Jenneke Adriaense van Oosterhout , * 1670 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-11-1670 , † 3-1729, [] Loon op Zand 25-3-1729.
Dochter van Adriaan Cornelisse van Oosterhout en Adriaentjen Aerts van den Hoek .


x ’s-Grevelduin-Capelle 28-2-1694 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 12-2-1694)
    Jan Petersse de Jongh , * 1663 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1663 , † 1742, [] Loon op Zand 3-2-1742.

RECHTSBOVEN: Jan Peterssen de Jongh enJenneken Adriaensse van Oosterhout trouwden op 28-2-1694 in Capelle.

Kinderen:
 1. Ariaentje de Jong , * 1694 , ~Capelle (NB) 19-9-1694 , † ±1695 .


 2. Adriaentje de Jong , * 1695 , ~Capelle (NB) 16-10-1695 , † ±1696 .


 3. Arijaantje de Jong , * ±1696 , ~Loon op Zand 26-1-1697 , † ±1697 .


 4. Adriana (Adriaantje Janse) de Jong , * 1698 , ~Loon op Zand 11-12-1698 , † >1747 .
   Er is een Adriaantje Janze de Jongh overl. of begr. op 5-11-1748 en 28-8-1765 in Loon op Zand.

   Uit de nalatenschap van zijn ouders Jan Mattijs van Riel en Adriaantje de Jong, beiden vóór 1806 overleden, is aan hun zoon Anthonij, wonende op de Hoge Vaard onder ’s-Grevelduin-Capelle, het volgende toebedeeld: een akker, groot 2,5 hont, gelegen aan de noordzijde van Mariendaal.

  x Loon op Zand 25-4-1723   Matthijs van Riel .
   Otr. op 10-4-1723 in Loon op Zand.
   Mateijs van Riel, j.m. van Cappel, en Adriana de Jong, j.d. van Loon op Zand. Kinderen: Adrianus, Jan, Willemijntje, Anthonij (1733-1825), Jenneke (±1735-1819), Josijna, Adriana, Mathijs jr. en Peter.

   Loon op Zand, 28-3-1742: Peeter en Adriaan Jansz de Jongh en Matthijs van Riel, geh. m. Adriaantje de Jong, Migghiel van Esch, geh. m. Catharina de Jongh, Dirk Rijken, geh. m. Cornelia de Jongh, wonende te SAspik, en Willem Clootwijk, geh. m. Pieternel de Jongh, wonende te Sprang, maakten een boedelscheiding van de goederen van hun vader Jan Peetersz de Jongh op 28-3-1742.

  9 kinderen


 5. Cornelia Janse de Jong , *Loon op Zand ±1700 , ~Loon op Zand 19-1-1701 , † >1740 .

   Cornelia en Peeter waren een tweeling.

   Dirk Tomas Rijcken ,won. Waspik, & Cornelia Jans de Jong, won. Loon op Zand, gingen in Waspik op 14-5-1723 in otr.

  x Loon op Zand 6-6-1723   Dirck Thomasse Rijken , *Waspik 1701 , ~Waspik 27-11-1701 , † Waspik 28-11-1770.
      Zoon van Thomas Aertse Rijcken en Anna Peterse van Gorkum .
   Otr. op 14-5-1723 in Waspik.
   Hij was j.m. van Waspik, zij j.d. van Loon op Zand. Op 23-4-1725 werd in Loon een borgbrief afgegeen voor Dirck Rijcke, geboren en wonende te Capelle, geh. met Cornelia Jane de Jongh, geboren te Loon op Zand, om te verhuizen naar Capelle.

   Zoon van Thomas Aertse Rijcken en Anna Peterse van Gorkom.
   Beroep: Landbouwer, kleermaker.

  7 kinderen


 6. Peeter Janse de Jong , *Loon op Zand 17-8-1700 , ~Loon op Zand 19-8-1701 , † Loon op Zand ±4-4-1742 , [] Loon op Zand 7-4-1742.
   Overleden rond 4 april 1742 te Loon op Zand.
   Begraven op 7-4-1742: Peeter de Jongh in de kerck.

