Aelbert Pietersz (van der) Mugh , [] Zwijndrecht ±4-4-1650.
Zoon van Pieter Alertsz en Mariken Pieters .


x De Lindt 1604 (otr Zwijndrecht 4-1604)
    Anneken Jaspers , *Zwijndrecht ±1580 , † >11-1615.
Kinderen:
 1. Ariaentgen Aelerts ( Mugh) , * 1606 , ~Zwijndrecht 21-5-1606 .
   Get. Arien Egbertsz.


 2. Pieter Aelbrechts (van der) Mugh , * 1608 , ~Zwijndrecht 27-7-1608 , † <1680 .

  x Zwijndrecht 7-11-1632   Arijaentgen Jacobs , *Zwijndrecht ±1610 , † <1680.

  5 kinderen


 3. Jasper Aelertsz ( Mugh) , * ±1610 , ~Zwijndrecht 1-1-1611 .
   Wsl. tussen 3-2-1613 en 6-12-1615 overleden.


 4. Cornelis Aelbrechtszen de Mugge , *Zwijndrecht 1613 , ~Zwijndrecht 3-2-1613 .

   --
   Ritzaerd Thomas Outveld, op 2-7-1671 met att. van Zuijlen, tr. Aeriaentgen Cornelis Mugge. Gedoopt in Ameide: 25-1-1672 Thomas g. Elisabeth Jans, hvr. van Thomas Outveld.
   Beroep: Kleermaker van 1637 tot 1637

  x Rotterdam 10-11-1637   Martijntge .
   Otr. op 25-10-1637 in Rotterdam.
   "Cornelis Aelbrechtszen de Mugge, cleermaecker, jg. v. Swind. & hier won. & Martijntge Jans, j.dr.v. Schoonhoven, won. tot R’dam, sijn op ons vs. getrouwt tot R’dam den 10 Novemb. 1637."

   Mar(t)ijntge Jansdr. of Jorisdr. was j.d. van Schoonhoven, won. te Rotterdam.


 5. Jasper Aelbrechtszen (Jasse Aelertsz) (de) Mugh , *Zwijndrecht 1615 , ~Zwijndrecht 6-12-1615 , † <6-1663 .

   Hij woonde in Meerdervoort.
   Beroep: metselaar van 1640 tot 1640

  x Rotterdam 21-8-1640   Neeltgen Pieter Aertszendr (Neltge Pieters) Schoonvleijs , * 1619 , ~Zwijndrecht 6-6-1619 , † <6-1663.
      Dochter van Pieter Aertsz Schoonvleijs en ?
   "Jasper Aelbrechtszen Much, metselaer, j.g.v. Swind. & Neeltgen Pieter Aertszendr., j.dr., mede v. Swind., sijn op onse att. tot R’dam i.d.h.s.b. 21 Augusti 1640" en "Jasper Aelbertsen en Neeltje Pieters met attestatie van Swijndrecht".
   Kinderen: Annetge, Pieter, Maeijcken, Elisabeth en Thijs.

   Neeltgen Pieter Aertszoonsdr. alias Schoonvleijs.

   Wouter Pieterse Schoonvlijs, oom en bloedvoogd van de onmondige weeskinderen van Jasper Aelbrechse van der Mugh en Neeltje Pieters Schoonvleijs, beiden zaliger en in leven gewoond hebbende in de heerlijkheid Meerdervoort, alsmede de schout en schepenen aldaar als oppervoogden an ’s-heren wege, transporteerden op 10-5-1663 voor 425 Car. gld. aan juffr. Maergrieta de Geer, weduwe van de heer Jacob Trip, een huis met de beterschap van binnendijks erf aan de ’Nieuwe Straeth’ op Meerdervoort.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.