornelisse VERKERK testeren. Erfgenamen zijn o.a.:
   1) zijn dochter Grietje Jans VERHAAR 100 gld, ter egalisatie van wat zijn voorzoon Hijmen Jansz VERHAAR ontvangen heeft (= zoon van Teuntje Ariens VAN DAM za),
   2) haar dochter Grietje Jans VERHAAR: haar kleren, etc.

  4 kinderen


 5. ? Jannetje Ariens , * 1689 , ~Oosterwijk (ZH) 4-9-1689 .
  Get. bij de doop: Haesken Huibertsdr .
   Jannetje, dochter van Arie Cornelisz en Aaltje Jansdr. Doopget. Haasje Huibertsdr. Wsl. is Jannetje jong overleden.


 6. Hester Ariense van Dam , *Oosterwijk (ZH) 1692 , ~Oosterwijk (ZH) 30-11-1692 , † >9-1751 .

  × Lexmond 20-6-1717   Joost Florens Zijderveld , † >1733.

  6 kinderen


 7. Herbert Aris van Dam , * 1695 , ~Oosterwijk (ZH) 24-4-1695 , † <1787 .
  Get. bij de doop: Harmtje Cornelisdr .
   Doopget. Harmtje Cornelisdr.

   Attestatie te Oosterwijk (ZH) op 10-4-1716 voor Herbert Ariz van Dam, get. Peter Aaldertz Bronckhorst.

   Leerdam, 21-8-1718:
   Jan VERHAAR (ziek) X Teuntie Ariens VAN DAM za., won. te Schoonrewoerd, testeert. Erfgenamen zijn:
   1) hun 3 kinderen Aeltie, Ariaentie en Reijne Janse VERHAAR,
   2) de broer van zijn vrouw Herbert Arienss VAN DAM krijgt een prelegaat van 300 cg.
   Voogden worden zijn huisvrouwen vader Arien Cornelisse VAN DAM en zijn huisvrouwen broer de
   voorn. Herbert Arienss VAN DAM.

  × ±1720   Stijntje Willems de Jong , † <1730.
      Dochter van Willem Bastiaens de Jong en Willempje Ariens Stellaert .
   Kinderen: Arie (2x) en Willem.

   Stijntje is een dochter van Willem Bastiaens de Jong en Willempje Ariens Stellaert.’

   Leerdam, 6-1-1728:
   Willempje Ariens STELLAERT X Willem Bastiaens DE JONG.za testeert. Erfgenamen worden haar kinds- en kindskinderen en wel:
   1) Maijke Willems DE JONG X Willem Teunisse EIJKELENBOOM,
   2) Arie Willemse DE JONG, ieder voor 1/5 part,
   3) de kinderen van haar dochter Heijltje Willems X Pieter Gerrits BIKKER wonende op HLBK voor 1/5 part,
   4) Willem Herbertsz VAN DAM nagelaten minderjarige zoon van Stijntje Willems DE JONG X Herbert Ariensz VAN DAM 1/5 part.

  × Oosterwijk (ZH) 12-2-1730   Aaltje Verweij , † Oosterwijk (ZH) ±9-11-1786.
   Otr. op 28-1-1730 in Oosterwijk (ZH).
   Herbert Aris van Dam, wedr. van Stijntje Willems de Jongh, won. Oosterwijk, en Aaltje Verweij, j.d. van Schoonderwoerd, dienstmagd van de predikant. Zij is een maand na haar huwelijk in de kraam bevallen.

   Mogelijk was zij een dochter van Cnelis Huigen Verweij en Aannigije Hendriks de Groot, die in Schoonrewoerd kinderen lieten dopen in de periode 1693-98.
   Altje Verweij, weduwe van Herbert van Dam, aangegeven door haar zoon Herbert van Dam.

   Get. bij de overl. aangifte: Herbert Herbertsz van Dam .

  12 kinderen


 8. Jan Arisz van Dam , * 1696 , ~Oosterwijk (ZH) 5-5-1696 .
  Get. bij de doop: Joosje Dirksdr .
   Doopget. Joosje Dirksdr.

   Attestatie te Oosterwijk (ZH) op 30-3-1719 voor Jan Arisz. van Dam "met attestatie naa Alblas den 30 meij 1723".


 9. Eva Aris van Dam , * 1698 , ~Oosterwijk (ZH) 9-11-1698 .
  Get. bij de doop: Joosje Dirksdr .
  Eva Aris trad op als getuige bij de doop van Jannigje Cornelisse van Dam , de doop van Aaltje Herberts van Dam .
   Doopget. Joosje Dirksdr.

   Attestatie te Oosterwijk (ZH) op 10-4-1716 voor Eva Arisdr. van Dam.

   Leerdam, 17-2-1727: Eva Ariens VAN DAM X Paulus VAN EK als legataris voor 1/6 part van haar oom Jan Cornelissen VAN DAM za machtigt haar man ter weeskamer van Amsterdam haar deel te ontvangen.

  × Oosterwijk (ZH) 12-6-1718   Paulus Folperts van Eck , *Heukelum 1698 , ~Heukelum 20-4-1698 .
   Paulus Folperts van Eck, j.m. van Heuckelum, 20 jr., en Eva Ariens van Dam, j.d. van Oosterwijk, 19 jr. Kinderen: Geerrit (2x), Arij, Geertje, Johannes, Folkert, Folpert, Aeltje, Teuntje (2x) en Paulus (2x).

   Paulus was een zoon van Folpert Jansen van Eck en Geertje Paulus.

   Paulus had een broer Johannes en een zuster Anneke.

   Gorkum, 27-5-1720:
   Cornelis VAN DAM, Teunis, Herbert, Jan, Belike Ariense VAN DAM, Joost Floren ZIJDERVELT x Hester VAN DAM, Poulus VAN ECK X Eva VAN DAM en Cornelis Ariense VAN DAM voor hemzelf en als voogd over de kinderen van Jan VERHAER en Teuntie VAN DAM, tesamen kinderen en kindskinderen van Arie Cornelisse VAN DAM X Aaltie MEERKERCK in leven echtelieden overleeden te Oosterwijk en transporteren aan Peter Ariense VERDUIJN wonende a/d Acherdijk 4m zijnde een vogelkooi en de gereedschappen die de koper op het laatst als huurder gebruikt heeft en gelegen op Oosterwijk, bov Paulus DE HAEN en ben het gemeneland van Oosterwijk en Kedichem, strekkende v/d halve broekgreeft t/d dwarssloot toe.

  12 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.