Stijntje Claesse (van Meerkerk) , *Lexmond 1663 , ~Lexmond 9-4-1663 , † >1724.
Dochter van Claes Jansz (van Meerkerk) en Maeijke Jans .
Stijntje Claesse trad op als getuige bij de doop van Herbert Bastiaans Sprong .


x Leerdam 15-2-1687 (otr Leerdam 29-1-1687)
    Herbert Bastiaensen Sprong , * 1656 , ~Leerdam 14-12-1656 .
Kinderen:
 1. Bastiaan Herbertsz Sprong , *Leerdam 1687 , ~Leerdam 11-11-1687 , † Leerdam ±1693 .


 2. Maaike Herberts Sprong , *Leerdam 1688 , ~Leerdam 9-12-1688 .


 3. Neeltje Herberts (Neeltje Herberdse) Sprong , *Leerdam 1690 , ~Leerdam 13-4-1690 .
  Neeltje Herberdse trad op als getuige bij de doop van Stijntje Jans Sprong .

  x Leerdam 14-12-1718   Bastiaan Ariense (Bastiaen Aerts) Sprong , *Leerdam 1689 , ~Leerdam 7-7-1689 .
      Zoon van Aert Bastiaansz Sprong en Steijntje Barents (Steijntje Beerents) .
   Otr. op 26-11-1718 in Leerdam.
   Den 26 November zijn ondertrouwt: Bastiaan Ariense Sprong, j.m., met Neeltje Herberts Sprong, j.d., beide geboren en woonende onder Leerdam. Zijn hier getrouwt op den 14 decemb.
   Kinderen: Strijntje (2x), tweeling Aart en Herbert, Maaijke (2x), Jannetje (2x) en nogmaals Aart.

   Leerdam, 18-11-1698:
   Bastiaen Herbertss SPRONCK is overleden in de maand maart 1698. Erfgenamen zijn Huibert Bastiaenss, Herbert BASTIAENSS SPRONCK, en de kinderen van Aart Bastiaenss SPRONCK zijnde onm met name Bastiaen en Maijke Aarts SPRONCK en waarvan voogden zijn van vaderszijde Huibert Bastiaenss SPRONCK en van moederszijde Jan Janss VAN DEVENTER; de moeder v/d voorn kinderen is Stijntie Barents. De oudste zoon is Huibert Bastiaenss SPRONCK en verkrijgt o.a. de helft van een vogelkoij totaal groot 3m leenroerig en liggende op Renoij; een hofstede op Loosdorp groot 2m5h.

  9 kinderen


 4. Claas Herbertsz Sprong , * ±1691 , ~Leerdam 29-1-1692 .

   Wsl. is deze Claas Herbertsz. Sprong ongehuwd gebleven.

   Deze Claas Herbertsz. Sprong moet níet verward worden met de zoon van Herbert Herbertse Sprong, die in 1705 in Heukelum werd gedoopt en ook Klaas heette.

   Het was Klaas Herbertse [Stout], die met Annitie Herberts [Rietvelt] op 26-2-1725 in Le[xmond] een zoon Herbert liet dopen.


 5. Bastiaan Herbertsz Sprong , *Leerdam 1694 , ~Leerdam 10-1-1694 , † <1699 .


 6. Jan Herbertsz Sprong , *Leerdam, Loosdorp 1695 , ~Leerdam 11-11-1695 .

   Hij trouwde met Jannetje van Munster en kreeg kinderen Geertruijd, Herbert (1728), Stijntje (1730), Thomas (2x) en Hermen (1735).
   Zoon Herbert, gedoopt op 10-3-1728 in Leerdam, trouwde op 25-2-1756 in Leerdam met Willempje van Buren.

  x Leerdam 17-6-1725   Jannigje (Janneke Tomesse) van Munster , *Leerdam, Schaick 1693 , ~Leerdam 1-10-1693 .
      Dochter van Thomas Cornelisse Munster en Maijkcken Herberts ( Sprong) .
   Otr. op 2-6-1725 in Leerdam.
   Claas Herbertse Sprong, j.m. van Loosdorp onder Leerdam, en Jantje Tomes Munster, j.d. woond in Schaick onder Leerdam, ondertrouwt den 2 juni, getrouwt den 17 dito.
   Wsl. doopdatum.

   Zij is een dochter van Thomas Cornelissen Munster en Maeijken Herberts, die tot 1698 kinderen lieten dopen in Leerdam.

  7 kinderen


 7. Jannetje Herberts Sprong , *Leerdam, Loosdorp 1698 , ~Leerdam 6-3-1698 .
   Martius D& 6& Rustdagh. ’t Kind Jannetje. Oud. Herbert Bastiaensz Sprongh, Stijntje Klaessen.

  x Leerdam 29-9-1726   Arien Franksz Kars , *Diefdijk 1696 , ~Schoonrewoerd 31-5-1696 .
   Otr. op 7-9-1726 in Leerdam.
   Den 7 Sept. 1726 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
   Arien Frank Kars, j.m. geboren en woonende aan den Diefdijk onder Leerdam, en
   Jannigje Herbers Sprong, j.d. geboren en woonende in Loosdorp.
   Alhier getrouwt den 29 Septb. 1726.
   Get. Cathrijn Korsse.

