Jan Heijndriks Monster , *Sint Anthoniepolder ±1633 , † >1720.
Zoon van Hendrijck Jansen Monster en Marietje Jacobs (Marichje) Uijtdelinde .


x Sint Anthoniepolder ±1659
    Pleuntje Cornelisse Polderdijk , * 1640 , ~Sint Anthoniepolder 9-4-1640 , † Sint Anthoniepolder <1663.    

    Dochter van Cornelis Adriaansz Polderdijk en Arjaentie Melssen .
x 1663 (otr Sint Anthoniepolder 3-6-1663)
    Maeijke Cornelisse Bosman , * ±1640 , ~Puttershoek 16-1-1641 , † >3-12-1689.

RECHTSBOVEN: De kerk in de Sint-Anthoniepolder

Kinderen:
 1. Cornelis Monster , *Sint Anthoniepolder ±1660 , † <11-1673 .


 2. Annetje Jansse Monster , *Sint Anthoniepolder ±1661 , † >25-1-1725 .

  x Maasdam 30-5-1683   Wouter Jacobsz van der Stel , *Maasdam ±1661 .
      Zoon van Jacob Wouters van der Stel en Geertje Jans .
   Zij hadden zonen Jacob en jan.

   Annigje Jans Monster.

  2 kinderen


 3. Hendrik Jansz Monster , * 1664 , ~Sint Anthoniepolder 2-6-1664 , † <1670 .
  Get. bij de doop: Maijken Andriesse (Marichie Andries) Polderdijk .
   Doopget. Maijken Andries Polderdijk, getrouwd met Jacob Hendrik Monster.


 4. Pleuntje Jans Monster , *Sint Anthoniepolder 1666 , ~Sint Anthoniepolder 3-3-1666 , † >7-1727 .

  x Sint Anthoniepolder 11-6-1690   Pieter Eeuwitte van Luijck , * 1645 , ~Sint Anthoniepolder 26-3-1645 , † <11-12-1720.

  5 kinderen


 5. Cornelis Jansen Monster , * ±1667 , ~Sint Anthoniepolder 5-2-1668 , † Sint Anthoniepolder <11-1730 .

   In 1698 en 1699 had Cornelis Jans Monster schulden bij Andries Meerenburg. Ook bij de thesaurier van Dordrecht had hij schulden.

   S.A.P., 30-8-1699: Cornelis Jans Monster en Maaijke Pleune Groenevelt zijn f363,- schuldig aan de Thesuarier van Dordt.
   Beroep: Landarbeider, vlasser

  x Sint Anthoniepolder 11-7-1694   Maaijke Pleunen Groenevelt , * ±1664 .
      Dochter van Pleun Rokusz Groenevelt en Neesien Dircken .
   Otr. op 14-6-1694 in Sint Anthoniepolder.
   Corn. Jans Monster, J.M., & Maeycken Pleunen Groenevelt, wed. Mangelus
   Maertens Groenevelt, beide geb.en won.alh.

   Zij hadden een tweeling, Jan en Pleun, en een dochter Neeltje, die trouwde met een Westdijk en een Van ’t Hof.

   S.A.P., 30-6-1692: Test. Maaijke Pleune Groenevelt (de Eerbare, Deucht Rijcke Jongedochter). Haar stiefvader Mon Ariens Velthoen erfgenaam. Aan Neessien Rochusse Groenevelt, haar broers kint, een zilver oorijzer met stukken van goud.

   S.A.P., 11-11-1693: Test. van Mangelis Maartense en Maaijke Pleune Groenevelt. Wederkering.

   Maaijke Pleunen trad op als getuige bij de doop van Neessie Monne Velthoen .

  3 kinderen


 6. Hendrik Jansz Monster , * ±1669 , ~Sint Anthoniepolder 19-1-1670 , † Sint Anthoniepolder .


 7. Pieter Jansen Monster , * 1672 , ~Sint Anthoniepolder 14-2-1672 , † <17-11-1730 .
  Pieter Jansen trad op als getuige bij de doop van Jan Cornelisz Monster , de doop van Pleun Cornelisz Monster .
   Bij de Mormonen Family Search staat 1733 als Pieter’s overlijdensjaar vermeld.

   Op 5-12-1700 transporteerde Mattheus Cornelisse Barendregt een huis aan Pieter Jans Monster.
   Beroep: Landarbeider

  x Sint Anthoniepolder 30-11-1698   Adriaantje (Aerjaentie Jacobs) Kleijnendorst , * ±1681 , † Sint Anthoniepolder >1-4-1733.
      Dochter van Jacob Dirksz Kleijnendorst en Aagje Jacobs Noteboom .
   Otr. op 8-11-1698 in Sint Anthoniepolder.
   Pieter en Adriaantje waren j.m. en j.d., beiden wonend in de Sint-Anthoniepolder.
   Overleden ná >01-04-1733, mogelijk ná 3-10-1745.

