Peterke Anthonis van Muijlwijck , † >1565.
Dochter van Anthoenis Petersz van Muijlwijck en Susanna Jacob Peters .


x
    Cornelis Vastertz van Ardennen , † <7-1655.
Kinderen:
 1. Vastert Cornelisz (van Ardennen) , † <4-1577 .

  x   Ariaentge Arie Anthonis Sonderland .

  3 kinderen


 2. Adriaen Cornelisz van Ardennen , † <16-3-1577 .

   Hij werd op 4-6-1565 beleend met het leengoed van zijn vader.

  x 1576   Mechel Thonisdr .
   Op 27-7-1576 maakte hij huwelijkse voorwaarden op met Mechel Thonisdr.


 3. Peter Cornelisz van Muijlwijck .

   Op 16-3-1577 en 30-1-1578 werd Peter vermeld als erfgenaam van zijn broer Adriaen. Op 21-7-1579 werd hij beleend met het leengoed van zijn broer.

   Op 18-6-1611 comp. de wedu van Pieter Cornelisz (Vassen van Ardennen van Muijlwijck), geass. met
   Matijs Cornelisz gecooren voogd, ter eenre, en ter andere sijde die erfgenamen van Pieter Cornelisz met namen en toenamen als volgt:
   - Jacob Jansz voor hem selve,
   - Baarnt Lamberts gehuwd met Anneken Jansdr,
   - Antonis Gerrits gehuwd met Lijsken Jans, geass. met Coen Peters, schout van Hoornaar,
   - Jan Claasz voor hem selve geass. met Cornelis Jansz als oom en voogd, Jacob Jansz voors en Willem Aartsz als bloetvoogden van de kinderen van
   - Adriaan Cornelisz met name; Sanneke Adriaansz en Adriaan Adriaansz;
   zij maken een boedelscheijdinge.


 4. Jacob van Ardennen , † <4-1577 .

   Van Jacob werden op 16-3-1577 weeskinderen vermeld.


 5. Susanna Cornelis Vassen (van Ardennen) .

   Susanna werd op 16-3-1577 en 30-1-1578 met haar zoon Pieter vermeld als mede-erfgename van haar broer Adriaen.
   Susanna verkocht met haar kinderen op 17-4-1580 20 hond land gelegen op Nieuwland, eertijds gekomen van haar vader, Cornelis Vastaerts, uit Molenaarsgraaf.

  x   Cornelis Pieterz , † <16-3-1577.
   Kinderen: Pieter, Adriaen, Marijke en Cornelia.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1989 en 1995.

  4 kinderen


 6. ? Marijcke Cornelis Vassendr van Ardennen .

   Huijg Vastert van Ardennen, als voogd van moederzijde over de kinderen van Marijcke Cornelis Vassendr x Jan Jacobs, maakten een verdeling op 13-7-1609.

  x   Jan Jacobs .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.