   Peeter Jansz de Jongh (ziek te bed) en Maria de Swart maakten een testament op de langstlevende echtgenoot op 2-4-1742 in Loon op Zand. Enkele dagen later was Maria weduwe.

   Peeter en Cornelia waren een tweeling.

   Loon op Zand, 28-3-1742: Peeter en Adriaan Jansz de Jongh en Matthijs van Riel, geh. m. Adriaantje de Jong, Migghiel van Esch, geh. m. Catharina de Jongh, Dirk Rijken, geh. m. Cornelia de Jongh, wonende te Waspik, en Willem Clootwijk, geh. m. Pieternel de Jongh, wonende te Sprang, maakten een boedelscheiding van de goederen van hun vader Jan Peetersz de Jongh op 28-3-1742.

  x Loon op Zand 28-2-1740   Maria Swart , * 1704 , ~Loon op Zand 21-9-1704 , [] Capelle (NB) 21-6-1762.
      Dochter van Jan Antonisse Swart en Huibertje Chiele de Haan .
   Otr. op 6-2-1740 in Loon op Zand.
   Er is een Maria Swart overleden op 10-2-1753 in Loon op Zand, maar het was een veel voorkomende naam.

   De schepenbank van Loon op Zand had op 15-8-1733 een "Verklaring van goed gedrag" afgegeven voor Maria de Swart, vrouw van Migghiel Valentijn. Op 14-9-1733 verleende Maria de Swart, gehuwd met Migghiel Valentijn, volmacht aan de heer Jacobus Vermeulen, procureur, om haar bij de schepenbank te vertegenwoordigen in haar zaak tegen haar man, die een overspelig leven leidde met Catharina Dominicus.

   Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786:
   Maria Swart, vrouw, geboren in Loon op Zand, woonplaats Loon op Zand:
   - NN. (onbekend) met Maria Swart, scheiding op 17 nov. 1739, volgens vonnis der schepenen alhier van dato den 17 nov. 1739 waer door sij wegens malversatie en overspel, door haar voorgaande man gepleegt, van het huwelijk ontslagen en wederom tot een ander toegelaten word.
   - Peter Janse de Jong met Maria Swart, ondertrouw op 6 feb 1740 Loon op Zand, huwelijk op 28 feb 1740 Loon op Zand, instantie: ng.
   - Jacobus de Haan met Maria Swart, ondertrouw op 22 jul 1746 Loon op Zand, huwelijk op 7 aug 1746 Loon op Zand, instantie: ng.

   Maria de Swart (ziek te bed), wed. v. Peeter Jansz de Jongh, maakte een testament op 5-4-1742 met een legaat aan dochter Jenneke de Jongh. Erfgenamen waren Maaijke Valentijn, Jacobus van Tiel en Jenneke de Jongh. Als voogden werden aangesteld: broer Gerrit de Swart, wonende in Vrijhoeve- Capelle, en zwager Nicolaas Mouthaan, wonende te Loon op Zand.

   Op 2-12-1747 in Loon op Zand werd Maria Swart met haar broers en zussen genoemd bij de boedelscheiding van haar ouders:
   - Jan Anthonijse Swart, meerderjarige zoon van Anthonij de Swart, en
   - Gerrit de Rooij, schepen, als voogd van de vier kinderen van Anthonij de Swart,
   - Thomas Paans, geh. met Maaijke Swart,
   - Miggiel Swart,
   - Jacobus de Haan, geh. met Maria Swart,
   - Elisabeth Swart, dochter van Gerrit Swart, en Lambert de Bruijn als voogd over de innocente Cornelis Gerritse Swart, en
   - Adriaantie Swart, wed. van Claas Mouthaan,
   allen kinderen en kleinkinderen van Huijbertie de Haan, wed. van Jan Anthonijse Swart.

  2 kinderen


 7. Catharina (Catrien Janse) de Jong , * 1704 , ~Loon op Zand 20-10-1704 .

   Loon op Zand, 6-9-1725: Catharina de Jongh, wonende aan het einde van de Loonse Dreef, legt op verzoek van Jan de Jongh en Jenneke van Oosterhout een verklaring af.

