Andries Adriaensz Munter , [] Rotterdam, Charlois 1622.
Zoon van Adriaen Andriesz Munter .


x
    NN. , [] Rotterdam, Charlois 1622.
Kinderen:
 1. Adriaen Andriesz Munter , [] Rotterdam, Charlois 1662.
   Begraven in de kerk van Charlois "in ’t kruyswerck".

   Bastiaen en Adriaen Munter worden vermeld als broers van Adriaentge en Lijntge Munter.

   Op een rechtsdag op 2-6-1629 eiste Jacop Jorisz Tijmmerman van Adriaen Andriesz Munter 90 gld. vanwege houtwerk en arbeidsloon voor "het opmaken van des gedaechdens nieuwe huysinge". De schepenen ordonneerden beide partijen tot een accoord te komen.

   Hij trouwde, mogelijk met een Ariaentie en/of een dochter van Pieter Cornelisz. Mol en Aeltgen Gijsen.

  1 kinderen


 2. Lijntgen Andriesse Munter , † <1641 .

   Lijntgen trouwde met Ploon Pietersz Balen, die woonde aan ’s-Heerendijck omtrent de Santplack onder Charlois. Kinderen: Pieter, Adriaen, Andries, Commertge, Baeltge en Adriaentge. Zij hadden nakomelingen met de achternaam Munter. Zie: "Ons Voorgeslacht" 2006.

   Charlois, 13-12-1640: Pieter Ploonen, Adriaen Plonen, Andries Ploonen, Willem Gerritsz, getrouwd hebbende Commertgen Plonen voor haar zelf, de voorn. Cornelis Bastiaensz. Santwech hem sterk makende en in deze vervangende Willem Adriaensz. Lange, getrouwd hebbende Baeltge Plonen, en Bastiaen Andriesz. Munter, als voogden van Adriaentgen Plonen, minderjarig zijnde, all als kinderen en erfgenamen van Ploon Pietersz. en Lijntgen Andries Muntersdr., beide zaliger, hebben in voorsz. kwaliteit getransporteerd aan Tonis Aertsz. de Boer, onze inwoner, een huisken en erf of boomgaard staande en gelegen in Charlois aan ’s Heerendijk omtrent de Santplack.

  x   Ploon Pieterse ( Balen) , † <1641.
   Kinderen: Pieter, Adriaen, Andries, Commertge, Baeltge & Adriaentge.
   Overl. tussen 5-4-1619 en 13-12-1640.

   Ploon Pietersz Balen, die woonde aan ’s-Heerendijck omtrent de Santplack onder Charlois.

  6 kinderen


 3. Adriaentje Andriesse Munter , [] Rotterdam, Charlois 1635.
   Begraven in 1635, ná 17 juni.

   Bastiaen en Adriaen Munter worden vermeld als broers van Adriaentge en Lijntge Munter.


 4. Lidewij Andriesse Munter , [] Rotterdam, Charlois 1635.
   Begraven in 1635, vóór 17 juni:
   Onfangen van Cornelis Willemsz wever tot Roon van dat sijn vrouw in de kerck onder t crusijswerck begraven is ten tijde deser rekeningen (die werd opgemaakt op 7-1-1636 in Charlois).

   Lidewij woonde aanvankelijk ongehuwd ten huize van Cornelis Bastiaensz Zantwech.
   Rond 1632 is zij getrouwd met Cornelis Willemsz (de) Wever uit Rhoon, zoon van Willem Cornelisz de Wever, inwoner van Charlois.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2002 en 2006.

   Bastiaan Andriesse Munter, voogd van de Weeskinderen van zijn zus Liedewij Andriesse Munter, vrouw van wijlen Cornelis Willemse, verkoopt kleding en kleinoden op 17-6-1635 in Charlois.

  x ±1632   Cornelis Willemsz (de) Wever .
   overl. 1679-1701

   Cornelis Willemse, wever te Roon, werd op 21-5-1636 in Charlois vermeld. Zijn vader was Willem Cornelisz. de Wever, inwoner van Charlois.

   Cornelis hertrouwde ca. 1635-45 met Berbertje Wijnantsdr., overl. vóór 1701, dochter va Wijnant Meeuwsz. en Ploontje Willemsdr. (van) Schilperoort alias Op te Wael.


 5. Bastejaen Andriesse den Munter , * ±1590 , † <7-1676 .

  x <7-1614   Neeltgen Jorisse , † <1626.

  x   Marichgen Gielen (Maertgen Michghijels) Verschoor , † 12-1646, [] Rotterdam, Charlois 15-12-1646.
   Otr. op 8-7-1625 in Rotterdam.
   Huwelijkse voorwaarden.
   "Dem 15 December 1646 ontfangen van Bastiaen Andriesz Munter dat Maertge Michiels van der Schoor, sijn huijsvrouw, inde kerck onder het cruijswerck begraven is: v £ x s" in Charlois.

   Zij is een dochter van Michiel Willemsz van der Schoor, schout van Katendrecht, en Marijcken.
   Marichgen Gielen was weduwe van Arij Gerritsz en woonde in Oud-Vossemeer.

   Get. bij de aangifte begraven: Bastejaen Andriesse den Munter .

  x Rotterdam, Delfshaven 4-6-1651   Volckje Pleunen , *Rotterdam, Charlois ±1630 , † <3-1701.
   Bastiaen Andriesz Munter en Volckjen Pleunen, beiden won. in Charlois.

   Volckje was een dochter van Pleun Gerritsz Poijnijer, inwoner van Charlois, en Aeltge Reijmboutsdr. (Reijmen).

   Volckje Pleunen werd op 18-12-1647 met haar zuster Adriaentge genoemd in een akte van huwelijkse voorwaarden van hun vader Ploon Gerritsz. Poynier, winwoner van Charlois en weduwnaar van Aeltgen Reymbouts, met Josina Claes, een toen ca. 25 jaar oude Vlaamse jonge dochter.

   Volckje was veel jonger dan haar eerste man Bastejaen den Munter, die uit zijn eerste huwelijk kinderen had die ouder waren dan Volckje.

   Pieter Bastiaanse Munter werd met de huisvrouw van Bastiaen Andriesse Munter (zijn stiefmoeder Volckje Pleunen) genoemd in een de rekening van de insolvente boedel van Dirck Pleunen Brugman. De afwikkeling van de boedel van Dirck Pleunen Brugman en zijn overleden huisvrouw Lijntje Ariens Vette had in Charlois in 1659-60 plaats.

   Volckje Pleunen trad op als getuige bij de doop van Ariaantje Ariens (Aerjaentje Ariens) Munter , de doop van Maijken Pieters van Nielen .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.