Neeltgen Ariens Nugteren .
Dochter van ? .


x <1625
    Leendert Leenderts Vranken , [] IJsselmonde 1681.
Kinderen:
 1. ??? Leendert Leenderts Vranken , † <1681 .

   Jannetje Sparreboom, weduwe van Clemen Ouwens, hertrouwde met Leendert Leendertsz Vrancken, de broer van haar schoondochter Neeltje, getrouwd met haar zoon Arij Clemen Ouwens.

   Wijlen Jannetje Ariensdr Sparreboom, laatst weduwe van Leendert Leendertsz Vrancken, wordt op 6-11-1680 genoemd. In een
   vorig huwelijk was ziiverbonden geweest met Clemen Pleunsz
   Ouwens.

  x   Jannittge Arijens Sparreboom , [] IJsselmonde 1680.
      Dochter van Arijen Jan Arijens Sparreboom (?) en Geertruijt (Truijchjen Leenderts) Arijswager (?).
   Jannitie Arijens Sparreboom is in 1680 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   Cornelis Foppen van Driel en zijn zwagers Jan, Pieter en Arie Clemen Ouwens werden genoemd in een acte van 6-11-1680. Cornelis Foppen was gehuwd met Lijsbeth Clement Ouwens. Alle genoemde personen waren erfgenamen van wijlen Jannetje Ariens Sparreboom, laatst weduwe van Leendert Leenderts Vrancken. In haar eerste huwelijk was zij verbonden met Clement Pleunen Ouwens. Cornelis Foppen van Driel en Arie Clemen Ouwens ontvingen elk 1000 car. gulden.

   Volgens wouterclaes.nl zou Jannetje een stiefdochter zijn van Arijen Jan Arijens. Er zou een Familieblad Sparreboom bestaan (hebben).


 2. ??? Herman Leenert Vrancken , [] IJsselmonde 1656.

   Een Leendert Harmense Vrancken en een Theunis Harmen Vrancken werden beiden in 1686 in de kerk van IJsselmonde begraven.


 3. ??? Huijgh Leenaards (van der Pols) , * ±1620 .

  x ±1648   Marigje Pleunen , † Rotterdam, Charlois ±1673.

  1 kinderen


 4. ??? Marighjen Leenderts (Marichie Leenderts Vrancken) , *Ridderkerk ±1625 , † 1695 .

  x Sint Anthoniepolder 1647   Teunis Adriaensz van der Swaen , † <1661.

  x Sint Anthoniepolder 11-1-1661   Arijen Hendrijcks Smitshoek , * ±1635 , † Sint Anthoniepolder ±8-1704.

  3 kinderen


 5. ??? Neeltjen Leenderts Vrancken , *Ridderkerk ±1625 , [] IJsselmonde 1684.
  Neeltjen Leenderts Vrancken trad op als getuige bij de doop van Jacob Ariens Nugteren (?) .
   Neeltie Leenderts Vrancken werd in 1684 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   De schoonmoeder van Neeltje, Jannetje Sparreboom, werd tevens haar schoonzuster, daar Jannetje hertrouwde met Neeltje’s broer Leendert Leendertsz Vrancken.

   Arij Clement Ouwens en Arien Jacobsz Nuchteren waren beiden met een dochter van Leendert Leendertsz. Vrancken getrouwd.

   Rijsoord, 26-9-1666:
   Cornelis Ariensz Nuchteren en Neeltie Leenderts, echtpaar, wonend onder IJsselmonde, benoemen elkaar tot erfgenaam. Hun nalatenschap zal o.a. worden verdeeld tussen Leendert Ariensz en de kinderen van Arij Jacobsz, die bij hen inwonen. Leendert Ariensz dient aan de Armen van IJsselmonde en Ridderkerk een bedrag van 250 gulden beschikbaar te stellen. Van de verdere verdeling wordt een opsomming gemaakt.


   Rijsoord, 24-3-1668:
   Cornelis Adriaensz Nuchteren (ziek zijnde), wonende onder IJsselmonde ,en Neeltie Leenderts, zijn huisvrouw, benoemen elkaar tot erfgenaam. Het testament van 26 september 1666 komt te vervallen. Als de langstlevende van hen beiden overlijdt, dan erven de kinderen van Arij Jacobsz en Aeltie Leenderts.

  x Rotterdam 1647   Cornelis Ariens Nugteren , * ±1620 , † ±1668.
      Zoon van Adriaen Adriaensz (Arijen Arijensz de Jonge) Nugteren en Mariken Jacobse .
   Otr. op 11-5-1647 in Ridderkerk.
   Zij waren jongeman en jonge dochter van en wonende te Ridderkerk.
   Overleden tussen 24-3-1668 en 30-10-1669.

