Jacobus (Jacob Jansz) Muijs , *Dordrecht ±1652 , ~Dordrecht 17-1-1653 , [] Dordrecht 10-4-1703.
Dochter van Jan Muijs en Geertruijt Jans .


x Rijswijk (ZH) 29-1-1679
    Clara Buijster , * ±1655 , † >7-1719.    
Clara trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrik Bembergh , het huwelijk van Christiaen (Corstiaan) Gravesteijn , de ondertrouw van Pieter Muijs , de ondertrouw van Christoffel (Stoffel) Gravesteijn .


    Dochter van Johannes Buijster (??) en Maria Frans (??).

RECHTSBOVEN: Jacobus Muijs en Clara Buijster trouwden in 1679 in Rijswijk.

Kinderen:
 1. Geertruij Muijs , * 1679 , ~Rotterdam 23-3-1679 .
   Geertruij, dochter van Jacobus Muijs en Clara Muijs.


 2. Maria Muijs , * 1680 , ~Dordrecht 26-6-1680 .
   Bij de doop staat geen moeder vermeld.


 3. Johannes Muijs , * 1682 , ~Dordrecht 23-10-1682 .


 4. Johanna Muijs , * ±1683 , ~Dordrecht 19-1-1684 .


 5. Pieternella Muijs , *Dordrecht 1685 , ~Dordrecht 15-12-1685 , [] Dordrecht ±31-1-1748.

  x Dordrecht 21-10-1708   Christoffel (Stoffel) Gravesteijn , *Dordrecht 1687 , ~Dordrecht 27-9-1687 , [] Dordrecht ±9-1-1748.

  11 kinderen


 6. Pieter Muijs , * 1687 , ~Dordrecht 14-3-1687 , [] Dordrecht ±28-2-1728.

   Een kind van Pieter Muijs werd begraven op 27-3-1720 in Dordrecht.

   N.B. Het was Pieter Anisz Muijs, die gehuwd was met Maeijcke Huijgen van der Linden.

  x Dordrecht 24-9-1719   Maria Corsse van Terneij , * ±1685 , [] Dordrecht ±21-6-1730.
   Otr. op 10-9-1719 in Rotterdam.
   Get. bij het huwelijk: Clara Buijster .

   Pieter Muijs, jongeman, en Maria ven Terneij, jongedochter, beiden van en won. Dordregt.
   Zij lieten in 1721 een dochter Clara dopen.
   Op 21-6-1730 in Dordrecht werd het begraven van Marijke van Terney, weduwe van Pieter Muijs, aangegeven.

   Maria is een dochter van Corstiaen van Terneij en Angenita Schiemans en heeft een oom Pieter Schilmans en een broer Fransois van Terneij (die op 17-6-1676 in Dordrecht werd gedoopt). Aang. begr. van de weduwe van Corstiaen van Terney was op 2011-1722 in Dordrecht.

   Dordrecht, Sondags Den 10 September 1719:
   - Pieter Muijs, jongman van Dordregt, woont bij het groothooft, geassisteert met Clara Buijstert, wede. Jacobus Muijs, sijn moeder, met
   - Maria van Terneij, jonge dogter van Dordregt, woont inde breestraet, geassisteert met Pieter Schilmans, haer oom, en bij mondelingh consent van Angenita Schiemans, wede. Corstiaen van Terneij, haer moeder.
   De geboden gaen tot Rotterdam.
   Den 24 September 1719 alhier getrout door do. Vrolikhert.

  2 kinderen


 7. Jacoba Muijs , * ±1688 , ~Dordrecht 10-1-1689 , [] Dordrecht 1-3-1718.
   Aang. overl. van de vrouw van Martynus van Liesvelt.
   Jacoba, d.v. Jacobus Muijs & Clara Beveijster

  x ±1710   Martinus van Liesvelt .
   Zij lieten in 1715 een zoon Jacobus dopen.

  1 kinderen


 8. Josijna Muijs , * 1690 , ~Dordrecht 22-5-1690 , [] Dordrecht ±9-3-1778.
   Dordrecht, 1778, den 9 Maart
   Josijna Muijs, weduwen van Christiaan Gravestijn. In de Klijne Spuijstraat. Laat geen Kinders na. Beste Graft.

