Bastejaen Andriesse den Munter , * ±1590 , † <7-1676.
Bastejaen Andriesse trad op als getuige bij de begrafenis van Marichgen Gielen Verschoor .

Zoon van Andries Adriaensz Munter en NN. .


<7-1614
    Neeltgen Jorisse , † <1626.
(otr Rotterdam 8-7-1625)
    Marichgen Gielen Verschoor , † 12-1646, [] Rotterdam, Charlois 15-12-1646.    
Getuige bij de begrafenis: Bastejaen Andriesse den Munter .

Rotterdam, Delfshaven 4-6-1651
    Volckje Pleunen , *Rotterdam, Charlois ±1630 , † <3-1701.    
Volckje Pleunen trad op als getuige bij de doop van Maijken Pieters van Nielen .

Kinderen:
 1. ? NN. , † <4-12-1705 .

    Pieter Sijbrantsz Schoute , † <4-12-1705.
   De nakomelingen van hun zoon Bastiaen namen de naam Munter aan.

   Hij was een zoon van Sijbrant Adriaensz en Bastiaentge Gorisse. Sijbrant was een zoon van Adriaen Jorisz, wonende te Katendrecht, en landeigenaar in de Hillepolder.

   Bij een openbare verkoop in Charlois van de boedel van Mathijs Crijnen en Stijntje Bastiaanse, overleden echtelieden, in de periode 1624-25 wordt een Jan Pieterse Munter vermeld.

  4 kinderen


 2. ? Arij Bastiaensz Munter , * ±1615 , † <16-11-1679 .

  ±1640   Trijntje Huigen , * ±1620 , † >6-3-1680.

  4 kinderen


 3. Pieter Bastiaensz (de) Munter , * ±1615 , † >6-1668 .
   Geboren omstreeks 1615.

   Pieter Bastiaensz. (de) Munter woonde in Rhoon.

   Op de Charloisse rechtdag van 31-3-1645 eiste Pieter Bastiaensz Munter van de wagenmaker Robbrecht Aertsz den Boereen betaling van 35 gld. met interest, blijkens een bij Barent Jorisz Pors gepasseerde acte.

   Pieter Bastiaanse Munter werd met de huisvrouw van Bastiaen Andriesse Munter (zijn stiefmoeder Volckje Pleunen) genoemd in een de rekening van de insolvente boedel van Dirck Pleunen Brugman. De afwikkeling van de boedel van Dirck Pleunen Brugman en zijn overleden huisvrouw Lijntje Ariens Vette had in Charlois in 1659-60 plaats.

   In een akte van 3-9-1667 wordt Pieter Bastiaensen Munter genoemd als vader en voogd van de nagelaten weeskinderen van zijn overleden vrouw Aelbertje Pleunen, die mede-erfgenamen waren van hun oom Arij Pleunen Brugman.

   Op 4-7-1668 werd Pieter Bastiaens Munter samen met Pieter Ploonen van Charlois genoemd als voogd van de weeskinderen van Dirck Plonen, erfgenaam van Arijen Ploonen, in leven gewoond hebbende in de polder Eendracht van Beijerland. Pieter, Dirck en Arijen waren wsl. telgen van de Charloisse familie Burgman, mogelijk was Pieter’s vrouw een zus van hen.

  <1655   Albertgen Pleunen (Aelbertje Pleunen) , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 10-3-1613 , † <9-1668.
      Dochter van Pleun Claesz (Ploon Claesz) en Saertgen Pieters Hofman .

   Pieter, Dirck, Arijen en Aelbertje waren wsl. telgen van de Charloisse familie Burgman, mogelijk was Pieter’s vrouw een zus van hen.

  2 kinderen


 4. ? Andries Bastiaens Munter , *Rotterdam, Charlois ±1623 , † ±1674 .
   Op 6-8-1656 was Andries ca. 33 jaar oud en zijn eerste vrouw ca. 35 jaar oud.
   Overleden 1673-1674.

   Andries was j.m. van Charlois. In 1645 woonde hij onder Klaaswaal. In 1672 woonde hij onder Moerkerken (Mijnsheerenland), waar hij in 1665 als "schamel arbeider" werd omschreven.

