Arien Geritsen vanden Oosten .
Zoon van Gerrit vanden Oosten .


Kinderen:
 1. Anneke Ariens vanden Oosten .

  x   Aert Handrixe (vanden) Hout .

  2 kinderen


 2. Anthonetta Adriaen Gerits (Tonisken Ariens) vanden Oosten , † <1683 .

   Tilburg, 20-1-1683: Willem Jan Weijten, momboir, ende Marten Geert Nicolaes de Cocq, toesiender, over de 2 onm. kinderen wijlen van Anthonetta Adriaen Gerits van Oosten daer vader aff is Loureijs Jan Adriaen Claessen.

  x   Loureijs Jan Adriaen Claessen (Laurens Jans) ( Cock) .
   Zij hadden 2 kinderen.

   Sprang, 22-12-1682: Dat voor ons gecomen ende gecompareerd sijn Anthonis Geritsen vanden Oosten, als oom ende vooght, mitsgaders Laurens Jan Claes, Tilborgh, als vader ende vooght van sijne twee kinderen bij Tonisken Ariens sa., Anthonis voornt. als oom ende vooght ende Aert Handrixe van Houte mede als vooght van sijne kinderen bij Anneke Ariens, Adriaentje Ariens weduwe van Peter Handrixe Spaendonq en allen namens Adriaen Ariens, kinderen van Arien Geritsen van den Oosten ende gaven over met een vrije gifte aen Bastiaen van Drunen. Er wordt betaald via een wilkeur.
   Toegevoegd: Aert Handrixe vanden Hout, Lourens Jans Cock, Willem Jan Wijten ende Adriaen Adriaen Gerits sijn voldaen, 8-2-1684.


 3. Adriaentje Ariens vanden Oosten .

   Op huijden desen 7e meert 1680 in Sprang compareerden Adriaentje Ariens, weduwe van Peter Handrixe Spaendonq, ter eenre, ende Handrick
   Heijligeren als vooght ende Laureijs Jan Adriaen Claes als toesiender van de kinderen, Sijken ende Handerick van Adriaentken bij Peter ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

  x Sprang 21-9-1670   Peter Handrixe Spaendonq , † <1681.
   Otr. op 3-9-1670 in Sprang.
   Pieter Hendricks Spaendonck, weduwnaar van Maria Teunis Borghers, en Arijaentje Ariens, jongedochter, beiden van Sprang, ondertrouw: 3 september 1670, trouw: 21 september 1670 ald.
   Kinderen: Handerick en Sijken.

   Pieter Hendricks Spaendonck was weduwnaar van Maria Teunis Borghers.

   Sprang, 15-2-1668: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tonis Janss Deelen ende heeft overgegeven aen Peeter Handrick Spaendonck een geseetje ofte huijske.

   Tilburg, 13 mey 1676: Peeter Cornelis Peeters momboir ende Hendrick Peeters van Spaendoncq toesiender over de 2 onm. kinderen van wijlen Cathalijn Peeters van Spaendoncq en Jan Cornelis Peeters van Hove.

   Maeijken Lamberts Moonen is op 22-1-1688 te Diessen gedoopt. Zij trouwde op 18-11-1708 te Tilburg met Willem Peter van Spaendoncq, die toen aldaar aenda Westheijcant woonde. Sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen.

   Loon op Zand, 10-12-1677: 1. Jenneken, 2. Peterken en 3. Jan Adriaen Wijnen, gehuwd met Anna, dochters van Teunis Henricx van Spaendoncq en Huijbertjen Peters (1/2), Teunis Michiels van de Sande, Hl. Geestmeester (1/4), en Jan Peters Colster als voogd over de twee onmondige kinderen van Henrick Lendert en Elisabeth Peters, transporteren
   goederen aan Peter Claes Peters.

   Jan Jan Michiels Goyaerts Peymans (VIII-a) trouwde met Peterken Peters van Spaendonck, dochter van Peter Peters van Spaendonck en van Elisabeth Peter Ghyben van Boerden, De kinderen uit dit huwelijk zijn:
   1. Cornelis Jan Janss Peymans.
   2. Denys Jan Janss Peymans.
   3. Heylwich Jan Janss Peymans.
   4. Cornelia Jan Janss Peymans.
   5. Anna Jan Janss Peymans

