Pieter Jacobsen Olijman , * ±1610 , † <1667.
Zoon van Jacob Cornelisz Olijman en Grijetgen Aerts (Grietge Aerts) Klinckert .


x Rotterdam, Hillegersberg 19-10-1636 (otr Rotterdam, Hillegersberg 27-9-1636)
    Annetge Claesse (Annetien Claes) (van Wateringe) , * ±1617 .

RECHTSBOVEN: Overschie op de Schieënkaart van 1512

Kinderen:
 1. Jacob Pieterse Olijman , * 1638 , ~Rotterdam, Overschie 25-4-1638 .

  x ? ±1665   Annetie Pieters , † ±1668.
   Zij hadden zonen Pieter en Claes.

  x ±1670   Pieternella Robbregts .
   Pieternella Robbregtsdr, weduwe van Jacob Pietersz Oliman, moeder van Clara Jacobsdr., wordt op 27-4-1689 in Delfshaven vermeld.

   Pieternelletie Rubregts

   Delfshaven, 27-4-1689:
   Maria Cornelisdr van der Meer, 20 jr., getuigt dat zij met Clara Jacobsdr op bezoek bij Maria’s moeder Hester Huibregtsdr (weduwe van Cornelis Cornelisz Vermeulen) bezoek hadden gekregen van Gerrit Thijsz van Gilst, korenmolenaar, gehuwd met Aerjaentje [??] . Deze Gerrit Thijsz van Gilst had Clara Jacobsdr lastig gevallen en zij was in verwachting geraakt.
   De getuigenis gebeurt op verzoek van Pieternella Robbregtsdr, weduwe van Jacob Pietersz Oliman, moeder van Clara Jacobsdr.
   Verder getuigt Liedewij Willemsdr van der Meer, gehuwd met Anthony Jansz Fransburgh, wonend te Overschie, dat in november 1688 Aerjaentje ... de vrouw van de korenmolenaar samen met Neeltje Huibregtsdr (weduwe van Cornelis Dircksz Peuijn) heeft toegezegd voor het te verwachten kind te zorgen en te onderhouden.
   Aerjaentje heeft gedreigd dat wanneer haar man geen vergoeding voor het kind zal geven, zij met Pieter van der Wilt naar Oost-Indië zal gaan.

   Delfshaven, 15-6-1689:
   Hester Huybregtsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Vermeule, wonend te Overschie en Neeltje Huibregtsdr, weduwe van Cornelis Dircxsz Peuijn, wonend te Overschie, leggen op verzoek van Pieternelle Robbregtsdr, weduwe van Jacob Pietersz Oliman, een verklaring af inzake een financiële regeling voor Claertje Jacobsdr Olimans, dochter van Pieternelle Robbregtsdr, die in verwachtng is geraakt van Gerrit Tijsz van Gilst, cooremolenaer te Overschie, man van Aerjaentje Rocusdr; deze verklaart liever naar Oost-Indië te varen. Tenslotte worden nog genoemd Liedewij Willemsdr, vrouw van Arien Jansz van Fransenburg en Leentje Dircxsz, wonend te Overschie.

   Delfshaven, 15-8-1689:
   Hester Huibregtsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Vermeulen te Overschie, getuigt op verzoek van Pieternella Robbregtsdr, die weduwe van Jacob Pietersz Oliman, dat de gehuwde Gerrit Thijsz van Gilst, korenmolenaar te Overschie vleeselijke conversatie heeft gehad in 1688 met Claertje Jacobsdr Olimans van Overschie. Haar moeder heeft 600 gulden schadevergoeding van hem geeist.
   Hij verklaart jegens Pieter Ariensz haar niet te kennen, en nog liever naar Oost-Indië te vertrekken.

  10 kinderen


 2. Claes Pieterse Olieman , * 1640 , ~Rotterdam, Overschie 9-4-1640 .
  Get. bij de doop: Maartien Claas (?) en Jan Jacobsz Oliman (??) en Lambregt Claesz (van Wateringe) .
  Claes Pieterse trad op als getuige bij de doop van Pieter Jacobs Olieman (?) , de doop van Marijtie Engelbregts Olijman , de doop van Pieter Engelbregtse Olijman (?) , de doop van Cornelis Ariens Oliman , de doop van Jacobus Oliman , de doop van Marijtje Ariens Olieman (?) .
   Doopget. Lambert Claesse, Jan Jacobse en Martgen Claes.

