Peter Matthijsz van Muijlwijck , † 1485, [] Hoogblokland 1485.
Zoon van Matthijs van Muijlwijck .


x
    Ariaentgen Hermansdr , † 9-11-1504, [] Gorkum .
Kinderen:
 1. Ermtruijt Peters van Muijlwijck .

   Ermtruijt Petersdr. van Muijlwijck huwde Willem Adriaensz en/of Willem Dircksz.
   Ermtruijt is hoogstwaarschijnlijk de moeder van Mechtelt Willem Dircks.
   Waarschijnlijk stamt Ermtruijt uit een eerder huwelijk van haar vader.

   Gorkum, 12-6-1485: Ermtruijt Peter van Muijlwijckxdr. Willem Arienszwedue met haar voogd draagt op aan Ariaen[tgen Hermans], weduwe van voornoemde Peter van Muijlwijck, en aan Mathijs Peter, Herman, Jan, Aert, Tonis, Belij en Geertruijt, Peter’s voornoemde kinderen, alle goederen haar aanbestorven van Peter van Muijlwijck, haar vader. Hierna draagt de weduwe van haar vader 3 morgen land in Blokland in het Oudeland op aan Ermtruijt voornemd. Ariaen[tgen Hermans] belooft Ermtruijt verder 125 schilden te betalen voor haar vader’s versterf.


 2. Aernt Petersz van Muijlwijck .

   Hij is vermeld in 1485.


 3. Belij Peters van Muijlwijck .

   Zij is in 1485 vermeld.


 4. ??? Gerrit Pietersz van Muijlwijck , † 22-1-1517 .


 5. Matthijs Petersz van Muijlwijck , * ±1450 .
   Volgens de Enqueste van 1494 was hij ’commissaris’ in Hoogblokland en dan 44 jaar oud.
   In de Informacie van 1514 was hij schepen van Gorkum en 64 jaar oud.
   In 1510 zegelde hij met een blak, vergezeld boven van 5 en 4 penningen en onder 3, 2 en 1 penning.

   Matthijs van Muijlwijck Petersz. stamt waarschijnlijk uit een eerder huwelijk van zijn vader.

   Matthijs van Muijlwijck was Schepen van Gorinchem in 1510, 1514, 1515, 1519 en 1522.

   Jan van Muijlwijck Petersz. is tussen 1488 en 1491 getrouwd met Lijsbeth Florisdr., een volle zuster van de vooroverleden vrouw van Jan’s broer Herman van Muijlwijck Petersz. en het jongste halfzusje van de vrouw van Jan’s oudste [half]broer Mathijs van Muijlwijck Petersz.

  x   Heesken Willem Dircks (Heijlke Dircxdogter) .
      Dochter van Willem Dircxz en NN. .
   Zij hadden kinderen, waaronder een zoon Willem.

   Zij wordt ook vermeld als ’Joffr. Hester, Willem Dircx dochter’ en ’Heijlke Dircxdogter’.

   Haar wapen, zoals te zien op de grafzerk van haar en haar man in de kerk van Gorkum bestond uit 3 klaverbladen (2 en 1) en een roos in het midden.

  1 kinderen


 6. Herman Petersz van Muijlwijck , * ±1456 .
   Volgens de Enqueste van 1494 was hij 38 jaar oud.

   In verband met het aangaan van zijn 2e huwelijk was er op 21-3-1485 een boedelscheiding tussen Herman van Muijlwijck Petersz. en de onmondige kinderen bij zijn overleden vrouw Marie Florisdr. Hierbij traden Herman Gerritsz, Reijer Gijsbertsz en Claes van Dunen Willemsz als omen en voogden op over de 2 onmondige kinderen Gerrit en Lijsbet.

   Gorkum, 29-7-1528: Jan Adriaensz en Elijsabeth Herman van Muijlwijckxdr. maken huwelijkse voorwaarden; mede compareren Belij Peter van Muijlwijcksdr. en Mechelken Willem Dirckxdr., die verklaren Jan Adriaensz schadeloos te zullen houden van al zulke schulden als hun nicht Elijsabeth heeft in Gorkum, uitgezonderd die ’binnen den gesticht van Utrecht’.

  x <1484   Marie Florisdr , † 1484.
      Dochter van Floris Gerijts en NN. .
   De vrouw van Herman Petersz. van Muijlwijck is kort vóór 11-6-1484 overleden, waarna de voogdij van de kinderen werd geregeld.

