Adriaentge Jans Meijnerts .
Dochter van Jan Jacobsz Meijnerts en Maritge ("Maritge Jan Jacopsz weduwe") .


x
    Pieter Jansz Vinck , † <1520.    

x
    Huijg Jansz .    

    Zoon van Jan Huijgensz en Fijtgen Jacobsdr .
x
    Cornelis Jansz ( Molenwech) .
Kinderen:
 1. Jan Cornelisz .


 2. Leentge Pieters Vinck .

  x ?   Adriaen Joosten Spruijt .
      Zoon van Joost Michiels Spruijt en ?
   Zij was mogelijk eerder gehuwd met ene Claes. Kind bij Claes: Jacob Claesz.
   Kinderen bij Adriaen: Bastiaenken, Adriaen, Marijgien en Lijsbeth.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.

   In 1553 vermeld als koper van tienden in Strijen.

   Mijnsheerenland, 17-3-1548: Adriaen Joosten is schuldig aan Leendert Pietersz. in Mijnsheerenland 15 Cgld. vanwege een rood-colde vilck.
   Mijnsheerenland, 7-6-1553: Adriaen Joostensz. is schuldig aan IJeman Adriaensz. 17 Cguld vanwege een roodburin merrypaard met een veulen.


 3. Jan Huijgensz .

   Jan had een dochter Marijken, die trouwde met Jacob van Diemen de jonge en kreeg zonen Jan en Jacob van Diemen.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.

   Heinenoord, 6-4-1544: Pieter Jansz. alias Vinck, gehuwd met Ariaentge Jansdr., eertijds weduwe van Huijch Jansz., en Jan Huijgensz. met zijn erfvoogd Andries Jacobsz. verkopen aan Huijch Andriesz. 2 morgen land in een hoeve van 24 morgen en 300 roeden land, westwaarts van de gemenelands kreek. Zuid de Reedijk, west voormelde Huijch Andriesz. c.s. en noord de ondervoet van de zeedijk. Dit land is bezwaard met jaarlijks 5 stuivers op elke morgen t.b.v. de Heilige Geest
   van Heinenoord en de pastorij aldaar.

   Heinenoord, 1545: Jannigen Huijgendr., weduwe van Jacob Jansz., haar zwager Coen Pietersz., Andryes Jacobsz. en Heijnrick Pietersz., wonende op Cillaarshoek, erfvoogden van Jan Huijgensz., het weeskind van Huijch Jansz. zaliger gedachten, bekennen met elkaar overeengekomen te zijn en gedeeld te hebben alzulke goederen nagelaten door Jacob Jacob Jansz. Jan Huijgensz. is bedeeld in de helft van het huis, de berg en schuren en in de helft van een rosmolen, bruikweer
   van landerijen, paarden, koeien, schapen etc. Tevens is hij bedeeld in 3 morgen land min 25 roeden, die Adriaen Jacobsz. Houwer nu ter tijd bewerkt. Tevens is Jan Huijgensz. nog bedeeld in de helft van 800 roeden land in een hoeve van 15 morgen, gemeen voet onder voet
   met Huijch Andriesz. en in de helft van een halve morgen land gemeen met Cornelis Egbertsz. als ook in 3 morgen cijnsland in De Hil, daar Ariaen Jansz. Voicht nu ter tijd bruiker van is. Evenzo is Jan Huigensz. bedeeld in de ½ van jaarlijks 5 Keurvorstengulden, sprekende
   op 25 morgen land.


 4. Jan Cornelisz ( Molenwech) .

   Hij had een zoon Cornelis Jansz Molenwech, dijkgraaf van Piershil, die ná 13-4-1601 overleed. Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.


 5. Marijcken Pieters Vinck .

   Zij trouwde met een Pieter en kreeg zonen Pieter en Jan.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1996.


 6. Emmeken Cornelis , * ±1520 .

  x ?   Claes Heijndricx (van Driel) , * ±1510 , † >1565.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.