Adriaen Multum .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Cornelis Adriaensz Multum , † <1626 .
   Na het overlijden van zijn broer Jan wordt vermeld dat Cornelis inmiddels ook is overleden.

   Cornelis was een broer van Jan Adriaensz Multum.


 2. Jan Adriaen (Jan Ariens) Multum , * ±1580 , † <14-2-1625 .

  x ±1605   Ariaentgen Gerritsen , † ±1620.

  x 1622   Jaepgen Arijens , † <1628.
   Otr. op 25-9-1622 in Alblasserdam.

   Jacobtgen/Joptge/Jaepge Ariens was weduwe van Gijsbaert Pietersz Croon.
   Uit dat huwelijk had zij de volgende kinderen: Jan, Arien, Pieter, Jacob, Anneken en Adriaentgen Croon.

   Alblasserdam, 13.2.1625:
   Verkoopcond ities waarop de wed uwe en de voog den van de wee skinderen van za liger Jan Adriaensz Multumten overstaan van schout en heem raden verkopen een stuk land, gr oot 3 mergen 5 hond,de drie me rgen leengoed, te leen gehoude n van de graeffeli jkheid van Holland en d e 5 hond eigen l and, gelegen i n Vinkepold er, belend t en oosten de sc hout cum suis , en ten west en de weduwe v an Aert Corneliszcum suis met hare landen.
   Aldus gedaan door de voorn. weduwe geassisteerd met Pieter Gi jssen haar zoon, Cornelis Dircxsz vanwegen Adriaen Huybertsz, Jan Davitszen Pieter Gerritsz, allen voo gden van de voorn. ki nderen ten ove rstaan van s chout en heemr aden.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.