Marike Jans Meijnaerts , † ±1565.
Dochter van Jan Jacobsz Meijnerts en Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") .


x
    IJeman Adriaensz , † 2-12-1564.
Kinderen:
 1. Bastiaentge Yeman Adriaensdr (Bastiaentje IJemants) , † >1600 .

  x <1566   Cornelis Joosten Spruijt , † >1586.

  4 kinderen


 2. Ariaentge IJmansdr .

   In 1557 was in Mijnsheerenland sprake van IJeman Adriaensz. en Arientge IJemansdr., ev. Lenert Burgers.

   Mijnsheerenland, 1-7-1557: Lenert Burgersz. in Westmaas verkoopt aan Cornelis Adriaensz., wagenmaker, 3 mrg in het OvM bij Cornelis Pieter Joosten buiten de weg, welk land Lenert Burgersz. met Adriaentge IJemansdochter ten huwelijk ontvangen heeft.

   Lenert Burgersz., e.v. Ariaentge IJemansdr. wordt op 27-5-1563 in Mijnsheerenland genoemd.

  x <1558   Lenert Burgersz .
   Ariaentge IJemansdr., tweede echtgenote van Lenert Burgersz., wordt in 1566 vermeld.

   Lenert Burgersz., wonende in Westmaas-Nieuwland.
   Waarschijnlijk zijn Floris, Adriaen, IJeman en Marichgen de namen van zijn kinderen.

   Lenert Burgersz., e.v. Arriaentge IJemansdr. wordt op 27-5-1563 in Mijnsheerenland vermeld samen met o.a.
   - Adriaen IJemansz.,
   - Jacob Adriaensz.,
   - Mathijs Maertensz., e.v. Digna Adriaen IJemansdr.,
   - IJeman Adriaen,
   - Cornelis Joosten, e.v. Bastiaentge IJemansdr.,
   - Adriaen Jacobsz. als erfgenaam van zijn moeder Maritge Adriaensdr.,
   - Pieterke IJemansdr., e.v. Jan Louff Jansz., in haar leven zuster van Heijnrich en Adriaen Ijemansz.,
   - Lijn Ijemansdr., e.v. Heijn Simonsz., in zijn leven schout op Westmaas.

   Mijnsheerenland, 30-5-1566:
   Cornelis Joost Spruijt uit Strijen, e.v. Bastiaentge Ijeman Adriaensdr., verkoopt aan Cornelis Burgers 1 mrg en 5½ hond land in het OvM, ten westen van de Maasweg. Welk land de verkoper en zijn huisvrouw aangekomen is bij het overlijden van zijn schoonvader IJeman Adriaensz. op 2 december 1564.
   Genoem worden Claes Gillesz., Lenert Burgersz., Cornelis Adriaensz., secretaris te Puttershoek als voogd van de achtergelaten kinderen van Toontge Adriaensdr. eerste echtgenote van Lenert Burgersz. Verder Adriaen IJemansz., Ariaentge IJemansdr., tweede echtgenote van Lenert Burgersz., Floris Lenertsz., IJeman Lenertsz. en Marichgen Lenertsdr.

   Mijnsheerenland, 11-3-1577: Cornelis Joosten Spruijt, e.v. Bastiaentge IJeman Adriaensdr., en Lenert Burgers met verdere erfgenamen van Heijltge Cornelisdr., laatst weduwe van Adriaen IJemansz., verkopen aan Cleijs Jansz. in Mijnsheerenland de jaarlijkse cijns van 13 hont cijnsland in het OvM.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.