Grietken Jans (Geerke Jans) Oerlemans , *Baardwijk ±1595 , † Sprang ±1639.
Dochter van Jan Willems Oerlemans en Dingena Jans .


x ±1617
    Robbrecht Henrick Henricxssen (Robbrecht Hendricksz) (de) Decker , *Sprang ±1595 , † Sprang 4-1680.
Kinderen:
 1. Adriaen (Arien Robben) Decker , * 1621 , ~Sprang 19-9-1621 , † Vrijhoeve-Capelle 31-1-1703 .

  x Sprang 3-2-1650   Peeterke Claessen Trip , * ±1632 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-1-1633 , † Vrijhoeve-Capelle 1-10-1702.

  11 kinderen


 2. Hendrick Robbrechtssen (Hendrick Robben) Decker , * 1621 .


 3. Janneken Robben Decker , * 1624 , ~Sprang 8-4-1624 , † ±1625 .


 4. Jenneke Robben Decker , *Sprang ±1626 , ~Sprang 1-1-1627 , † Sprang 1692 .
   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Joost Jaspers Smits, als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans, Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans, Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans, kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige
   erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

   Robbert Hendriks Decker droeg op 6-4-1647 in Sprang over aan Jan Oerlemans, gehuwd met zijn dochter Jenneken Robberts, een huis te Sprang, gelegen in de Nieuwstraat.

   Sprang, 27-8-1680: Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben Deckers, Janneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants, ende Tonis Jans Eridden x Beatrix Robben Deckers, kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen door hun vader naergelaten.

   Sprang, 9-1-1685: Janneke Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, en Servaes van Gassel x Pieternella Gerits ende Jan Gerits, beijden ruijters, ende gaven over met een vrije gifte aen Jan Dirx de Groot.

   Sprang, 4-9-1692: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen
   - Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariaen van Dijck, kint van Marie Jans Oerlemans,
   - Denis de Haen x Jenneke Jans Oerlemans,
   - Wouter Jans Leempoel x Geertruij Jans Oerlemans, en
   - Antonij Timmers x Elia Jans Oerlemans;
   kinderen en erfgenamen van Jenneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants Oerlemans, alhier overleden, van alle soodanige erfgoederen als hun moeder naergelaten heeft.

   Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers, wed Jan Eelens Oerlemans, ivm de goederen naergelaten bij hun moeder, 4-1-1695. Betaald aen Elia Jans Oerlemans en aen de vooght van het weeskint van Maria Jans Oerlemans.
   Reeckeninge bewijs en reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers weduwe Jan Eelants Oerlemans van alle soodanigen ontfangh ende uijtgaef als deselve wegens de boedel van de voors Jenneke hebben gehadt op 4-1-1695 in Sprang.

  x Sprang 7-2-1647   Jan Elents Oerlemans , *Vrijhoeven 1615 , † >16-2-1669.
      Zoon van Elent Jacobs Oerlemans en Maaijke Baeijens Verhagen .
   Otr. op 15-1-1647 in Sprang.
   Jan Alen Oerlemans, j.m. van Vrijhoeven, en Janniken Rubben Deckers, j.d. van Sprang.
   Kinderen 1650-67: Dingena, Jenneken, Elen, Geertruij, Alida en Rub.
   Dochter Geertruij trouwde in 1689 met Wouter Jans Leempoel.

  7 kinderen


 5. Beatrix Robben Deckers , * ±1635 , † <2-1684 .
   Staet ende inventaris van den boedel van Tonis Jan Eridden ende Beatrix Robben Deckers sa. is opgemaakt in januari 1684 in Sprang.

   Op huijden desen 19e april 1680 [in Sprang] compareerde in de sterfhuijs van
   Robbrecht Handrix Decker: Willemke Bastiaens, lest weduwe van Robbrecht,
   geassisteert met Jan Bastiaensen Wijnen, broeder mitsgaders Arien Robben
   Decker, Janneke Robben Decker ende Tonis Jansen Eridden x Beatrix Robben
   Decker, kinderen van Robbrecht ter anderesijde.

   Sprang, 27-8-1680: Erfdeelinge ende scheijdinge aengebracht bij ende tusschen Arien Robben Deckers, janneken Robben Deckers, weduwe Jan Elants, ende Tonis Jans Eridden x Beatrix Robben Deckers, kinderen en erfgenamen van Rob Handrixe Deckers wegens de goederen door hun vader naergelaten.

  x   Tonis Jan Eridden (Toenes Jan Eretten) Haverhals , * 1634 , ~Sprang 27-8-1634 .
      Zoon van Jan Eritten Haverhals en Lesken Jans Leempoel .

   Op huijden desen 13 e januarij 1684 [in Sprang] comapreerde Tonis Jan
   Eridden weduwe [=weduwnaar] van Beatrix Robben Deckers, ter eenre, ende Arien Robben Deckers, als vooght, ende Jan Jansen Eridden, als toesiender, van Marie, Huijbert, Geertruijd, Lijsbeth, Robben, Jan ende Beatrix Anthonissen, kinderen van Beatrix en Tonis voors. Zij sluijten een accoort.
   Toegevoegd:
   - Jan van Loon x Beatrix Haverhals ende Walborg weduwe Huijbert Haverhals sijn voldaen, 26-10-1716. Hierbij bevrijden zij Teunis Jan Eriden Haverhals.
   - Arien Willems Hoijmeijer x Marie Anthonis Haverhals is voldaen, 9-2-1692.
   - Jacob Gerits Clootwijck x Lijsbeth Tonis Haverhals is voldaen, 9-11-1709. Zij zijn ook erfgenamen van Robbrecht, Jan ende Geertruijd Haverhals.

  7 kinderen


 6. Hendrick Robben Decker , * 1639 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.