Pieter Arien Pleunen van Noort , *Rijsoord (ZH) 1612 , ~Rijsoord (ZH) 9-3-1612 , † ±1682.
Zoon van Adriaen Pleunen Hermansz (Adriaen Pleunenz den Jongen) van Noort en Geertruijt (Treuijtgen Pieters) Arijswager .


x Ridderkerk 31-12-1651 (otr Ridderkerk 1-12-1651)
    Ariaantje Jacobs Vinck , * 1631 , ~Ridderkerk 31-8-1631 , † <6-1665.

RECHTSBOVEN: Rijsoord in 1722

Kinderen:
 1. Trijgjen Pieters van Noort , * 1653 , ~Ridderkerk 14-12-1653 , † <31-8-1664 .
   Doopget. Marighjen Ariens Vinck.


 2. Arij Pieters van Noort , * 1655 , ~Ridderkerk 1-4-1655 .
   Doopget. Marighjen Ariens Vinck.

   Arij Pietersen van Noort kreeg op 11-3-1683 land in de Nieuw-Reijerwaard overgedragen, dat aan de westzijde belend was aan de kinderen van zaliger (zijn vader) Pieter Ariensen van Noort.

   Arijen Pietersz van Noort werd op 1-7-1683 lidmaat te Ridderkerk.

   - Arij Pietersen van Noort, hoogheemraad van Ridderkerk,
   - Pietertie Pieters van Noort, geassisteerd met Pleun Hermensen van Noort, haar oom en gekoren voogd, en
   - Zeger Ariensen van Noort, bij de Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland aangesteld als voogd over
   - Geertruijd Pieters van Noort,
   allen kinderen en erfgenamen van Pieter A. van Noort en Ariaentie Jacobs Vinck, in leven gewoon hebbende op Slikkerveer onder Ridderkerk, grondkavelden bij akte van 29-7-1684:
   De 8 morgen met de "wooninge, schuijer, bergh, keet, boomgaert", etc. tussen "den Zeedijck" en "den Kievitsweg" op Slikkerveer met bouwgereedschappen kwamen met nog 5 morgen en 275 roeden huurland in de Nieuw-Reijerwaard aan zoon Arij. De gezusters verdeelden nog eens ruim 17 morgen in Nieuw-Reijerwaard. Hun onmondige nicht, Ariaentie Ariens Vinck kreeg, "omme besondere redenen" hen daartoe bewegende, 100 Car. gld. toebedeeld. Behalve Pietertie plaatsten allen hun handtekeningen.


 3. Pietertje Pieters van Noort , * 1658 , ~Ridderkerk 22-9-1658 .
   Doopget. Marighjen Ariens Vinck.

  x Ridderkerk 17-12-1684   Cornelis Jansen van Leeuwenburgh , * 1654 , ~Ridderkerk 16-8-1654 .
      Zoon van Jan Wouterssen Leeuwenburgh (?) en Lijntgen Jans in ’t Velt (?).
   Get. bij het huwelijk: Zeger Ariensz (Seger Ariensz) van Noort .

   Huwelijkse voorwaarden op 25-11-1684. Daarbij werd Pietertie Pieters van Noort geassisteerd door haar oom Zeger Ariense van Noort.

  5 kinderen


 4. Geertruijd Pieters van Noort , * 1664 , ~Ridderkerk 31-8-1664 , † 4-1733 , [] Ridderkerk 1-5-1733.

  x Ridderkerk 16-9-1685   Willem Janse Leeuwenburg , *Ridderkerk 1657 , ~Ridderkerk 9-12-1657 , † 5-1698, [] Ridderkerk 13-5-1698.
      Zoon van Jan Wouterssen Leeuwenburgh en Lijntgen Jans in ’t Velt .
   Get. bij het huwelijk: Zeger Ariensz (Seger Ariensz) van Noort .

   Huwelijkse voorwaarden op 25-11-1684. Daarbij werd Geertruijt Pieters van Noordt te Ridderkerk geassisteerd door haar oom Zeger Ariensz van Noort.

   Willem Jansz Lewenburgh en Geertruyt
   Pieters van Noort sijn vrouw werden op 3-7-1686 lidmaat in Ridderkerk.
   Onduidelijk of het de geboorte- of doopdatum betreft.

   Lidmaten in Ridderkerk op 3-7-1686: Willem Lewenburgh en Geertruyt van Noort sijn vrouw.

  x Ridderkerk 12-7-1699   Pieter Krijnen Huijser , * 1673 , ~Ridderkerk 21-5-1673 , † 1739, [] Ridderkerk 7-3-1739.

  12 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.