Pleuntje Jans Monster , *Sint Anthoniepolder 1666 , ~Sint Anthoniepolder 3-3-1666 , † >7-1727.
Dochter van Jan Heijndriks Monster en Maeijke Cornelisse Bosman .
Pleuntje Jans trad op als getuige bij de doop van Cornelis (Cnelis Pieters) van der Hoek .


x Sint Anthoniepolder 11-6-1690 (otr Sint Anthoniepolder 20-5-1690)
    Pieter Eeuwitte van Luijck , * 1645 , ~Sint Anthoniepolder 26-3-1645 , † <11-12-1720.

RECHTSBOVEN: De kerk van de Sint Anthoniepolder, waar Pleuntje werd gedoopt op 3-3-1666.

Kinderen:
 1. Ewout Pieters van Luijck , * ±1688 , ~Sint Anthoniepolder 23-2-1689 , † Sint Anthoniepolder ±30-12-1789 .

  x ±1720   Ariaantje Dirkse Kranendonk , * 1691 , ~Mijnsheerenland 25-11-1691 , † Sint Anthoniepolder ±5-3-1774.

  4 kinderen


 2. Marichie Pieters van Luijck , * 1691 , ~Sint Anthoniepolder 20-5-1691 , † Heinenoord 4-6-1751 .

   Dochter van Pieter Eeuwitte van Luyck en Pleuntie Jans.

  x Heinenoord 15-12-1721   Leendert Ariensz de Jongste , * 1686 , ~Heinenoord 7-10-1686 , † Heinenoord 15-12-1735, [] Heinenoord (in de kerk) 19-12-1735.
      Zoon van Arij Willems de Jongste en Machteltje Jacobs van der Kaa .
   Otr. op 1-1-1722 in Heinenoord.
   De Reijerkerks noemen 13-12-1721 als huwelijksdatum.

   Kinderen: Arie, Magteltje, Pieter en Pleuntje.

   Machteltje Leenderts de Jongste, gedoopt Heinenoord 13.08.1724, overlijden aangegeven Zuid-Beijerland 21.02.1786;
   trouwt 2e Zuid-Beijerland 27.05.1764: Arij Leendertsz. Groenenboom, J.M. geboren Oud-Beijerland;
   trouwt 1e Heinenoord 15.11.1750: Bastiaan Cornelisse van der Waal, gedoopt Zuid-Beijerland 15.02.1711, kerkmeester (1752) en diaken (1756) te Zuid-Beijerland, overlijden aangegeven Zuid-Beijerland 21.11.1762.
   Geerit ende Leendert - Gedoopt tweelinge op den 7 april, soonen [..] van Arij Willemz Jongste, geprocreeert bij Macht. Jacobse, sijn huijsvrouwe, woont op de jurisdictie van Heijenenoort. Getuijgen van Geert: Arijaentien Klaas, de huijsvrouw van Arij Willemz Groot, ende van Leendert: Jannetie Jacobs, haer suster, ende Klaas Jacobs, haar broeder, noch ongetrouwt.

   Get. bij de doop: Claas Jacobsz Prooye en Jannigje Jacobs (Jannetje Jacobs) van der Kaa .
   Leendert Ariensz trad op als getuige bij de doop van Machteltge de Jongste .

  x 1736   Cornelis Ariense Kruithof .
   Otr. op 14-12-1736 in Heinenoord.

  4 kinderen


 3. Willemtie Pieters van Luijck , * ±1692 , ~Sint Anthoniepolder 18-1-1693 , † ±1723 .

   Een Willempije Pieters van Luijk, jongedochter van Rotterdam, won. Oostende, trouwde op 29-6-1704 in Rotterdam met Klaas Hendriksen van Vianen, jongeman van Gorcum, wonend Oostende, na een otr. in R’dam op 15 juni. Dat zal een andere Willempije zijn geweest.
   Die Willemijntje Pieters van Luijk, wed. van Claas van Vianen van Rotterdam, won. Oosteinde, hertr. in Rotterdam op 10-8-1707 met Bartel Couwenhoven, jongeman van Wesep, na een otr. in R’dam op 24 juli.

  x ?? <1722   Jacob van der Giessen .

  x ??? 10-5-1722   Rijk Ariens van Vliet .

   Rijk Ariens van Vliet kwam op 5-10-1732 naar Westmaas met att. van Zwijndrecht. Op 23-4-1736 kreeg Rijk Ariense van Vliet att. naar Numansdorp voor zijn 2 kinderen: Grietje, omtrent 4, en Pieter, omtrent 1 jaar. Op 14-4-1743 vertrok Rijk Arense van der Vliet naar Oud-Beijerland.

  2 kinderen


 4. Jannighie Pieters van Luijck , *Sint Anthoniepolder 1695 , ~Mijnsheerenland 21-8-1695 , † ±1768 .
  Get. bij de doop: Maria Jans (Marijken Jansse) Monster (?) .
  Jannighie Pieters trad op als getuige bij de doop van Willemijntje van der Giessen (?) , de doop van Hendrik Jansz in ’t Veld (?) , de doop van Cornelis (Kornelis Pieters) van Luijck , de doop van Annetje (Antje Jans) in ’t Veld .
   Overleden tussen 16-5-1767 en 29-4-1769.
   Doopget. Marija Jans.

