Jannetje Thijsse (Jannetje Tijs) Melsen , *Dordrecht ±1655 , † >11-1711.
Dochter van ? .


× Dordrecht 4-1676 (otr Dordrecht 29-3-1676)
    Frans Sandersz Haesterlee , *Dordrecht ±1652 , ~Dordrecht 13-1-1653 , [] Dordrecht 11-1-1711.
Kinderen:
 1. Alecxander Fransx (Sander Fransen) Haesterlee , * 1676 , ~Dordrecht 16-12-1676 .
   Alecxander, zoon van Frans Sandersz en Jannetje Tijs.

  × Dordrecht 23-12-1697   Margrieta Maddoo , * ±1675 .
   Otr. op 8-12-1697 in Dordrecht.
   Zij lieten in 1699 een tweeling Jannichje & Catharina dopen.

   Dordrecht, Sondach den 8e Decemb. 1697:
   Sander Haesterle, j.m. wonende bij de Kolff Straet, geassisteert met desselfs neeff
   Jan Abrahamse van So[??]lingen, en bij consent van desselfs vader, met
   Margrieta Maddoo, j.d. wonende inde Vriese Streat, beijde van Dordregt, geassist. met Marijcke Lamberts van Breeman, desselfs broeders vrouw.
   Den 23e December hier getrouwt.

   Sander Hasterlé en Margrietje Mado lieten op 27-3-1699 in Dordrecht een tweeling dopen: Jannichje & Catharina.

   --
   Een Pieter Jansze Madoo ging op 12-2-1713 in Dordrecht in otr. met Maeijke van Klootwijck. Zij lieten aldaar op 24-4-1713 een dochter Maria dopen en op 17-5-1717 een zoon Johannes. Op 14-4-1720 in Dordrecht lieten Pieter Madoo en Marijtje Jans een tweeling pieternel en Jannetje dopen. Marijke van Klootwijk en Pieter Madoo lieten op 5-9-1722 in Dordrecht een zoon Pieter jr. dopen.

  2 kinderen


 2. Willemijna (Wilhelmijntje) Haessterlee , * 1680 , ~Dordrecht 12-5-1680 , [] Dordrecht ±2-3-1731.

  × Dordrecht 20-9-1705   Lodewijk Faassen , * >1673 , † >4-1752.

  8 kinderen


 3. Aaghje Haesterlee , * ±1681 , ~Dordrecht 25-1-1682 , † <1685 .
   Aaghje, dochter van Frans Haesterle en Jannetje.
   Wsl. op 28-1-1682 in Dordrecht begraven, daar er in 1684 een dochter Agatha werd. gedoopt.


 4. Matthijs Haesterlee , * 1683 , ~Dordrecht 8-2-1683 .
   Matthijs, zoon van Francois Haesterlee en Jannetje Mels.


 5. Agatha (Aegie) Haasterlee , * 1684 , ~Dordrecht 6-12-1684 .
   Agatha, dochter van Frans Haesterlee en Janneke Mels.

   Dordrecht, Sondach den 20e Augustij 1713:
   - Casparus Brouwers, j.m. woont bij de Lombert Straat, geassist. met zijn moeder, en
   - Aegie Hasterleé, j.d. woont bij de Beurs, beijde van Dordt., geassist. met haar moeder. Den 3e Septemb. hier getrout.

   Kinderen: Casparus, Goosewijn (1715) en Johanna (1719).

   Op 29 Sep. 1727 in Dordrecht compareerde Agata Haesterlee voor de weeskamer.

   Dordrecht, Zaturdagh den 1 julij 1730:
   - Casparus Brouwer, wedr. van Dordregt, woont bij het stadhuijs, met
   - Maria van Ophemert, wede. Arij Kool van der, woont bij de Nieubrugh. Den 16 Julij 1730 alhier getrout.
   Maria van Ophemert tradt op 3-12-1739 op als getuige.

   Dordrecht, Saterdag den 11e Junij 1746:
   - Casparus Brouwers, j.m. woond naast de Lombertstraat, hebbende consent van zijn vader Casparus Brouwers door de Camers gegeven, met
   - Anna Boers, j.d. woond in de Nieuwe Bree Straat, beijde van Dordrecht, geassisteert met haar vader Nicolaas Boers. Den 26 Junij 1726 alhier getrout.

  × Dordrecht 3-9-1713   Casparus Brouwer .
   Otr. op 20-8-1713 in Dordrecht.

  3 kinderen


 6. Maijcken Haesterlee , * 1686 , ~Dordrecht 12-8-1686 , [] Dordrecht 6-9-1686.
   Begraven van een kind van Frans Haesterlee.


 7. Franssijn Haesterlee , * 1687 , ~Dordrecht 12-12-1687 .


 8. Maeijke Haesterlee , * 1688 , ~Dordrecht 8-12-1688 .
   Aang. overl. van een Maaijke Hasterlee was op 10-2-1708 in Dordrecht.


 9. Johanna Haasterlee , *Dordrecht 1690 , ~Dordrecht 15-5-1690 , [] Dordrecht ±27-12-1773.

   Dordrecht, Donderdagh den 28 October 1745:
   - Frans van Vliet, j.m., hebbende schriftelijk conzent van zijn moeder, Johanna van Haesterlee, wede. van Cornelis van Vliet, met
   - Geertruij van Es, j.d., beijde van Dordrecht, en woonen inde Augustijne Kamp, geassisteert met Lijsbeth Wijnants de Nijs, huisvrouw van Pieter Cats, haare moeder.
   Den 14 Nov. 1745 alhier getrout.

  × Dordrecht 27-12-1711   Cornelis van Vliet , † <1746.
   Otr. op 13-12-1711 in Dordrecht.

   Dordrecht, Sondach den 13e December 1711.
   Cornelis van Vliet, j.m. woont bij de Pieterbrugh, geassisteert met zijn moeder, met
   Johanna Haasterlee, j.d. woont bij de Beurs,
   beijde van Dordrecht, geassist met haar suster en bij mondeling consent van haer moeder.
   Den 27e decemb. hier getrouwt.

  3 kinderen


 10. Francois (Frans) Haesterlee , * ±1692 , ~Dordrecht 12-1-1693 .
   Francois, zoon van Frans Haesterlé en Jannetje Thijs.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.