   Wouter Sebrecht Henrickss Peymans (X-a) woonde aan de Berkdijk en is in de 1650-er jaren overleden. Hij was gehuwd met Mary Henricks van Spaendonck, dochter van Henrick Willemsvan Spaendonck en van Magdalena Peters Gherit van Beurden.
   Uit dit huwelijk:
   1. Barbara Wouters Peymans, trouwde te Tilburg op
   29-1-1619 met Peter Cornelis Bartholomeus Peter Andriess aan de Berkdijk. Kinderen: Cornelis Peter Meeussen, Magdalena Peter Meeussen (gehuwd met Adriaen Corstiaen Adriaens) en Bartholomeus Peter Meeussen.
   2. Jan Wouters Peymans, boer.
   3. Vyverken Wouters Peymans is op 30—1—1624 te Tilburg getrouwd met Jan Peter Janss van Lil93. Zij hadden vijf kinderen: Peter, Jan, Adriaen, Sebrecht (gehuwd met de weduwe van Wouter Laureys Peymans) en Jenneken Jans van Lil, gehuwd met Pauwels Laureys Peymans.

   Peter Melis Spapen (Va, zie ook IV-a) huwt Marie, dochter van Andries Laureijs Jan Berthouts, alias Spijckers en Adriana Hendrik Marten van de Sande. Zij sterft voor 1586. Hij hertrouwt met Digna van
   Enschot. Peter Martenssoon heeft de volgende kinderen;
   1. Melijs, sterft zonder oir.
   2. Willem huwt Adriaenke Peter van Spaendonck.
   3. Martijnken.
   4. Heijlken huwt Gerrit Thomas van Enschot en heeft een zoon Jan.

   Marye Claes Smulders trouwde met Thomas Henricxs van Spaendonck. Marye was een dochter van NICOLAES HENRICK SMULDERS, leeft in 1594.

   Mariken Pauwels Smulders trouwde te Tilburg op 11 februari 1603met Jan Lenaert Hendrick Jan Symonssoon. Deze hertrouwde als haar weduwnaar te Tilburg op 14 januari 1609 met
   Aenken Willem Henrick van Spaendoncq. Uit het tweede huwelijk werd onder meer Maeyken Jan Lenaert Hendricks geboren, die trouwde met Peter Jan Henrick Smulders (X-c).

   MATHIJS JAN S M U L D E R S (X-d) trouwde te Tilburg op 19 mei 1622 met Hendricxken Cornelis Hendricx van Spaendonck. Kinderen uit
   dit huwelijk: Jan, Peter, Magdalena, Cornelia en Catalijn.

   PETER LAUREYS SMULDERS (X-e) was in 1660 collecteur van de herdgangen Oerle en Broekhoven; zijn taak, bestaande uit het invorderen van dorpsbelastingen, werd overgenomen door Gerit Jan
   Gerits de Roij. Hij trouwde te Tilburg op 27 januari 1627 met Lijsken Cornelis Hendricx van Spaendonck. Kinderen: Jan, Adriaen, Cornelis (2x), Jenneken en Aert, gedoopt te Tilburg.

   CLAES CORNELIS SMULDERS (X-m), gedoopt te Tilburg op 6 november 1633 en aldaar begraven op 7 april 1703. Hij was laeeckenmaker van beroep geweest. Op 3 september 1678 trad hij te Tilburg
   in ondertrouw met Marie Peter van Spaendoncq, weduwe van Peter Steffens. De kinderen uit dit huwelijk waren: Antonetta, Peter, Jan en Cornelis.

   Goossen de Cordt, lijstenverver, is gedoopt in Tlburg op 2 februari 1628 als zoon van Jan Aert Joost Brenders, die als alias ook de naam De Cort voert, en Cornelia Jan Gijsbert Dircks. Op 23 januari 1656 trouwt met Jenneken van Spaendonck. Zij is gedoopt in Tilburg op 18 februari 1610 als dochter van Huijbert Peter Hendrick van Spaendonck en Maria Jan
   Peter Tieleman. Uit dit huweljk zijn vier kinderen geboren, waarna Jenneken begraven werd in Tlburg op 14 november 1675.
   Goossen de Cort hertrouwt op 5 november 1676 met Mechel Gerits van Gorp6, dochter van Geridt Cornelis Nelen (van Gorp), olieslager aan de Hoeven, en van Gijsbertken Huijbert Peters van Beurden. Ook dit huwelijk levert vier kinderen op.
   Goossen Jan de Cordt is in Tilburg begraven op 11 maart 3701, zijn tweede vrouw op 27 februari 1721.

   Reijnier Joosten, Tilborch, attesteert mits desen dat Gheeridt Anthonissoen Smidt van Capellen vuijtten namen van Sebastiaen sijn broeders kijnderen heeft gelost aen Adriana Henrick claessoendr van Spaendonck ende Joosten Reijnier Gheridssoen met sijjne kinderen in Capelle [ongedateerd].

  2 kinderen


 4. Adriaen Adriaen Gerits (Adriaen Ariens) vanden Oosten .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.