Jan Olijman .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ??? Cornelis Olijman .

  4 kinderen


 2. Neeltge Jans Olijman .

   Op 29-12-1625 in Hillegersberg comp. Neeltge Jans, weduwe van Andries Stevensz., geassisteerd met Cornelis Jansz. Olijmans, haar broer en voogd in deze, en koopt uit tegen Steven Barthoutsz, als grootvader, en Cornelis Stevensz., als oom, en bloedvoogden van Jan, 13 jaar, Maritge, 10 jaar, en Neeltge, 8 jaar, haar kinderen, geprocreŽerd bij Andries Stevensz. voornoemd.

  ◊ ±1610   Andries Stevensz , † <1626.
   Kinderen: Jan, Maritge en Neeltge.

   Andries was een zoon van Lijseth Cornelisse en Steven Barthoutsz.

   H’berg, 14-04-1633:
   Staat en verdeling van de goederen voor de weduwe en de erfgenamen van zaliger Steven Barthoutsz.
   Comp. Lijsbeth Cornelisse, weduwe van zaliger Steven Barthoutsz, geassisteerd met Arien Jan
   Arien Reijmen, haar gekozen voogd in deze, mitsgaders Cornelis Stevensz voor zichzelf,
   Dammis Cornelisz, gehuwd met Maritge Stevens, en de voornoemde Cornelis Stevensz, als voogd van de nagelaten weeskinderen van zaliger Andries Stevensz, tezamen kinderen en erfgenamen van dezelfde Steven Barthoutsz, ter presentie van Cornelis Huijgensz, getrouwd hebbende Neeltge Jans, de voorszegde weeskinderen moeder, geassisteerd met Cornelis Jansz Olijman, haar broer en oom van de voornoemde weeskinderen, ter andere zijde.

  3 kinderen


 3. Pieter Jansz Olijman , † <1627 .

  ◊   Maritge Jans , † <1655.
   Kinderen: Jan de Oude, Jan de Jonge, Maritge en Arie.

   Te H’berg op 14-3-1626 comp. Maritge Jans, weduwe van Pieter Jansz. Olijman, tegenwoordig ondertrouwd zijnde met Lenert Alewijnsz en dus geassisteerd met Lenert Alewijnsz voornoemd, en koopt uit tegen Cornelis Jansz Olijman als oom en voogd van Jan, 13 jaar, Marige 11 jaar, Jan de Jonge, 9 jaar, Arien, 5 jaar, haar kinderen, geprocreŽerd bij Pieter Jansz. Olijman voornoemd.

   Te H’berg op 13-5-1654 zijn gekomen:
   - Mathijs Dirx, weduwnaar van Maritge Jans, ter eenre en
   - Jan Pietersz Olijman de oude,
   - Maritge Pieters en
   - Jan Pietersz Olijman de jonge,
   kinderen van voorn. Maritge Jans, daar vader af was Pieter Jansz Olijman, ter andere zijde,
   en zij hebben verkaveld.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.