Adriaen Petersz Ockers , * ±1580 , † Capelle (NB) 28-4-1658.
Zoon van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .


x
    Mechelke Huijberts Verhagen , † 1648.
c
    Anneken Jans .    

Kinderen:
 1. Peter "de Trotse" Ockers , † 4-1658 , [] Sprang-Capelle 26-4-1658.

   Peter Adriaensz werd "de Baron" of "de Trotse" genoemd. Hij trouwde op 4-3-1640 in Capelle met Janneke Crijnen ("Jenneken Krijnen"), j.d. van Raamsdonk.

   Zie: De Brabants Leeuw 1964.

   Capelle, 21-11-1658: Erfdeling door Peeter Adriaens Ocker ter eenre en Tonis Jans x Neeltken Jans, Jan Jans
   mede namens Cornelis, Peeter en Huijbert Jans, kinderen en kindkinderen van Adriaen Peeters Ocker.

   Capelle, 27-11-1663: Erfdeling door Tonis JanSijmens x Neeltken Jans, Jan, Cornelis en Peeter Janss Mulder,
   Peeter Adriaenss Ocker als voogd van Huijbert Janss Mulder, kinderen van Jan Adriaenss Mulder bij Adriaentken Jans.

  x Capelle (NB) 4-3-1640   Janneken Quirijnen (Jenneken Krijnen) , † >11-4-1679.
   Otr. op 26-11-1639 in Raamsdonk.
   Janneken Crijnen was j.d. van Raamsdonk.
   Kinderen: Adriaen, Anthonis, Jochem en Jacobus. Zie: Brabantse Leeuw 1964.
   Als weduwe compareert zij op 11-4-1679 in Zuidewijn-Capelle.

   Janneken Quirijnen, wed. Peter Ockers.

   Erffdeelinge [te Capelle op desen XXXIe mert XVIIc vier] voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan Peters Ockers den ouden, Joachem Peters Ockers, Jan Peters Ockers den Jongen alias Mulder, Joost Joostens in houwelijck hebbende Huijberdina Huijbertsen Ockers, mitsgaders Jan Peters Ockers den ouden en Peeter Adriaansen de Rooij, beijdevoogden over de vier kinderen van zaliger Adriaan Peters Ockers. Ende dat van soodanige Erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven doort overlijden van Janneken Quirijnen, wed: Peter Ockers, henne gewesenemoeder ende grootmoeder.

  5 kinderen


 2. Jan Adriaens Ockers , † <1659 .

  x Capelle (NB) 1-1-1632   Adriaentgen Jans (Ariaentgen Jansen) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 .

  5 kinderen


 3. Anthonis Peeterss (Anthonij Peetersen) Ockers .

   Opten vijffden dach februarij 1648 in Capelle compareerde Adriaen Peeter Ockers, inwoonder van Tschrevelduijn Cappel, en maakt zijn testament. Genoemd: Antonis Peeterss, natuurlijke zoon bij Anneken Jans. Hij is in 1665 ruijter onder de compagnie van ritm Wastengels [?], garnisoenhouder tot Breda.

   Taxatie op 18-4-1669, rechtelijck versocht bij Anthonis Peter Ockers, weduwenaer ende boedelhouder van Huijbertjen Peters Goethart, overleden inde Vrijhoeven Capelle.

   Op 27-6-1692 in Besoijen was sprake van een transport tussen Wouter Peeterse Kuypers, Jan Peeterse Kuypers en jan Janse van Vugt mombaris van kind van Mayken Aertsen van Pas, enerzijds, en anderzijds Anthony Peetersen Ockers.

   Op 5-3-1725 in Sprang compareerde Gerike Meertens van Gijsel, weduwe van
   Anthonij Peter Ockers, en maakt haar testament. Genoemd: Adriaan, Peter, Meerten, Wouter en Anneken Ockers, haar kinderen. Anneke x Jan Gijsels.

   Op 9-5-1725 in Sprang Compareerde Adriaan, Peter, Meerten, Wouter en Jan Gijsels x Anneken Ockers, kinderen Anthonij Ockers en Gerike Meertens van Gijsel, overleden te Sprang, en maken een erffscheijdinge.

   Op huijden desen 26e apriel 1685 compareerden ter register van Groot Waspick Anthonis Peeters Ockers ende Lambert Freijssen als erffgenamen Meerten Adriaensen van Gesel als volcomen last hebbende van Maeijken Wouters wed Merten van Gesel ende Lambrecht Peeters Theuwen als soone van Huijpken Mertens en Peeter Theuwen ende soo […] de voorss vrinden ende weduwe dat de voorss Lambert Peeters Theuwen is gegravert ? bij het testament van Merten van Gesel ende Maeijken Wouters ende hebben …halve niet comen naerlatten omme de voorss Lambrecht Peeters eenighhen bij slagh te doen, soo hebben wij den selve boven sijn makaghi [??] noch vereert ter somme van vijftich gulden.

  x   Huijbertje Peters Goethart , † ±1668.
   Otr. op 23-12-1667 in Capelle (NB).
   Antonius Peters Ockers, j.m. van Cap., ruijter garnisoen Mastricht, en Huijbertje Peters Goethart, j.d. van Spr., won. Waspik.

  x   Gerike Meertens van Gijsel .
      Dochter van Meerten Adriaensen van Gijsel en Maeijken Wouters van Riel .
   Otr. op 31-12-1670 in Waspik.
   Antonius Ockers, wedr. Huijbertjen Peters, van Spr., en Geerotjen Marten van Gijsel, j.d. van Wsk, otr. Wsk.

   Gerike was een dochter van Meerten Adriaensen van Gijsel en Maeijke Wouters.

   Op huijden desen 26e apriel 1685 compareerden ter register van Groot Waspick Anthonis Peeters Ockers ende Lambert Freijssen als erffgenamen [van] Meerten Adriaensen van Gesel als volcomen last hebbende van Maeijken Wouters, wed Merten van Gesel, ende Lambrecht Peeters Theuwen als soone van Huijpken Mertens en Peeter Theuwen ende soo [??] de voorss vrinden ende weduwe dat de voorss Lambert Peeters Theuwen is gegravert [?[ bij het testament van Merten van Gesel ende Maeijken Wouters ende hebben [??] halve niet comen naerlatten omme de voorss Lambrecht Peeters eenighhen bij slagh te doen, soo hebben wij den selve boven sijn [??] noch vereert ter somme van vijftich gulden.

   Op een gegeven moment was in Capelle sprake van "de wed. Anthonij Ockers".


 4. Maricken Ariaens Ockers , * 1618 , ~Capelle (NB) 14-10-1618 , † <1659 .
  Get. bij de doop: Ocker Peters Ockers (?) .
   Zij wordt níet genoemd bij de erfdeling van 21-11-1658.
   Doopget. Plunken Seli, Neelken Cornelis en Ocker Petersen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.