Jan Mul .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Marritje Jans (Maartgen Jans) Mul , † <1668 .
   zij ovl. te cr/y, zonder kinderen als weduwe, taxatie van land en obligatie te cr/y op 21-10-1667.

   voor de erfgen. van marritje jans. mul, 1/2 capitalist f1000,- van cr/y naar o/y 1676

   willem bastiaansen x meertgen/merritje jans. mul; zij als weduwe ovl.

  x   Willem Bastijaansz , † <1649.
   ovl. te cr/y, zonder kinderen natelaten, taxatie van land, leenland en getimmerde te cr/y op 30-11-1648.

   steven gerritsz. x trijn stevens; hij overleden in 1563. zij geassisteerd met inghe willem ockersz., haar
   ovleden vader is steven gerritsz.
   de kinderen zijn overleden, de erfenis gaat in dec. 1644 in twee gedeelten en wel naar: pieter-, steven-, dirck- jan- en maartgen jans. mul (x willem bastijaansz.) en naar: pieter-, heijltgen - (x anthonis ingen) en hillitgen leenderts (x evert harmentsz.).


 2. Pieter Jansz Mul .

   hij woonde te cr/y, geen wettige erfgenamen zij is laatst weduwe van hem, won. in 1657 te o/y.

   hij was bakker te o/y, moet de eed op het gemaal afleggen te schoonhoven op 11-8-1638.

   de weduwe van dirck jansz. mul staat over de erfgen. van pieter- en marritje jans. mul, f1000,- van cr/y over op o/y 1676.

   In 1672 van Crimpen op den IJssel: Dirck Jansz. Mul voor de erffenis van Pieter en Marritje Jans Mul 1.000..... 6.-.

   Dirck Pieters Mul wordt op 8-8-1629 in Schoonhoven genoemd als vader van Henrick en Gijsbert Dircxss Mul en Arien Dircxss is hun broer.

   Pieter Jansz. Mul, won. cr/y, wordt op 15-3-1647 vermeld als de stiefvader van Jannitge Vincentendr., geh. met Willem Adrijaan Simonsz., en moeder van Neeltje.

  x >1623   Grietge Jans .
   Grietge Jans was weduwe van Vincent Ariens.

   grietje (x pieter jansz. mul stadhouder te cr/y)

   grietge jans. laatst weduwe van pieter jansz.
   mull

   haar enige erfgen. zijn mr. timmerman willem adriaansz. koot/cordt x neeltje willemsdr.; kwestie over de erfenis in 1669 te cr/y.

   zij, geassisteerd met willem aarien simons. (won. o/y) verkoopt huis (gekocht op 11-12-1656) te cr/y op 11-6-1657.


 3. Jan Jansz Mul .

   jan jansz. mul, won. cr/y, had land gekocht, hof, 22-12-1626; zijn weduwe en kinderen begrenzing te cr/y op 23-1-1626; er waren kinderen.

   adriaan clase bale x marritje anthonisdr.: hij 75 jaar, won. o/y, gebrekkig van lichaam, zij ovl hun kinderen:
   - neeltje (x jan jansz. mul)
   - gerrit (won rotterdam)
   hij doneert aan zijn dochter op 23-1-1695.

  x   Neeltje Adriaans Balen .

   neeltje is een d.v. adriaan clase bale (geb. ca. 1620) x marritje anthonisdr.
   adriaan/adriaan klaasz. bale(n), won. o/y, verkoopt land te o/y op 6-6-1675.


 4. Steven Jansz Mul , * ±1593 , † <1663 .
   zijn weduwe geeft in 1662 een gift van f 25,- aan de armen h. geest rekening te o/y.
   is 64 jaar oud, verklaring over het bestuur van o/y te o/y op 9-3-1658

   steven jansz. mul, won. o/y, koopt land te o/y op 2-6-1652.

   kinderen o.a. pouwels (won o/y), meijnsghen (won o/y), en neeltgen. de kinderen pouwelis en meijnsghen zijn ovleden; hun huis wordt geerfdd door pieter jansz. suijder x pietertgen cornelisdr. te o/y op 2-10-1644.

   steven gerritsz. x trijn stevens; hij overleden in 1563. zij geassisteerd met inghe willem ockersz., haar
   ovleden vader is steven gerritsz.
   de kinderen zijn overleden, de erfenis gaat in dec. 1644 in twee gedeelten en wel naar: pieter-, steven-, dirck- jan- en maartgen jans. mul (x willem bastijaansz.) en naar: pieter-, heijltgen - (x anthonis ingen) en hillitgen leenderts (x evert harmentsz.).

  x   Maritge Pieters Fuijk , * 1594 .

   steven jansz. mul x maritge pieters. fuijk; hij ovl., zij geb 1594 en won o/y.

   hun kind jan, won. stolwijk, is de zwager van aafje pieters (won stolwijk) x jan crijnen (die ovleden is) waaruit verscheidene kinderen, vemreld op 13-11-1684.

   hij ovl zij en haar zoon jan (te o/y) verkopen als mede erfgen (van haar zijde) land te ca/y op 22 7-6-1670.

  1 kinderen


 5. Dirck Jansz Mul , * ±1596 , † <1677 .

  x   Geertgen Cornelisse , † 15-9-1682.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.