Teunis Goossens Nieuwpoort , * 1705 , ~Brandwijk 28-2-1705 , † Brandwijk 9-1758, [] Brandwijk 9-9-1758.
Zoon van Goosen Jacobsz van de Nieuwpoort en Adriana Ariens (Adriaantje Ariens) ( Trompert) .
Get. bij de doop: Jannigje Jacobs Nieuwpoort .


× (otr Brandwijk 2-1729)
    Maria Klaasse (Marijtje Claasse) van Houwelingen , *Hardinxveld 1708 , ~Hardinxveld 18-3-1708 .

Afb. Doopinschrijving van Teunis Nieuwpoort in Brandwijk van 28-2-1705   

Kinderen:
 1. Adriana Nieuwpoort , *Brandwijk 1729 , ~Brandwijk 11-9-1729 , † Brandwijk <1736 .
  Get. bij de doop: Neeltje Goossens Nieuwpoort .
   Get. Neeltje Goossens Nieuwpoort.


 2. Neeltje Teunisse Nieuwpoort , *Brandwijk 1731 , ~Brandwijk 16-9-1731 , † Ammerstol 20-9-1811 .

  × Brandwijk 22-6-1752   Jan Pieterse Schoonderwoerd , * 1727 , ~Bleskensgraaf 1-9-1727 .

  5 kind(eren)


 3. Goossen Teunisz Nieuwpoort , *Brandwijk ±1733 , ~Brandwijk 3-1-1734 .
  Get. bij de doop: Neeltje Goossens Nieuwpoort en Eijgje Dirkse Bes .
  Goossen Teunisz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Claesje (Klaasie) Nieuwpoort , de overlijdensaangifte van Klaas Goossens Nieuwpoort .
   Get. Neeltge Goossenze Nieuwpoort, waarvoor gestaan heeft Eijgje Dirkze de Bes.

   Goosse Teunisz Nieu(w)poort

   Bleskensgraaf 19-1-1763:
   Aangevinge gedaan van het leijk van Klaasie Nieupoort, seijnde een kindt van Goose Nieupoort, deweke verklare te gehore onder de onvermogende of Pro deo.
   Goossen Nieupoort.

  ×   Jannigje Jillisze , * 1732 , ~Bleskensgraaf 18-12-1732 .
      Dochter van Jillis Maartenze en Claesje Claes Brand .
   Otr. op 18-6-1762 in Bleskensgraaf.
   Goosen Teunisz. Niepoort, j.m. van Brandwijk, en Jannigje Jillis van Blesgraef, sijn alhier in wettige ondertr. aengetekent den 18 junij, en getrout 3 weeke daer aen.
   Kinderen: Klaasje (2x), Teunis, Jillis, Klaas en Maria.
   18. Decemb. Jillis Maertenze en Claesje Brand, get. Trijntje Maertens __ Jannigje.

   Get. bij de doop: Trijntje Maartens .

  6 kind(eren)


 4. Ariaantje Teunisse Nieuwpoort , *Brandwijk 1736 , ~Brandwijk 22-7-1736 , † Streefkerk 28-5-1823 , [] Streefkerk 31-5-1823.
  Get. bij de doop: Adriaantje Ariens Verheul .
   Get. Ariaantje Ariens Verheul.

   A(d)riaantje N(ie)u(w)poort.
   Streefkerk, 1823, 31 mei In de kerk
   Ariaantje Nieuwpoort met het gemeene kleid _ 5.15.

  × Streefkerk 15-3-1765   Arij Teunisse Boel , *Streefkerk ±1737 , † Streefkerk 12-5-1816.
      Zoon van Teunis Jacobs (Teunis Cobusse) Boel en Merritje Cornelisse van Erk .
   Streefkerk, den 15 Maart 1765: Arij Teunisse de Boel, j.m. geboren en wonende te Streefkerk, en Arjaantie Teunisse Niepoort, j.d. geboren van Brandwijk en wonende alhier.
   Kinderen o.a. Teunis (1769-1849), Cornelis (†1858), Maria en Jan (1777-1843).
   Een Arij Boel, 80 jaar oud, is op 12-5-1816 in Streefkerk overleden. De overlijdensdatum is dus níet zeker.

  5 kind(eren)


 5. Dirksje Teunisse Nieuwpoort , * 1739 , ~Lekkerkerk 8-11-1739 , [] Sliedrecht ±9-8-1797.
   Sliedrecht, aug. 1797:
   9. Heeft Ary Rietveld aangeving gedaan van het Lijk van zijn Schoon Moeder Dirksje Nieuwpoort, wed.e Hendrik van der Aa, en ten opzigte van het Middel op het Begraven geemaneert te behooren onder de onvermogende Memorie.