   Arien zou een zoon zijn van Frank Huijberts Kars en Theuntje Huijberts.
   Broers van Arien zijn o.a.
   - Hermen Franken Kers, ged. 7-12-1684 in Schoonderwoerd, trouwde 3x en liet in 1718 resp. 1721 dochters Lijsbet en Grietje dopen. Aang. van zijn begr. op 24-4-1763 in Zijderveld.
   - Johannes Franken Kers en Anneken Gijsen trouwden op 30-5-1717 in Heukelum en lieten in de periode 1718-1727 dochters Teuntjen, Geertjen en Gijsbertjen dopen.
   - Jan Franken Kers, ged. 4-11-1688 in Schoonderwoerd, en getr. op 27-1-1715 in Zijderveld met Dirkje Antonissen van der Velden lieten in de periode 1716-1724 kinderen Frank, Teunis en Gerrit dopen.

  1 kinderen


 8. Bastiaan Herberts Sprong , * ±1698 , ~Leerdam 10-1-1699 .

  x ±1723   Pleuntje Ewitte (Pleuntje Ewouts) Pelt , * 1696 , ~Hoornaar 3-1696 .

  8 kinderen


 9. Jan Herbertse Sprong , *Leerdam, Loosdorp 1700 , ~Leerdam 9-10-1700 , † Meerkerk >3-3-1748 .
   October. D& 9en Woonsdag. ’t Kind Jan. Oud. Herbert Bastiaensz Sprong, Stijntje Klaes.

  x Leerdam 15-4-1731   Govertje Aarts van Muijlwijck , *Ameide 1707 , ~Ameide 10-3-1707 , † ±1735.
   Otr. op 31-3-1731 in Leerdam.
   Jan Herbertz. Sprong, j.m., geboren in Loosdorp, en Govertie Aarts van Muijlwijck, j.d. geboren te Amijde, bijde tegenwoordig woonende onder Leerdam.

   Zij is een dochter van Aart Peterse Muijlwijk en Neeltje Aarts.

   Leerbroek, 1724: Den 5 April Biddagh
   is gedoopt de Dochter van Jan Cornelisse Cortleven en Maijken Aarts van Muijlwijck, woonende aan den Dijck van Middelkoop onder Leerbroeck. De naam van het kind was Neeltje, getuijge nevens de vader was Govertje Aarts van Muijlwijck, des moeders suster & woonende in Middelkoop.

  x ±1736   Jacomijntje Cornelisse Sterck , * 1715 , ~Schoonrewoerd 3-3-1715 .

   Zij is een dochter van Cornelis Gijsbertse Sterck en Japikje Jans Mol. Haar zus Aantje Cornelis Sterck was in 1737 getuige bij de doop van Jacomijntje’s oudste kind, Cornelis.

   Jacomijntje’s huwelijk heb ik níet bij Schoonrewoerd, noch bij Leerdam gevonden.

   Getrouwd in Schoonrewoerd in 1735, den 10 April: Gijsbert Cornelisse Sterk, j.m., met Lijsbet Ariense Het Lam, j.d. geboren in ’t Hoogend onder Leerdam, beijde woonende onder Schoonrewoert. Dit echtpaar liet op 5-2-1736 in Schoonrewoert een dochter Jacobje dopen, waarbij geen getuigen werden vermeld. Op 14-4-1743 in Schoonrewoert lieten zij een zoon Hermen dopen, waarbij Jacomijntje Sterck doopgetuige was.

   Gijsbert Cornelis Sterk, weduwnaar van Lijsbeth Ariens T Lam, woonagtig te Schoonrewoerd ging op 23-11-1748 in otr. in Schoonrewoerd met Maijcke Abrahams Scheer, j.d. geboortig en woonagtig te Schoonrewoerd, getr. den 8 dec. 1748.

   In Schoonrewoerd in otr. opgenomen op 24 april 1751:
   Gijsbert Sterk, laatst weduwnaar van Maijke Scheer, geboortig en woonagtig alhier, met Adriana [Bastiaanse] de Groot, j.d. geboortig onder Leerdam en woonagtig alhier. In Schoonrewoerd getr. op 9 mei.

  10 kinderen


 10. Lijsbeth Herberts Sprong , *Leerdam 1703 , ~Leerdam 9-5-1703 .
  Lijsbeth Herberts trad op als getuige bij de doop van Stijntje Jans Sprong , de doop van Claas Bastiaanse (Klaas Bastiaans) Sprong , de doop van Bastiaan Jans Sprong .

   In 1732 woonde zij in Loosdorp onder Leerdam.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.