Jan Dericxsen Antonissen (Jan Diericxse) van Nederveen , *Waalwijk ±1585 , † Capelle (NB) 7-7-1657, [] Capelle (NB) .
Zoon van Dierck Antonissen van Nederveen en Catharina Adriaens (Lijntken Adriaens) .
Jan Diericxse trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Daniels , de doop van Catrina Bastiaans van Esch .


x 1618 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 12-5-1618)
    Beatericx Wouters Roothals , *Capelle (NB) ±1595 , † Capelle (NB) 13-7-1653, [] Capelle (NB) .
Kinderen:
 1. Dirck Janssen (Dierck Jan Diercxssen) van Nederveen , * 1619 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-5-1619 , † ’s-Grevelduin-Capelle 15-9-1671 , [] ’s-Grevelduin-Capelle .
   Begraven in de kerk.
   Dierick, zoon van Jan Dierickxsen (Antonissen) van Nederveen en Beatericx (Wouter Adriaans) Roithaels.

   Op 25-3-1642 liet Direck in Capelle (NB) een zoon Henrick dopen, waarbij Beatris Woutersdr Roothals één van de doopgetuigen was.

   Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert op 10-12-1648 in Loon op Zand goederen aan Jan Wouter Claes Hendricxssen (1/2) en Dierck Jan Diercxssen van Nederven (1/2). Het ging om een bedrag van 565 gulden dat op 26-2-1654 is ingelost.

   Jan Diercxssen Olieslager transporteert op 18-3-1664 in Loon op Zand goederen aan Cornelis Joost Hermans. Dierck Jan Dierckssen Olieslager naast daarop de goederen die op heden door zijn vader getransporteerd zijn aan Cornelis Joost Hermans.
   Beroep: Borgemeester van Zuidewijn-Capelle
   Beroep: Schout, Heemraad en Heilige Geest Meester te ’s-Grevelduin-Capelle van 1653 tot 1653

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1641   Catelijn Hendrickse (Lijntgen Hendricx) , * ±1620 , † ’s-Grevelduin-Capelle 6-12-1674.
   Kinderen: Hendrik (1642), Dirkje, Lenertgen, Hilleken, Beatrix, Cathelijn (2x) en Johanna.

   Dochter van Hendrik Wouters en Lenertken Peters de Roij.

  7 kinderen


 2. Gericken Jans van Nederveen , * 1621 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1621 , † ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1675 , [] ’s-Grevelduin-Capelle .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1641   Peter Maertensen (Peeter Meertens) , * 1621 , ~Capelle (NB) 25-7-1621 , † Capelle (NB) 7-10-1654, [] Capelle (NB) .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 16-12-1655   Jan Adriaens de Jonge , * ±1625 , † ±1658.
      Zoon van Adriaen Adriaensz de Jonge en Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans .
   Otr. op 21-11-1655 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Jan Ariens de Jonge, j.m. van Capelle, en Gerritgen Jans van Nederveen van Capelle, wed. van Pieter Maertens.
   Jan was al overleden vóór de doop van zijn gelijknamige zoon op 18-05-1659. Hij is dus eind 1658 of begin 1659 overleden.

   Jan’s dochter Beatris woonde in 1675 in ’s-Gravendeel.

   Loon op Zand, 2-1-1653: Thomas, Peter de Oude, Adriaen en Peter de Jonge, zonen van Geeridt Cornelissen Cauwenberch en wijlen Marie Peter Adriaen Maes, met Cornelis Corstiaenssen Borsten en Jan Aariaenssen de Jonghe, als voogden over de 2 onmondige kinderen van Joost Corstiaenssen Borsten en Marie Geeridts Cauwenberch, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.

   Capelle, 19-6-1658: Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen wed Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamvan 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans voldaan op 8-4-1666; verder ook Geeretken Jans wed van Jan Adriaens.

  7 kinderen


 3. Jenneken Jans van Nederveen , * 1623 , ~’s-Grevelduin-Capelle 24-9-1623 , † <1-10-1672 .

   Haar weduwnaar hertrouwde in 1672 met Anneke Teunisse van den Hoek, j.d. van Waspik, kleindochter van Joost Aerts van den Hoek.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 23-5-1647   Bastiaen Jacobs van Esch .
   Otr. op 15-4-1647 in Geertruidenberg.
   Bastiaen was j.m. van en won. in Oud-Beijerland. Janneken was j.d. van en won. in Capelle.

   In de jaren 1650 was Bastiaen koopman te Rotterdam.

   Capelle, 19-6-1658: Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen wed Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamvan 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans voldaan op 8-4-1666; verder ook Geeretken Jans wed van Jan Adriaens.
   Beroep: Koopman te Rotterdam

  5 kinderen


 4. Catalijntken Jans (Lijntgen Jans) van Nederveen , * ±1625 .
  Lijntgen Jans trad op als getuige bij de doop van Catelijn van Nederveen .