  × Brandwijk 1-8-1762   Hendrik van der Aa , * ±1736 .
      Zoon van Jan van der Aa en Annigje Jacobs (Annigje Japiks) Meijwaert .
   Otr. op 9-7-1762 in Brandwijk.
   Hendrik Janse van der Aa, j.m. woonende te Hofwegen, en Dirkje Teunisse Nieuwpoort, j.d. geboren en wonende te Brandwijk.
   Kinderen o.a. Annigje, Jan, Marie, Teuntje, Teunis en Jaapje.
   Geb. ca. 1735-36 of ca. 1738-40.

   Eén van de getuigen bij de dopen van Hendrik’s kinderen was Annigje Jacobs Meijnaart, huisvr. van Jan van der Aa. Jan Jansz. van der Aa huurde land van de diaconie in Kortland en was gehuwd met Annigje Jacobs Meywort. Zij lieten op 13-10-1748 in Alblasserdam een dochter Jaapje dopen met get. Ariaantje Jans. Waarschijnlijk zijn zij familie van Hendrik.

   Een andere doopgetuige bij Hendrik’s kinderen was Marigje [Janse Pense] van der Aa, huisvrouw van Gerrit Vermeij. Dat echtpaar had kinderen genaamd Jan, Annigje, Cornelia, Leendert en Japik.

   Hendrik trad op als getuige bij de doop van Annigje Gerrits Vermeij , de doop van Annetje Gerrits Vermeij .

  9 kind(eren)


 6. Klaas Teunisz Nieuwpoort , * 1742 , ~Brandwijk 16-12-1742 , † Streefkerk ±23-3-1785 .
  Get. bij de doop: Geertje Klaase van Houwelingen .
  Get. bij de overl. aangifte: Maarten Willems Booij .
   Get. Geertje Klaase van Houwelingen.

   Streefkerk, 11-11-1786:
   Aangeving gedaan door Marrigje Booij, wede. Klaas Nieupoort, van het lijk van haar dogtertje Maria, alhier overleden Prodeo.

   Klaas is een voorouder van voormalig premier Wim Kok via zijn oudste zoon Teunis.
   Zie: http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-wim-kok/I91.php
   Streefkerk, 23 Maart 1785: Aangeving gedaan bij Maarten Booij van het Lijk van zijn zwager Klaas Nieuwpoort onder de Classis .. ProDeo.

  × 21-4-1782   Marrigje Willems Booij , *Streefkerk 1752 , ~Streefkerk 15-7-1752 , † Streefkerk 16-5-1834.
      Dochter van Willem Maartens Booij en Cornelia Cornelisse .
   Otr. op 29-3-1782 .
   Marrigje hertrouwde 12-1-1787 met Dirk Cornelisse Brand (±1741-1798).

   Marrigje Booij, bouwvrouw, wonend in Streefkerk. Zij was een dochter van Willem Maartens Booij en Cornelia van der Graaf, die op 3-2-1736 in Streefkerk trouwden. Andere kinderen uit dat huwelijk: Cornelis (2x), Maerten, Maria en Bastiaan.

   Marrigje Willems trad op als getuige bij de doop van Maria Ariens Boel , de doop van Willem Cornelisse Booij , het huwelijk van Teunis Klaasse Nieuwpoort , de overlijdensaangifte van Maria Klaasse Nieuwpoort , het huwelijk van Dirk Dirks Brand .

  4 kind(eren)


 7. Jacoba Teunisse Nieuwpoort , * 1748 , ~Brandwijk 28-4-1748 .
   Get. Cornelia Arenze Blokland.


 8. Jacob Teunisz Nieuwpoort , * ±1751 , ~Brandwijk 9-1-1752 , † Lekkerkerk 9-11-1817 .
   Get. Cornelia Cornelise Blockland.

   Lekkerkerk, 1791: Classis van 3 gl. ieder.
   Den 26 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenoomen:
   - Jacob Teunisz. Nieupoort, J.M. gebooren te Brandwijk en woonende onder Streefkerk, en
   - Lijsbeth Teunisz. Broeren, J.D. gebooren en woonende onder Lekkerkerk.
   Getrouwt alhier den 17 April.

  × Lekkerkerk 17-4-1791   Lijsbeth Teunisse Broere , *Lekkerkerk ±1762 , ~Lekkerkerk 9-1-1763 , † Lekkerkerk 3-5-1846.
      Dochter van Theunis Huijgen Broere en Lijsbet (Lijsje Aartse) Pronk .
   Otr. op 23-3-1791 in Brandwijk.
   Zij hadden een overlevende dochter Maria Nieuwpoort (1795-1881).

   Haar ouders zijn Theunis Huijgen Broere en Lijsbeth Aartse Pronk.

   Lijsbeth Broere was op 20-10-1821 in Lekkerkerk aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Maria Nieuwpoort met Cornelis den Ouden.

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.