   Loon op Zand, 28-3-1742: Peeter en Adriaan Jansz de Jongh en Matthijs van Riel, geh. m. Adriaantje de Jong, Migghiel van Esch, geh. m. Catharina de Jongh, Dirk Rijken, geh. m. Cornelia de Jongh, wonende te Wasspik, en Willem Clootwijk, geh. m. Pieternel de Jongh, wonende te Sprang, maakten een boedelscheiding van de goederen van hun vader Jan Peetersz de Jongh op 28-3-1742.

  x Loon op Zand 21-11-1728   Michiel van Es , * 1699 , ~Loon op Zand 12-11-1699 , † >1725.
      Zoon van Heijliger Cornelisse van Esch en Jenneke Mighielsz (Jenneke Chiele) Textor .
   Otr. op 27-10-1728 in Loon op Zand.
   Michiel van Es, j.m. van Loon op Zand, en Catharina de Jong van Loon op Zand, won. te Oosterhout. Zij hadden een dochter Johanna. Kinderen: Adriaan en Johanna.
   Loon op Zand, 17-7-1782: Gestroven Micchiel Van Es, L:V:G; en laat kinderen na. En is begraven den 25 de in de kerk.

   Michiel van Es liet samen met een De Jong op 14-8-1729 in Loon op Zand een zoon Heijliger dopen.

   Cornelis en Michiel van Es, kinderen van Heijliger van Esch en Jenneke Michielse Textor, sluiten een overeenkomst op 3-5-1726 in Loon op Zand.

  2 kinderen


 8. Willemein de Jong , * 1706 , ~Loon op Zand 31-10-1706 , † <1723 .


 9. Petronella (Pieternella) de Jong , *Loon op Zand ±1708 , ~Capelle (NB) 7-10-1708 , † Sprang ±1-11-1786 .
   Bij de doop wordt haar moeder foutief "Lysbet van Oisterhout" genoemd. Haar ouders wonen in Loon op Zand, maar Petronella is gedoopt in Capelle (NB).

   Jan Petersse de Jongh, zijn dochter Petronella de Jongh, Huijbertie, wed. van Jan Antonisse Swart, en Adam Paeijmans en zijn vrouw Kommerke legden op 14-2-1724 op verzoek van Teuntie Paeijmans een verklaring af over de geweldadigheden die haar man, Hendrick Colmans, haar aan wilde doen.

   In Sprang compareerde ten huijse van Willem Klootwijk en Pieternella de Jong: Geertruij Oerlemans, dogter van Jan Oerlemans in egte verweckt bij de voorsz Pieternella. Zij maakt haar testament, 8-6-1755.
   Genoemd: Pieternella, haar moeder, halve susters en broers.

  x Loon op Zand 20-6-1734   Johannes (Jan Adriaens) Oerlemans , * ±1705 , ~Sprang 10-1-1706 , † <1742.
      Zoon van Adriaen Jacobsz Oerlemans en Geertrui Jans Haverhals .
   Otr. op 5-6-1734 in Loon op Zand.
   Adriaan Oerlemans, v, Geertruij Janz Haverhals, m, Johannes, s.

  x Sprang 11-2-1742   Willem Adriaans (van) Klootwijk , * 1713 , ~Sprang 8-10-1713 .
      Zoon van Adriaan Wouters Klootwijk en Seijke Cornelisse de Leeuw .
   Pieternel was weduwe van Jan Oerlemans.

   Loon op Zand, 28-3-1742: Peeter en Adriaan Jansz de Jongh en Matthijs van Riel, geh. m. Adriaantje de Jong, Migghiel van Esch, geh. m. Catharina de Jongh, Dirk Rijken, geh. m. Cornelia de Jongh, wonende te SAspik, en Willem Clootwijk, geh. m. Pieternel de Jongh, wonende te Sprang, maakten een boedelscheiding van de goederen van hun vader Jan Peetersz de Jongh op 28-3-1742.

