Jenneken Peters Ockers , † <1626.
Dochter van Peter Jansz Ockers en Maeijke Peter Baeijens .


× <1610
    Hendrick Adriaense Back , * ±1575 , † ±1643.
Kinderen:
 1. Anneken Hendricxs Backdochter (Janneken Heijndricx) , *Vrijhoeven ±1610 .
  Janneken Heijndricx trad op als getuige bij de doop van Marijken Adriaens (Marieken Adriaens) Back .

   Anneken / Janneken Handrickxss Back was een dochter van Hendrick Adriaenszn. Back en Jenneken Peetersdr. Ockers.

   Zij wordt genoemd tezamen met andere kinderen als erfgename van Hendrick Adriaense Back en Jenneken Peters Ockers.

   Op 29-1-1629 in Besoijen vond een transport plaats tussen
   - Hendrick Lenaertsoon voor zichzelf en als momboir van de onmondige weeskinderen van Gijsbrecht Lenartsoon, zijn broeder, en andren, en
   - Adrien Hendrick Back, Jan Hendricxsoon, Adriaen Hendricxsoon en Anneken Hendricx Back dochter, alle vier kinderen van Hendrick Adriaense Back, verwekt bij Jenneken Peter Ockers dochter.

   Smaeldeelinge gedaen ende gehouden ende aengebrocht voor wethouders vanden Vrijhoeven
   opten xviije dach meert 1631 bij die kijnderen van Handrick Adriaenssen Back verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockers za met namen Adriaen Handrickxssen voor hem selven, Handrick Jacopssen x Anneken Handrickxsdr mede voor hem selven ende in bijwesen ende overstaen van Adriaen Peeter Ockersen als voocht vande twee onmondige weeskijnderen met
   namen Adriaen Handrickxssen den Jongen ende Jan Handrickxssen ende mede ten overstaen van Handrick Adriaenssen Back als vader ende toesiender derselver voorss. kijnderen.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Hendrickss Back den Outsten, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs Backdr., Joost Dierckxss van Campen als vader ende Mels Aertss Schep als oom ende oppervoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Beatris Handrickxs Backxs verweckt in echte bedde bij Joost Dierckxss van Campen voornt met namen Jacop Joesten ende Maeijken Joosten ende Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joesten, tsamen erffgenamen van Jan Handrickxss Back, haeren broeder, swager ende oom, desen xije dach aprill 1649.

  × Waspik 28-2-1631   Haendrick Jacopsen (Heijnrick Jacobssz) (de) Molder .
   Otr. op 25-1-1631 in Waspik.
   Henric Jacobs, j.m. van Wsk., won. Vroukensvaert, en Anneken Henricxdr., j.d. van Vrh., won. Nieuwstraat, getr. Wsk.

   Op 22 feb. 1648 in Besoijen was sprake van een erfdeling van Jan Haendricxssen Back gewoond en gestorven in de Vrijhoeven. De erfdeling werd aangebracht door Joost Dircxsen van Campen en Haendrick Jacopsen de Molder namens Arien Haendericxsen Back den Ouden, betr. een stuk land aan den Wiel buyitendijks.

  6 kinderen


 2. Adriaen Handrickxss den Outsten (Adriaen Henricxsen) Back , * ±1612 .

  × Capelle (NB) 22-1-1640   Adriaentgen Geerits (Aentgen Gerrits) (van der Hoeven) , * 1614 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-4-1614 .

  4 kinderen


 3. Adriaen Hendricxsoon (Adriaen Handrickxss den Jongen) Back , * 1619 , ~Capelle (NB) 10-11-1619 .
   Adriaen, zoon van Hendrick Ariensen Bak en Jenneke Peters, doopget. Jan Petersen en Gerit Willemsen.

   Smaeldeelinge gedaen ende gehouden ende aengebrocht voor wethouders vanden Vrijhoeven
   opten xviije dach meert 1631 bij die kijnderen van Handrick Adriaenssen Back verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockers za met namen Adriaen Handrickxssen voor hem selven, Handrick Jacopssen x Anneken Handrickxsdr mede voor hem selven ende in bijwesen ende overstaen van Adriaen Peeter Ockersen als voocht vande twee onmondige weeskijnderen met
   namen Adriaen Handrickxssen den Jongen ende Jan Handrickxssen ende mede ten overstaen van Handrick Adriaenssen Back als vader ende toesiender derselver voorss. kijnderen.

   Erffcavelinge, erffdeelinge gedaen ende gemaeckt tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Handrick Adriaenss Back za. met namen
   - Adriaen Handrickxss Back den Ouden,
   - Handrick Jacopss x Janneken Handrickxss Back,
   - Adriaen Handrickxss Back den Jongen,
   - Jan Handrickxss Back,
   - Joest Dirckxss van Campen x Beatris Handrickxsdocher za.
   - ende als vader van drie onmondige kijnderen verweckt als vooren met namen Jacop Joosten, Janneken Joosten ende Meijken Joosten, desen xviije aprill 1645 in de Vrijhoeven.

   Compareerde opten 18e december 1662 Eelant Baeijens Oerlemans ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Handricxssen Back den Jongen, ruijter onder de compagnie van viconte de Maschou, garnisoen houdende.

   Adriaen Hendricx Back, wedr. van Jenneken Jans, en Grietje Jans Vuijste, wed. van Jan Cornelisse Vos, beide won. Cap., tr. Waspik op 4-8-1672 na een otr. te Capelle op 31-7-1672.

   Op 20-4-1682 in Besoijen vond een transport plaats tussen Johan Hendricsen Meulder c.s., enderzijds, en anderzijds Adriaen Hendricsen Back de Jonge.


 4. Jan Hendricxsoon (Jan Haendricxssen) Back , * 1622 , ~’s-Grevelduin-Capelle 2-10-1622 , † Vrijhoeven ±1647 .

   Erffcavelinge, erffdeelinge gedaen ende gemaeckt tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Handrick Adriaenss Back za. met namen
   - Adriaen Handrickxss Back den Ouden,
   - Handrick Jacopss x Janneken Handrickxss Back,
   - Adriaen Handrickxss Back den Jongen,
   - Jan Handrickxss Back,
   - Joest Dirckxss van Campen x Beatris Handrickxsdocher za.
   - ende als vader van drie onmondige kijnderen verweckt als vooren met namen Jacop Joosten, Janneken Joosten ende
   Meijken Joosten, desen xviije aorill 1645 in de Vrijhoeven.

   Opten vijffden dach februarij 1648 is op verzoek van Adriaen Hendrickxss Back den Jongen het land etc. getaxeert van Jan Handrickxss Back, sijnen broeder, gewoont hebbende inde Vrijhoeven.

   Op 22-2-1648 in Besoijen vond een erfdeling plaats van Jan Haendricxssen Back gewoond en gestorven in de Vrijhoeven; de erfdeling werd aangebracht door Joost Dircxsen van Campen en Haendrick Jacopsen de Molder, namens Arien Haendericxsen Back den ouden, betreffendeeen stuk land aan den Wiel buyitendijks.

   Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen
   - Adriaen Hendrickss Back den Outsten,
   - Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs Backdr.,
   - Joost Dierckxss van Campen als vader ende Mels Aertss Schep als oom ende oppervoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Beatris Handrickxs Backxs verweckt in echte bedde bij Joost Dierckxss van Campen voornt met namen Jacop Joesten ende Maeijken Joosten ende Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joesten;
   Zij zijn tsamen erffgenamen van Jan Handrickxss Back, haeren broeder, swager ende oom, desen xije dach aprill 1649.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.