   Dordrecht, Vrijdagh Den 12 Maert 1728:
   - Corstiaen Gravesteijn, jongman woont inde Hoffstraet, met
   - Josijna Muijs, jonge dogter, woont inde Nieustraet, geassisteert met Clara Buijser, wed.e Muijs, haer moeder.
   Den 21 Maert 1728 alhier getrout door do. Meurs.

   Dordrecht, Donderdagh Den 19 Junij 1738:
   - Jurrien Dipmans, wed.r van Badewijk in het Hanoverse, woont op de Kerkstijger, met
   - Josijna Muijs, wed. Corstiaen Gravesteijn, van Dordregt, woont in de Doelstraet.
   De geboden gaen in de Lutersekerk. Den 6 Julij 1738 alhier getrout door do. Vrolikhert.

   Josina Muijs verkocht op 16-3-1747 in Dordrecht een huis en erf aan de Doelstraat uit de erfenis van Corstiaan Gravestijn voor f385 aan Mels van de Griend. Ook Jurriaan Dibmans wordt genoemd.
   Op 16-3-1747 nam Mels vande Grient een hypotheek van f250 bij Josina Muijs met als onderpant een huis en erf aan de Doelstraat. Ook genoemd worden Jurriaan Dibmans en Cornelis papegaaij.

  x Dordrecht 21-3-1728   Christiaen (Corstiaan) Gravesteijn , * 1684 , ~Dordrecht 19-7-1684 , [] Dordrecht ±3-8-1735.
      Zoon van Andries Gravesteijn en Geertruij Verhoeven .
   Otr. op 12-3-1728 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Clara Buijster .

   Corstiaan van Gravesteijn

  x Dordrecht 6-7-1738   Jurrien Dipmans , [] Dordrecht ±6-4-1741.
   Otr. op 19-6-1738 in Dordrecht.
   Aang. begr. van Juriaen Dipman.
   Jurrien was afkomstig uit de omgeving van Hannover.

   Dordrecht, Vrijdagh den 12 Augustuij 1735:
   - Jurrien Dipmans, jongman van Berwijk, woont bij de Marienbornstraet, geassisteert met Pieter Daemen, zijn goede kennis, met
   - Marija du Pon, jonge dogter van Dordregt, woont in de Tolbrugstraet.
   Den 28 Augustij 1735 alhier getrout in de Walsche kerk door do. Chouffepied.


 9. Clara Muijs , * ±1691 , ~Dordrecht 23-1-1692 .


 10. Elisabeth Muijs , * 1695 , ~Dordrecht 9-11-1695 .

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 Januarij 1726:
   - Hendrik Bembergh, jongman van den Ham, woont op de Verke Mart, geassisteert met Evert Bembergh, zijn broeder, met
   - Elizabeth Muijs, jonge dogter van Dordregt, woont op de Groen Mart, geassisteert met Clara Buijser, wed.e Jacobus Muijs, haer moeder.
   De geboden gaen inde Luterse kerk, den 27 Januarij 1726 alhier getout door do. Bosschaert.

  x Dordrecht 27-1-1726   Hendrik Bembergh .
   Otr. op 11-1-1726 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Clara Buijster .

   Den Ham is een brinkdorp in Overijssel nabij Ommen.

   Hendrik Bembergh / Bimbergen had een broer Evert.

   Dordrecht, Vrijdagh den 25 April 1721:
   - Evert Bimbergh, jongman vanden Ham, woont bij het Groothooft, geassisteert met Dirk Smout, sijn goede kennis, met
   - Neeltie van Eijsbergen, jonge dogter van Dordregt, woont bij het Groothooft, geassisteert met Gerardijna Cornelisse, wed.e Denijs Viagilius, haer muij.
   De geboden gaen in de Lutherse kerk, den 11 Meij 1721 alhier getrout door do. LaCoste.


 11. Dorothea Muijs , * 1699 , ~Dordrecht 10-3-1699 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.