 5. Aeltken Jans (Eltke Jans) van Nederveen , * 1628 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-1-1628 , † ’s-Grevelduin-Capelle 3-10-1673 .

   Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen, wed. Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamv an 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals, 19-6-1658.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans, 8-4-1666, en Geeretken Jans, wed van Jan Adriaens.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 6-5-1654   Joachim Adriaensz Verster , * 1621 , ~’s-Grevelduin-Capelle 19-12-1621 , † ’s-Grevelduin-Capelle 14-2-1657.
      Zoon van Adriaen Joachimsz (Adriaen den Ouden) Verster en Aenke Govertsdr (van der Punten) .

   Joachim was een zoon uit het 1e huwelijk van Adriaen Joachimsz. Verster "de Oude", geb. vóór 1578, heemraad van ‘s Grevelduin Capelle, overl. ald. 3 okt. 1646, tr. 1 e omstr. 1615 Aenke Govertsdr. (van der Punten), overl. voor 1643, dr. van Govet-t Jacobsz. en Anneke Peter Anthonisdr. (zuster van Dirxken Peter Anthonisdr.); tr. 2e Capelle 17 febr. 1643 Sijtgen Jan Ruttendr., wed. van TonisAdriaensz. Leur. Zie: Ned. Patriciaat 1978.

   Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen wed Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamv an 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris
   Wouters Roothals, 19-6-1658.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans, 8-4-1666, en Geeretken Jans, wed van Jan Adriaens.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 30-9-1665   Adriaen Jans Hoijmaeijer , * ±1625 .
   Otr. op 5-9-1665 in Besoijen.
   Adriaen was weduwnaar van Peterke Peters met wie hij op 14-2-1649 in ’s-Grevelduin-Capelle trouwde. Eeltje Jans was wed. van Jochem Adriaense Venster.


 6. Wouterken Jans van Nederveen , * 1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1630 , † ±1631 .
  Get. bij de doop: Peeter Dircxz van Nederveen .
   Drieling.


 7. Dircken Jans van Nederveen , * 1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1630 , † ±1631 .
  Get. bij de doop: Peeter Dircxz van Nederveen .
   Drieling.


 8. NN. van Nederveen , * 1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1630 , † <1631 .
  Get. bij de doop: Peeter Dircxz van Nederveen .
   Op 23-12-1630 met zusjes Wouterken en Dircken van een drieling gedoopt, maar alle drie de kinderen overleden jong. Doopgetuigen daarbij waren Pieter Dircxz te Waalwijk en Lenert Gijsberts, beiden zwagers, en Jan Jansz de Jonge.


 9. Wouter Janssen van Nederveen , * 15-2-1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-2-1632 .
   Doopget. Jan Jans de Jonge en Bastiaen de Roij.

   Wouter Janssen trouwde Handrickxke Teunisse van den Hoeck en liet op 9-11-1659 in Capelle (NB) een dochter Beateris dopen. Op 21-3-1666 lieten zij aldaar een zoon Antonius dopen.

   Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen, wed. Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamv an 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris
   Wouters Roothals, 19-6-1658.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans, 8-4-1666, en Geeretken Jans, wed van Jan Adriaens.
   Beroep: Heemraad van ’s-Grevelduin-Capelle van 1678 tot 1678

  x   Hendricxke Antonisse van den Hoek , † ’s-Grevelduin-Capelle 9-6-1721.
      Dochter van Anthonis Joosten (Thonis Joosten) van den Hoek en Dingentjen Geraerts .
   Kinderen o.a. Berteris/Beatrix, Johannes, Antonia en Dingena.
   Impost f3-0-0.

   Dochter van Anthonis Joostzn van den Hoek, die o.a. wordt vermeld als Heemraad te Cleijn-Wapik.

  5 kinderen


 10. Adriaen Jans (Arijen Jans) van Nederveen , * 1635 , ~’s-Grevelduin-Capelle 1-7-1635 .
   Doopgetuigen: Wouter de Roij, Joannes Plassius (de predikant) en Fijtgen Corstiaens Glavemans.

   Gerrit Dircks van Nederveen wordt op 19-6-1658 in Capelle genoemd als voogd met Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de jongste kinderen van Jan van Nederveen: Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen.


 11. Aeltgen Jans van Nederveen , * 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 3-7-1639 , † >1655 .
   Doopgetuige: Andries Pieters, burgemeester te Capelle (NB).

   Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen, wed. Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamv an 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals, 19-6-1658.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans, 8-4-1666, en Geeretken Jans, wed van Jan Adriaens.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.