Anneke Ariens vanden Oosten .
Dochter van Arien Geritsen vanden Oosten .


x
    Aert Handrixe (vanden) Hout .
Kinderen:
 1. Sijmen Aerden (van den) Hout .

  x ’s-Gravenmoer 28-1-1653   Geertruijt Fransen (Geerike Fransen) Stamme , *Capelle (NB) 1629 , ~Capelle (NB) 20-5-1629 , † Vrijhoeve-Capelle 22-9-1702.

  6 kinderen


 2. Cornelis Aerden vanden Hout .

   Cornelis heeft kinderen Jan, Aert, Anneken en Dingena.

   Jan Tonissen Duijser en Anneken Roelen, zijn vrouw, maken hun testament op 9-5-1666 in Capelle.
   Genoemd: Ewit Janssen, voorzoon bij Geriken Lamberts, zijn eerste vrouw, Wouter Jans Duijser, Stijnken Jans Duijser, Lijsbet Jans, Geertruijt Jans Duijser.
   Toegevoegd: Ewit verkoopt aan Wouter Jans, 12-12-1685. Wouter Jansssen Duijser, Hendrick Tonissen Orleman en Cornelis Aerden vanden Hout numine uxoris regelen wat mbt Ewit. Verder verklaren diverse kinderen geld ontvangen te hebben.

   Cornelis Aerden vanden Hout wordt op 3-4-1694 in Capelle genoemd bij een belending.

   Te Capelle op 9-1-1703 compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt:
   Jan ende Aert Cornelisen vanden Hout, Arien Aertsen Conincx in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen vanden Hout, Thomas Soethout, in houwelijck hebbende Dingena Cornelisen vanden Hout, mitsgaders d’armmeesters van Cappel vande Jaare 1703 en 1704, de welcke verclarde agodsus Jus habentinus, wettelijck over te geven, aan ende tot behoeff van Arien Aertsen Conincx, woonende tot Raamsdoncq, seecker huijsken en twee hondt landt daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, achtergelaaten bij Cornelis Aerdsen vanden Hout, belent Zuijden en noorden Peeter de Roij, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Pieternel Timmers cum
   suis toe, met eenen vrije weght overt d’erve jegenwoordig aan Peeter de Roij, volgens deelinge in dato den 10e Meij 1679 voor wethouders alhier gepasseert. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1703 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap, Timmerman, van Campen en Crol, Schepenen desen 9e Januarij 1703.
   De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van drie hondert en t’swstig gl. en bekennen sij vercooperen in qualitijt voorsr daar voldaan te wesen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.