   Claes Pieterse Oliman/Olijman.

   Claes Pieters Olyman was in 1686-87 ambachtsbewaarder van de polder Schieveen.

   Te Hillegersberg op 16-12-1695 is gekomen Claas Pietersz Olijman, weduwnaar van Marijtje Arien Reijmen, en heeft uitkoop gedaan tegen Pieter Claasz Olijman, Cornelis Joosten van Schinkelshoek, gehuwd met Marijtje Claas Olijman en Vranck Arien Reijmen, als voogd over Trijntje Claasse, oud 21 jaar, Annetje Claasse, oud 14 jaar, en Grietje Claas, oud 8 jaar.

  x Rotterdam, Overschie 17-1-1666   Marijtje Ariens Reijmen , * ±1645 , † <1696.
      Dochter van Arie Reijmen en ?
   Te Hillegersberg op 16-12-1695 is gekomen Claas Pietersz Olijman, weduwnaar van Marijtje Arien Reijmen, en heeft uitkoop gedaan tegen Pieter Claasz Olijman, Cornelis Joosten van Schinkelshoek, gehuwd met Marijtje Claas Olijman en Vranck Arien Reijmen, als voogd over Trijntje Claasse, oud 21 jaar, Annetje Claasee, oud 14 jaar, en Grietje Claas, oud 8 jaar.

   Marijtje Ariens trad op als getuige bij de doop van Marijtie Engelbregts Olijman , de doop van Jacobus Oliman .

  9 kinderen


 3. Maertie Pieters Olijman , * 1641 , ~Rotterdam, Overschie 21-7-1641 .
   Doopget. Neeltie Sijmons.


 4. Grietie Pieters Olieman , * 1644 , ~Rotterdam, Overschie 25-9-1644 .
  Get. bij de doop: Mees Cornelisse Maen (?) .
  Grietie Pieters trad op als getuige bij de doop van Pieter Engelbregtse Olijman (?) , de doop van Cornelis Ariens Oliman (?) .
   Doopget. Mees Cornelisen, Neeltie Jacobs en Jannetie Jans.


 5. Engelbregt Pietersz Olijman , * ±1650 , † 10-1727 , [] Rotterdam, Hillegersberg 22-10-1727.

  x Rotterdam, Overschie 17-12-1673   Pietertie Jans , *Zevenhuizen ±1650 , † ±1677.
   Engebregt Pietersse, jongeman, wonend in Overschie, en Pietertie Jans, jongedochter van Sevenhuijssen.

  x Rotterdam, Overschie 1-5-1678   Marija (Marijtje Hollants) van der Horst , * ±1655 .

  6 kinderen


 6. Arij Pieterse Oliman , * 1650 , ~Rotterdam, Overschie 16-10-1650 .
  Arij Pieterse trad op als getuige bij de doop van Annetie Claesse Olieman (?) .
   Doopget. Aldert Claesen en Neeltje Alderts.

   Ary Pietersz Olyman, wonend in de polder van Schieveen, wordt op 21-11-1706 vermeld.

  x Rotterdam, Overschie 17-4-1680   Wijve Jacobs van der Does , * ±1655 , † 6-1731, [] Rotterdam, Overschie 18-6-1731.
   Wive Japiks, j.d., wonende aan de Beukelsdijk, en Arij Pietersse Oliman, j.m., wonend "aen de Wateringh".
   Huisvrouw van Arij Olijman.

   Wijve Jacobs/Wive Japiks.

   Wsl. was zij een zus van Abram Jacobsen van der Does uit Delfshaven, die ald. op 30-1-1689 trouwde met Annetje Jans de Vos.

  6 kinderen


 7. Leentien Pieters Olijman , * ±1654 , ~Rotterdam, Overschie 3-1-1655 .
  Get. bij de doop: Maartien Claas (?) en Willemtgen Engelbrechts .
  Leentien Pieters trad op als getuige bij de doop van Pieter Ariense Oliman .
   Doopget. Willemtien Engebregs en Maartien Claas.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.