   Op 22-3-1484 werd een akte opgemaakt, waarbij Marie Goverts weduwe, Dirck Ottens als voogd (en wettige man) van Kathrijn Willemsdr., Mathijs van Muijlwijck Petersz., als voog en wettige man van Hadewich Willemsdr., Gerijt de Bruijn als voogd (en wettige man) van Gertruijt Willemsdr., Lijsbeth Willemsdr., Adriaen Willemsdr., Christijn Willemsdr., Herman Peters als voogd (en wettige man) van Marie Florisdr. ende Lijsbet Florisdr. een hofstad met de helft van 3 morgen land in Lang Nieuwland aan Gerrit Goessensz verkochten.

   Jan van Muijlwijck Petersz. is tussen 1488 en 1491 getrouwd met Lijsbeth Florisdr., een volle zuster van de vooroverleden vrouw van Jan’s broer Herman van Muijlwijck Petersz. en het jongste halfzusje van de vrouw van Jan’s oudste [half]broer Mathijs van Muijlwijck Petersz., wiens vrouw wordt vermeld als ’Joffr. Hester, Willem Dircx dochter’ en ’Heijlke Dircxdogter’.

   Jan van Muijlwijck Petersz. verkocht op 27-3-1501 aan Gerrit Hermansz. 2 morgen land op Leerbroek, onverdeeld met Hendrik Knobbout. Herman Gerritsz. was een oom van Maria Florisdr.

  x 1528   Maria Jans Kemp .

  2 kinderen


 7. Anthoenis Petersz van Muijlwijck , *Hoogblokland ±1461 , † Hoornaar ±1544 .

  x   Susanna Jacob Peters , * ±1470 , † Hoornaar 26-12-1516.

  4 kinderen


 8. Jan Petersz van Muijlwijck , * ±1464 , † ±1535 .
   Overl. tussen 27-10-1534 en 13-3-1536.
   Op 5-1-1521 was hij ca. 55 jaar oud. Volgens een akte van 27-4-1523 was hij 60 jaar oud.

   Jan deed op 4 oktober 1505 de poorterseed te Gorkum. In 1528 en 1532 was Jan schepen in Gorkum.

   Jan van Muijlwijck Petersz. verkocht op 27-3-1501 aan Gerrit Hermansz. 2 morgen land op Leerbroek, onverdeeld met Hendrik Knobbout. Herman Gerritsz. was een oom van Maria Florisdr.
   Functie: Schepen van Gorinchem

  x ±1490   Lijscken Florijsdr , * ±1470 .
      Dochter van Floris Gerijts en NN. .
   Jan van Muijlwijck Petersz. is tussen 1488 en 1491 getrouwd met Lijsbeth Florisdr., een volle zuster van de vooroverleden vrouw van Jan’s broer Herman van Muijlwijck Petersz. en het jongste halfzusje van de vrouw van Jan’s oudste [half]broer Mathijs van Muijlwijck Petersz., wiens vrouw wordt vermeld als ’Joffr. Hester, Willem Dircx dochter’ en ’Heijlke Dircxdogter’.

   Er wordt hier en daar gesuggereerd dat Lijscken een dochter zijn geweest van Floris Holl, vermeld in 1495, en zijn vrouw Gouwe Gerrit Hoghendr. uit het bekende Gorcumse geslacht De Hoghe, dat afstamd van een bastaard van de Heer van Arkel. Echter, onder hun kinderen en kleinkinderen komt de naam Gouwe níet terug. Lijscken Forisdr. behoort níet tot de familie Holl.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2011.

   Op 31-12-1481 droeg Dirck Jansz. op aan Herman Peters en Lijsbeth Florisdr. een vierde deel in een weer land, onverdeeld met Jacob Schalcken, gelegen in het Laageind van Middelkoop.

   Op 22-3-1484 werd een akte opgemaakt, waarbij Marie Goverts weduwe, Dirck Ottens als voogd (en wettige man) van Kathrijn Willemsdr., Mathijs van Muijlwijck Petersz., als voog en wettige man van Hadewich Willemsdr., Gerijt de Bruijn als voogd (en wettige man) van Gertruijt Willemsdr., Lijsbeth Willemsdr., Adriaen Willemsdr., Christijn Willemsdr., Herman Peters als voogd (en wettige man) van Marie Florisdr. ende Lijsbet Florisdr. een hofstad met de helft van 3 morgen land in Lang Nieuwland aan Gerrit Goessensz verkochten.

   Op 7-9-1484 leende Ariaen Heijndricxzoen een geldbedrag van Lijsbet Florijsdr.

  3 kinderen


 9. Gertruijt Petersdr (Geertken Petersdr) van Muijlwijck , * ±1473 .
   OP 5-1-1521 was zij 49 jaar oud.

   Geertken trouwde 1) Ceel Henrickx Muijll en 2) Jan Doeijen[sz]. Zij had kinderen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.