Willem Henrickss Mouthaan .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Jan Willemss Mouthaan .

  x   Jenneken Lenaerts , † <1632.

  7 kinderen


 2. ? Merten Willemss .

  x   Borchsken Adriaens , † <3-1633.

   Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za tereenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vandenselven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij denvoorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633.Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes JanWillemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob JanWillemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr,Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken AdriaenWillemsdr mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr,Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denistsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot [..]. Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros[..] ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot [..]. Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ended’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors endeandere incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor rechtaengebracht desen date voorss.


 3. ? Laurensken Willemsdr .

  x   Matheus Cornelissen .

   Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za tereenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vandenselven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij denvoorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633. Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes JanWillemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob JanWillemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr,Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken AdriaenWillemsdr mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr,Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denistsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot [..]. Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros[..] ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot [..]. Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ended’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors endeandere incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor rechtaengebracht desen date voorss.

   Op huijden desen xxij october compareerden Sebastiaen Willems ende mede als procuratie, 16-10-1633, hebbende van Antonis Janss alias Crauaet ende mede als voocht van het onmondich weeskijnt vam Elken Lenaerts za: Tonisken Claes ende mede als voocht van het weeskijnt van Jan Lenaertss za: Janneken Jans dr, geassisteert met Frans Janss Stam ende Jan Antonissen S[..]es als vocht ende toesienders vande voorss weeskinderen ende Jan Janss Mouthaen, mede vervangende Maeijken Jans Mouthaen, sijn suster ende Laureijs Antonissen x Beatris Jansdr, Claes Janssen Mouthaen, Jacob Janss Mouthaen ende Matheus Cornelissen x Laurijsken Willemsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lammert Marcelissen.
   Toegevoegd: Peerken Henricx, laeste wed van Govert Peeterss Saeldie wednr van Janneken Jans dochter van Jan Lenaertss als erffgen van Meerten Willemss is voldaan door Bastiaen Moermans, woonende inde Wercken, 29-3-1651.


 4. ? Sebastiaen Willemss .

   Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, wordt begin 1633 in Capelle vermeld.
   Sebastiaen Willemss ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Laurisken Willemsdr, sijne suster, wordt begin 1629 in Capelle vermeld.


 5. Hendricxken Willem Mouthaenen .

   Opten xxiiije november 1631 compareerden Henricxken Willem Mouthaenen als speciale last ende procuratie hebbende van Willem Henrickss Mulder, haeren man, woonende tot Werckendam, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Henrickss Snijder een 1/3 deel van een geseet, aangekomen van Willem Henrickss Mouthaen, heuren vader. De andere 1/3 delen zijn van Jan Willemss Mouthaan en Gerit Henrickss. Betaald wordt via een wilkeur.

  x   Willem Hendrickss Mulder .


 6. ?? Adriaen Willems .

   Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr.,
   Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken Adriaen Willemsdr., mede vervangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr., worden op 26-2-1633 in Capelle genoemd als mede-erfgenamen van Merten Willemss za. en Borchsken Adriaens, zijn leste overleden huijsvrouw.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.