Arien Ariensz Nugteren , *Ridderkerk ±1545 , † ±1621.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ??? Hilletje Adriaens , † >16-10-1605 .
  Hilletje Adriaens trad op als getuige bij de doop van Beatricx Ariens Nugteren .

   Hilletje trouwde op 28-1-1601 in Ridderkerk met Pouwels Gleynen, jong gezel van Ridderkerk, wellicht een zoon van de boer Gleijn Adriaensz. Zij woonden in 1602 aan de Grasdijk onder Ridderkerk.

  x Ridderkerk 28-1-1601   Pouwels Gleijnen , † >27-4-1603.
      Zoon van Gleijn Adriaensz (??) en ?
   Otr. op 14-1-1601 in Ridderkerk.
   Hij was jong gezel van Ridderkerk. Zij was jonge dochter van Ridderkerk.
   In 1602 woonden zij aan de Grasdijk onder Ridderkerk.
   Op 13-4-1602 deden zij beleidenis te Ridderkerk.
   In Ridderkerk lieten zij op 27-4-1603 een zoon Gleijn dopen.

   Pouwels Gleijnen trad op als getuige bij de doop van Jacob Ariensz Nugteren .

  1 kinderen


 2. ? Gijsbrecht Adriaensz Nugteren , * ±1570 .

   Hij was heemraad en heilige-geest meester van Groote Lindt.
   Beroep: Heemraad van Grote Lindt. van 1608 tot 1627

  x Ridderkerk 27-10-1591   Kommertijen Huijgens (Commertijen Huijgens) , † >1644.
   Otr. op 13-10-1591 in Ridderkerk.
   Kommertje kwam uit Lekkerkerk. Het echtpaar woonde in Grote Lindt.
   Kinderen: Huijch, Pieter, (D)Ingeken, Lidewij en Maeijken.
   Overl. tussen 1645 en 24-3-1663.

   Zij kwam van Lekkerkerk.

   Op 24 maart 1663 compareerden Pyeter Gijsen Nogteren, wonende onder Hendrik Ido Ambacht, Cornelis Leendertsz. vant Hoff, getrouwd met Ingentyen Gijsen, Lyedewij Gisbers, weduwe van Jan Pyetersz., geassisteerd met Cornelys vant Hoff als haar gekoren voogd, en Aryen Huygen, zoon van Huyg Gijsen Nogteren, namens zich zelf en namens zijn broeders, zusters en zwagers, welke gedrieën woonachtig waren in Groote Lindt, en Pyeter Dyrcksz., wonende op Puttershoek, getrouwd met Maeyken Gijsen, allen kinderen, zwagers en kindskinderen van zaliger Kommertyen Huygen. Zij transporteerden voor 250 car. gld.
   aan Gerryt Aersz. Bonthoet een huis met erf in het dorp Groote Lindt gelegen aan Sheerendijck van Zwijndrecht en dat zoals Kommertyen dat bezeten had.

  5 kinderen


 3. ? Adriaen Adriaensz (Arijen Arijensz de Jonge) Nugteren , *Ridderkerk ±1575 , † 1652 .

  x Ridderkerk 18-10-1600   Mariken Jacobse , *Barendrecht ±1575 .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.