Cornelis Mijnkint .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ?? Grietje Cornelisse ( Mijnkint) .

  x   Jan Jansz Pauw .

  1 kinderen


 2. Claes Cornelisz Mijnkint .

   Rotterdam, 15 mei 1628:
   Willem Michielsz van der Schoor, wonende in Saerloys, bevestigt schuldig te zijn aan Cornelis Leendertsen van der IJssel, wonende te Delff, een bedrag van 300 gulden, wegens geleend geld.
   Mede compareerden Cornelis Sebastiaensz van Sandwech, en Claes Cornelisz Mijnkint, beiden wonende in Saerloys, die zich hoofdelijk borg stellen voor de aflossing.

   Rotterdam, 14 april 1637:
   Claes Cornelisz Mijnkint won. in Charloos bekent 300 gld schuldig te zijn aan Cornelis Leendersz van der IJssel won. in Delft.
   Als borgen treden op Cornelis Bastiaensz Santwech en Willem Michielsz van der Schoor, beiden won. in Charloos.

   Rotterdam, 14-12-1642:
   Claes Cornelisz Mijnkint, won. in Chaerloes, bevestigt schuldig te zijn aan mr. Willem van der Aa, secretaris, een bedrag van 1.500 gulden.
   Mede compareert Cornelis Bastiaensz Santweg schepen van Saerloes, Clement Crijnensz Legehouck en Willem Woutersz Verduyn, allen wonende te Chaerloes, die zich borg stellen.

   Rotterdam, 24-10-1654:
   Cornelis Bastiaensz Santwech uit Charlois, als schuldenaar, en Claes Cornelis Mijnkint en Willem Woutersz Verduyn die ook in Charlois wonen, als borgen, zijn 1300 gulden schuldig aan Mr. Willem van der Aa, gemeente secretaris, over geleend geld.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.