   Een Cornelis Arentsz. Nuchteren in in 1668 in IJsselmonde begraven.

   Met akte van procuratie van Pieter van Cuijck van Nieroep, heer van Calflagen, deed Cornelis Ariensz. Nuchteren op 17-3-1659 te IJsselmonde transport van land in het Nieuweland van het dorp IJsselonde aan (zijn zwager) Leendert Leendert Vrancken.

   Cornelis Ariens trad op als getuige bij de doop van Arien Ariensz Nugteren .

  x 1669   Arij Cleme Ouwens , * ±1637 , [] IJsselmonde ±1-8-1714.
      Zoon van Clement Pleunen Ouwens en Jannittge Arijens Sparreboom .
   Otr. op 27-11-1669 in Rotterdam.
   Arij Clemens, j.m., en Neeltien Leenderts, weduwe, beiden won. te IJsselmonde.
   Arij Clemen, als getrout hebbende de wed(uw)e van Cornelis Ariensz Nuchteren.
   De moeder van Arij Ouwens, hertrouwde met Neeltje’s broer, Leendert Leendertsz Vrancken. Als weduwnaar zou Arij Ouwens weer hertrouwen met Neeltje Ariensdr. Nuchteren.
   30 gld. impost betaald
   Arie werd op 15-4-1703 65 jaar oud genoemd.

   Arij Cleme Ouwens was boer te IJsselmonde, schepen van Oost-IJsselmonde en laagheemraad van de polder Oost-IJsselmonde.
   Arij Clemen Ouwens werd na het overlijden van zijn zwager Arien Jacobsz Nuchteren (beiden waren gehuwd met een dochter van Leendert Leendertsz Vrancken) mede-voogd over diens nagelaten minderjarige kinderen, waaronder Neeltje, de latere echtgenote van Huijgh Pietersz Visscher.

   Een kind van Arij Clemen is in 1687 in de kerk van IJsselmonde begraven.

   Arij Cleme trad op als getuige bij de begrafenis van Cornelis Foppen den Ouden van Driel , de doop van Fop Cornelis van Driel (?) , de doop van Clement Jans Ouwens .


 6. ??? Aeltje Leenderts Vrancken , *Ridderkerk ±1630 , † ±1673 .
   Zij overleed in de periode 1671-4.

   Arij Clemen Ouwens werd na het overlijden van zijn zwager Arien Jacobsz Nuchteren (beiden waren gehuwd met een dochter van Leendert Leendertsz Vrancken) mede-voogd over diens nagelaten minderjarige kinderen, waaronder Neeltje, de latere echtgenote van Huijgh Pietersz Visscher.

  x Ridderkerk 20-1-1658   Arien Jacobsz Nugteren , * 1630 , ~Ridderkerk 20-10-1630 , † ±8-1674.
      Zoon van Jacob Ariensz Nugteren en Neeltje Arijens op ’t Dorp .
   Aeltje Leenderts was j.d. van Ridderkerk.
   Overleden tussen 7 en 22 augustus 1674.

   Arij Clement Ouwens en Arien Jacobsz Nuchteren waren beiden met een dochter van Leendert Leendertsz. Vrancken getrouwd.

   Rijsoord, 26-9-1666:
   Cornelis Ariensz Nuchteren en Neeltie Leenderts, echtpaar, wonend onder IJsselmonde, benoemen elkaar tot erfgenaam. Hun nalatenschap zal o.a. worden verdeeld tussen Leendert Ariensz en de kinderen van Arij Jacobsz, die bij hen inwonen. Leendert Ariensz dient aan de Armen van IJsselmonde en Ridderkerk een bedrag van 250 gulden beschikbaar te stellen. Van de verdere verdeling wordt een opsomming gemaakt.

   Rijsoord, 24-3-1668:
   Cornelis Adriaensz Nuchteren (ziek zijnde), wonende onder IJsselmonde ,en Neeltie Leenderts, zijn huisvrouw, benoemen elkaar tot erfgenaam. Het testament van 26 september 1666 komt te vervallen. Als de langstlevende van hen beiden overlijdt, dan erven de kinderen van Arij Jacobsz en Aeltie Leenderts.

   Rijsoord, 7-8-1674:
   Arij Jacobsz Nuchteren, oud heemraad van Ridderkerk, ziek op bed liggend, benoemt zijn kinderen t.w. Leendert, Neeltie, Jacob en Grietie tot zijn universele erfgenamen. Tot voogd over de minderjarige kinderen benoemt hij Gijsbert Jacobsz - zijn broer - en Arij Clemen - zijn zwager.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.