   Sint-Anthoniepolder, 16-5-1767:
   Hendrik Tuck en Jannigje Piettersdr. van Luijk, echtelieden wonende in SintAnthoniepolder, maken een testament op de langstlevende. Die moet aan
   - haar zoon Pieter Tuck voor een staak, aan
   - haar dochter Maria Tuck, huisvrouw van Jan in ’t Veld, voor de tweede staak, aan haar
   dochter
   - Pleuntie Tuck, huisvrouw van Jacob Jansz. Smids, voor de derde staak, en aan de kinderen van haar testateuren overleden dochter
   - Maria [=Willempje] Tuck, getrouwd geweest met Jafet Polderman, voor de vierde staak;
   te samen uit te keren een som van 1200 gld. dus iedere staak 300 gld. Tot voogden: de
   langstlevende en na het overlijden van de langstlevende haar zoon Pieter Tuck en haar schoonzoon Jacop Jansz. Smids. Secluderen de weeskamer.

  x ±1720   Hendrik (Heijnrik Krijnsz) Tuck , * 1690 , ~Westmaas 12-11-1690 , † ±1772.
      Zoon van Crijn Jans Tuck en Marijgje Jans Smidts .
   Gerrit Krijne Tuk en Jannetje Pieters van Luik maakten een testament op op 11-9-1732. Zij was toen ziekelijk. De kinderen zouden ƒ 30,- erven. Als hun voogden werd Pieter van den Hoeck en Eewijt van Luijk genoemd. Kinderen o.a. Pieter, Maria en Pleuntie.
   Overleden tussen 1769 en 2-2-1775.
   Doopget. Kommertje Teunis van Vandelo.

   Dubbeldam, 1769, den 7 Meij:
   Hendrik Tuk, wed.r van Jannetje van Luijk, woonende te Antoni Polder, met
   Anna van Pelt, wed.e van Abraham van Harthals, woonende te Dubbeldam.

   Sint-Anthoniepolder, 12-6-1764:
   Hendrik Krijne Tuck, onze inwoner, heeft verkocht aan de heer Isaac Morje 1 morgen 500 roeden land gelegen in het Oudeland van Sint-Anthoniepolder.

   Sint-Anthoniepolder., 16-5-1767:
   Hendrik Tuck, wonende onder deze jurisdictie, heeft verkocht aan zijnzoon Pieter Hendrik Tuck:
   - eerst 2 morgen weiland gelegen in de Boesem van Moerkerken onder deze jurisdictie,
   - nog twee huizen met haar schuren en keten en boomgaard en 225 roeden grond mede in Sint-Anthoniepolder, bewoond en gebruikt door de transportant en de
   getransporteerde.
   Transportant en zijn huisvrouw mogen hun levenlang behouden de vrije inwoning in het gedeelte van het huis nu door hen bewoond.

   Sint-Anthoniepolder, 16-5-1767:
   Hendrik Tuck, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan zijn
   schoonzoon [=??] Jacob Jansz. Smids
   6 morgen 300 roeden wei- en bouwland gelegen binnen deze jurisdictie, van welk land nu verhuurd is aan Pieter Tuck 3 morgen 279,5 roeden.

  4 kinderen


 5. Cornelis Pieters van Luijck , * ±1702 , ~Sint Anthoniepolder 8-1-1703 , † Sint Anthoniepolder ±11-11-1768 .
  Get. bij de doop: Leentie Eeuwitte van Luijck .
  Get. bij de overl. aangifte: Pieter Cornelisse van Luijck .
  Cornelis Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Teuna Bastiaans Scheper .
   S.A.P., 1768, 11 November: Pieter Corn.e van Luijk geeft aan ’t lijk van zijn vader, Cornelis van Luijk, in de 4e classe ... f3.-.-.
   Doopget. Leentie Eeuwitte.

   Cornelis had een zoon Pieter, die trouwde met Adriana Sorgdrager.
   Cornelis vervulde een ambt in de kerk van de Sint-Anthoniepolder in de periode 1756-7.
   Beroep: vlasboertje

  x <1735   Teuna Bastiaans Scheper , † Sint Anthoniepolder ±22-11-1735.
      Dochter van Bastiaen Scheper en ?
   Op 17-11-1735 maakten zij een testament op met als voogden Eeuwijt van Luik en Jan Scheepers. Zij hadden een zoon Pieter.
   Aang. van ’t Lijk van Teuna Scheepers, als gehoorende onder de classe van pro deo. Gedaan den 22 November 1725. Geteekend Cornelis van Luijk.

   Teuna Bastiaans Scheepens / Scheper

   Get. bij de overl. aangifte: Cornelis Pieters van Luijck .

  x >1735   Jacomijntje Jabiks Coppen , * 1685 , ~Sint Anthoniepolder 23-6-1685 , † <2-1751.
      Dochter van Jacob Leendersen Coppen en Arjaantjen Gijsberts Baertman .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.