   Mijnsheerenland, 14 mei 1672: Andries Bastiaens de Munter, wonende op Maasdam, verkoopt voor 120 C.gulden aan Huijch Symons een huisje en erf aan de Blaakse dijk onder Moerkercken. Aan de ene zijde Jacob Aerts Leeuwenburg en aan de andere zijde de Blaakse dijk.

  Mijnsheerenland 14-5-1645   Pleuntge Hermans , * 1620 , ~Heinenoord 13-9-1620 , † <1672.
   Ondertrouw op 16-4-1645 in Oud-Beijerland.

   Dochter van Hermen Leendertsz en Marike Augustinus.

  Cillaarshoek 27-9-1671   Cornelia Claesse Dorst , *Cillaarshoek ±1655 , † 1671.
      Dochter van Claas Jansz Dorst en Anneke Cornelisse Viskil (?).
   Ondertrouw op 5-9-1671 in Mijnsheerenland.

   Cornelia Claesse Dorst, j.d., trouwde op 27-9-1671 in Cillaarshoek met Andries Bastiaense Munter uit Mijnsheerenland (Moerkerken), weduwnaar van Pleuntje Hermans.

  Maasdam 4-5-1672   Annichje Ferdinanden , *Barendrecht ±1640 , † >1692.
  Annichje Ferdinanden trad op als getuige bij de doop van Cornelia , de doop van Pietertje Claesse Broecksitterd .
   Ondertrouw op 16-4-1672 in Mijnsheerenland.
   Andries Bastiaansen Munter, wed. van Cornelia Claas Dorst, won. onder Moerkerken, en Annigje Ferdinanden, wed. van Jacob Pietersen Koppen, won. op Maasdam.
   Zij kregen een zoon Bastiaan.

   Anneken Ferdinandus, dienstmeijt van Japhet Hendricx (in ’t Veld), verkreeg op 6-4-1661 attestatie van Ridderkerk naar Puttershoek.
   Op 17-4-1661 in Puttershoek werd Anneken Ferdinandus, j.d., lidmaat met att. van Ridderkerk.

   Annichjen Ferdinandus wordt op 30 mei 1676 genoemd bij een belending aan Sheerendijck in Maasdam.

  1 kinderen


 5. Jan Bastiaans den Munter , * >1651 , † >1700 .

   Jan erfde op 19-2-1701 van zijn moeder, Volckje Pleunen, haar huis en erve in Pendrecht en keerde hiervoor 350 Car. gld. uit aan zijn zwager Pieter Hendriks Verschoor.


 6. Ariaentje Bastiaens Munter , *Rotterdam, Charlois ±1655 , † >1-1701 .
  Ariaentje Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Andriesz Munter (?) .

  Rotterdam, Charlois 12-6-1678   Pieter Hendrix Verschoor , *Pernis ±1655 , † >19-2-1701.
      Zoon van Heijndrick Janse Verschoor (?) en ?
   Ondertrouw op 22-5-1678 in Rotterdam, Charlois.
   Pieter Hendrix Verschoor, jongeman, van De Hij onder Pernisse, en Ariaentje Bastiaens Munter, jongedochter, won. [te] Charlois.
   Zij hadden o.a. een dochter Volckje.

   Pieter woonde op de Heijde. Hij was een zoon van Hendrik Jansz Verschoor, die woonde aan de Charloisse Droogendijck onder Charlois, en een kleinzoon van Jan Heijdricksz Verschoor, schapenfokker op de Heij en gerechtsbode van ’s-Gravenambacht en Pernis, en Arientje Hendriks Pervaes, die op 28-3-1699 als weduwe werd vermeld. Zie: "Ons Voorgeslacht" 2001.

   Schiedam 28-3-1699:
   Arientje Hendriks Pervaes, weduwe van Jan Heijndricxz Verschoor, wonende Poortugaal, IJngken Dame Spuij in huwelijk hebbende Maertje Jans Verschoor wonende Charlois en Pieter Hendricxs Verschoor, zoon van Heijndricxz Jansz Verschoor wonende de Hijde machtigen een procureur voor het Hof van Holland van hun belangen te behartigen in de zaak tegen Jannetje Jans Verschoor, weduwe van Jacob Jacobsz van den Bergh.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.