   Willem van Clootwijk en Pieternella de Jongh, wonende te Sprang, maken op 2-9-1750 te Loon op Zand een testament op op de langstlevende echtgenoot. De testatrice heeft een kind uit haar eerder huwelijk met Jan Oerlemans.

  5 kinderen


 10. Adriaan (Arie Janse) de Jong , *Loon op Zand 1710 , ~Loon op Zand 28-12-1710 , † Loon op Zand 24-12-1761 .

  x Sprang 16-1-1735   Maria Adriaens Oerlemans , *Sprang 1707 , ~Sprang 30-10-1707 , † Loon op Zand 28-2-1740.

  x Sprang 26-3-1741   Elizabeth (Lijsbeth) Klootwijk , *Sprang 1717 , ~Sprang 13-5-1717 , † 1741, [] Loon op Zand 13-11-1741.
      Dochter van Adriaan Wouters Klootwijk (??) en Seijke Cornelisse de Leeuw (??).
   Otr. op 10-3-1741 in Loon op Zand.
   Adriaen de Jong, wedr. Maria Oerlemans, won. te Loon op Zand, en Elizabeth Klootwijk, j.d. van Sprang, otr. te Loon op Zand.
   Overleden tussen 26-3-1741 en 1-9-1742.

   Begraven te Loon op Zand, 13-11-1741: Elisabeth de Jongh.
   Ook; Lijsbeth.

   "Elisabed van Klootwijk" was mogelijk een dochter van Sijke de Leeuw en Adriaan Klootwijk, zoon van Wouter Klootwijk en Geertruij Willemsdr Clis. In dat geval had Lijsbeth de volgende broers en zussen: Willem, Hendrik, Adriaan, Teuntje, Cornelis en Wouter.

   Echter, Elisabeth Ariensz Clootwijk zou getrouwd zijn met Dirk Anthonijsz Mandemakers en stiefmoeder zijn van Anthonij Dirksz. Mandemakers die een halfbroer Arien Dirksz Mandemakers had wiens weduwe Helena Snijders was. Allen worden vermeld op 4-4-1744 in Loon op Zand.

  x Waspik 23-9-1742   Maria Kuijsten , *Waspik 1714 , ~Waspik 7-10-1714 , † 1748, [] Loon op Zand 12-2-1748.
      Dochter van Reijnier Gerrits Cuijster en Anneke Geijsbertse de Ruijter .
   Otr. op 7-9-1742 in Waspik.
   Adriaan de Jong, laatst wedr. van Elizabeth van Cloot, won. te Loon op Zand met Maria Costers, j.d. geb. en won. te Waspik, beiden ger(eformeerd).
   Adriaan Janse de Jongh en Maria Custers uit Loon op Zand lieten op 5-1-1748 een testament opmaken.

   Begraven Loon op Zand, 12-2-1748: Marie de Jongh, Lkna.
   Op 7-10-1714 in Waspik werd een Mari gedoopt als dochter van Reijnier Gerritse Custer(s)/Cuijster en Anneke Geijsbertse de Ruijter, die op 12-7-1698 ald. in otr. waren gegaan.

   Maria Custers/Costers/Kusters/Kosters/Kuijsten.

   Een familie Kuijsten uit Baardwijk staat beschreven in het "Gen. Tijdschr. Midden-West Brabant" 1977.

  x Loon op Zand 26-5-1749   Maria de Haan , *Capelle (NB) 1707 , ~Capelle (NB) 23-11-1707 , † Capelle (NB) ±14-7-1777.
      Dochter van Hendrik Chiele de Haan en Aantje Cornelisse (Antje Cornelisse) Ockers .
   Otr. op 25-4-1749 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Adriaen de Jong, weduwnaar van Maria Kusten, met Maria de Haen, weduwe van Arnoldus de Roon bij wie zij kinderen had.
   Vant Lijk van Maria de Haan, wede. van Ad. de Jong, alhier overleede in de 3e Classe ƒ 6,-.
   Maria, kint van Hendrik Michielse de Haan en Aantje Cornelis Okkers.

   Kinderen van Maria de Haan en Arnoldus de Roon (1696-1740): Zacharias (2x), Hendrik, Elisabeth en Aderjaen.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.