   Arjaantje Kleinendorst, wed. van Pieter Jans Monster, transporteerde op 1-5-1732 in de Sint-Anthoniepolder een huis aan Sijmen Gijsberts Smits voor ƒ 180,-.
   In haar testament van 1-4-1733 benoemde zij Jan Piterse Monster als erfgenaam. Hij moest aan Neeltie Pieterse Monster, gehuwd met Gijsbert Eland, en aan Maria Piters Monster, gehuwd met Arij Polderdijk, ƒ 25,- uitkeren.

  3 kinderen


 8. Gerrit Jansz Monster , * 1674 , ~Sint Anthoniepolder 25-11-1674 , † <5-1682 .

   Geerit Jans Monster transporteerde op 7-5-1731 in de Sint-Anthoniepolder een huis aan het Swaenegat aan Jan Pieters Monster.


 9. Maria Jans (Marijken Jansse) Monster , * 1675 , ~Sint Anthoniepolder 24-11-1675 .
  Get. bij de doop: Jacob Heijndriks Monster en Pieter Cornelisz Bosman (?) en Lijntje Willems (?) .
  Marijken Jansse trad op als getuige bij de doop van Jannighie Pieters van Luijck (?) , de doop van Marija Pieters Monster (?) .
   Vermeld in 1724.
   Doopget. Jacob Hendriks Monster, Pieter Cornelis en Lijnghtie Willems.

  x Westmaas 24-4-1701   Pieter Willemsz van der Hoek , * ±1672 , ~Westmaas 22-1-1673 , † >1730.
      Zoon van Willem Cornelisz van der Hoek en Adriaantje Pieters Velsenaer .
   Otr. op 3-4-1701 in Westmaas.
   Kinderen:
   Willem, ~11-12-1701,
   Adriaantje, ~21-1-1703,
   Anna ~5-4-1705,
   Willem ~29-8-1706,
   Jan Pietersz, *3-7-1710, ~13-7-1710, en
   Cornelis ~19-6-1712,
   allen gedoopt in Westmaas.
   Vermeld in 1724.
   Doopgetuige: Anneke Bastiaans.

   Op 23-3-1704 kwam Pieter Willemsz van der Hoek in opspraak wegens openbare dronkenschap.

   Op 14-12-1721 benoemden Geerit Jans Monster en Hadewij Ariens Geerlof tot voogden van hun kinderen: Pieter Willems van der Houck en Pieter Jans Monster.
   Beroep: landbouwer, veehouder

  6 kinderen


 10. Geertie Jans Monster , * 1679 , ~Sint Anthoniepolder 25-5-1679 , † <1700 .
   Jong gestorven.


 11. Geerrit Jansz Monster , * ±1681 , ~Sint Anthoniepolder 18-5-1682 , † 1729 .
   Kind: Geertje.

   Op 26-3-1715 kreeg Geerit Jans Monster van de diakenen van de Sint-Anthoniepolder een huisje getransporteerd.
   Geerit Jans Monster transporteerde op 7-5-1731 in de Sint-Anthoniepolder aan Jan Pieterse Monster een huis aan het Swaene gat naast dat van de wed. van Heijdrik Jacobs Monster.
   Geerit Jans Monster en Hadewij Ariens Geerlof maakten op 14-12-1721 om 7 uur ’s avonds een testament op, terwijl zij ziek was. Zij bezaten 2 zilveren spelden, 4 belleties, een ketting met gouden slot, een boeke met zilveren sloten, een paar zilveren gespen en een gouden speld. Als voogden werden Pieter Willems van der Houck en Pieter Jans Monster aangewezen.
   Beroep: Landarbeider, vlasser

  x Sint Anthoniepolder 1711   Hadewij Ariens Geerlof , *Berkel 1688 , ~Berkel 15-8-1688 .
      Dochter van Arie Cornelisse Geerlof (?) en Grietje Heijndrix Hogendam (?).
   Otr. op 7-5-1711 in Oud-Beijerland.
   Gerrit Jansse Monster, j.m. van Sint Anthoniepolder, en Hadewij Ariens Geerlof, j.d. van Brakel, att. naar Sint Anthoniepolder.
   Op 14-12-1721 werd ’s avonds om 7 uur een testament opgemaakt van Geerit Jans Monster en Hadewij Ariens Geerlof. Zij was ziek. Tot voogden werden aangesteld: Pieter Willems van der Houck en Pieter Jans Monster. Tot de erfenis behoorden; 2 zilveren spelden, 4 belletjes, een ketting met gouden slot, bloeke met zilveren sloten, een paar zilveren gespen, een zilveren beugeltas en een gouden speld.
   Doopget. Francijntje Fransen (Halsbergen, vrouw van Arien Jansen Verboon).

   N.B. In Delft trouwde in 1682 een Hadewij Cornelis Geerloff met Gijsbert Huijben Bost, die als weduwnaar in 1687 in Pijnacker hertrouwde met Jannitgen Huijberts, weduwe van Aris Arissen Speer.


 12. Neeltjen Jansse Monster , * 1684 , ~Sint Anthoniepolder 3-12-1684 , † <1700 .
  Get. bij de doop: Maijke Jans ( Slooter) .
   Jong gestorven.
   Dochter van Jan Hendriks Monster en Maeijken Cornelis Boschman. Doopget. Maijke Jans, vrouw van Pieter Andries Polderdijk.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.