Cornelis Ophorst , *Capelle (NB) 1691 , ~Capelle (NB) 26-8-1691 , † Capelle (NB) 3-1779.
Zoon van Arnoldus Janssen Ophorst en Aeltgen Cornelisse Leempoel .


x ’s-Grevelduin-Capelle 22-12-1715 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 7-12-1715)
    Maria Wouters Smits , * 1691 , ~’s-Grevelduin-Capelle 10-6-1691 , † 2-1748, [] Capelle (NB) 14-2-1748.
Kinderen:
 1. Wouter Cornelisse Ophorst , * ±1715 , ~’s-Grevelduin-Capelle 12-1-1716 , † Capelle (NB) ±31-8-1784 .
   Capelle, 31-8-1784: aangebragt ’t Lijk van Wouter Ophorst, alhier overleden, onder de classe f 3-0-0.

  x Loon op Zand 10-4-1741   Johanna Mouthaan , *Loon op Zand 1717 , ~Loon op Zand 21-3-1717 , † <1764.
      Dochter van Claes Jansz Mouthaan en Adriana (Aarjaentje Janse) Swart .
   Otr. op 26-3-1741 in Loon op Zand.
   Zij hadden een zoon Cornelis.

   Johanna woonde op de Ketsheuvel in Loon.

  x Capelle (NB) 15-4-1764   Marie Johannesse van der Saken , † >1785.

   Maria van der Sa(a)ke hertrouwde in 1785 met Jacobus Swart. Zij was een dochter van Johannis van der Saake en Janneke de Haan.

  1 kinderen


 2. Arnoldus Cornelisse Ophorst , * ±1718 , ~’s-Grevelduin-Capelle 15-1-1719 , [] Sprang <1802.
   "Arnoldus Ophorst, in de kerk" van Sprang begraven op 13-4-1793 of 28-12-1801.

   Te Loon op Zand op 13-5-1755 diende Arnoldus Ophorst, inwoner van Loon op Zand, een verzoek in om aldaar een brouwerij en azijnmakerij te mogen oprichten. Een kopie van dit verzoek is doorgestuurd naar Arnoldus Verheijden de rentmeester van Zijne Hoogheid de heer Prince de Salm in zijn kwaliteit als heer van Loon op Zand.
   Binnen het dorp staan op dit moment drie koopbrouwerijen:
   - de 1ste van Albert Duwooz drossaard en secretaris en rentmeester te Bokhoven 3 à 4 jaren geleden gekocht uit de boedel van zijn schoonvader Adriaan van den Hove en tegenwoordig verhuurd aan Arnoldus Ophorst;
   - de 2e de weduwe Piero van Vugt voorheen weduwe van Francis van Lanschot thans in huur door haar schoonzoon Michiel van Vugt en
   - de 3e van Augustinus de Rooij koopman te Tilburg, in huur zijnde bij de weduwe van Jasper Dircxe Nauwens, met nadere details over deze brouwerijen.
   De oprichting van een vierde zou tot nadeel strekken van deze drie. Verwezen wordt naar een document van de hertog van Brabant van zaterdag na ‘sHeren Hemelvaart 1269.

   Te Drunen op 20-7-1760 diende Jan Tabbers een verzoek in om een octrooi te krijgen tot het oprichten van een azijnmakerij annex bierbrouwerij te Drunen. In het stuk worden genoemd: Robbertus de Neul [of: Neve] kapelaan en rentmeester van de graaf van Oultremont en Warfuze Heer van Drunen, Jacob Hack te Maren, Arnoldus Ophorst te Loon op Zand, Constantin Bouwier, allen oprichters van bierbrouwerijen.

   Loon op Zand, 11-8-1773: Onderzoek van een bericht van de leen- en tolkamer op het rekest van de regenten der heerlijkheid Loon op Zand met een verzoek om de collecteur van 1758 en 1759 Kornelis Couwens door rechtsmiddelen te dwingen tot restitutie van een bedrag van 200 gl. en de collecteur van 1760 en 1761 Arnoldus Ophorst ook 200 gl.

  x Capelle (NB) 20-2-1746   Helena de Roon , *Vrijhoeven ±1720 , † 4-1791, [] Sprang 8-4-1791.
   Otr. op 4-2-1746 in Capelle (NB).
   Arnoldus Cornelisse Ophorst, j.m., geb. en won. in Capelle, en Helena de Roon, j.d., geb. en won. in Vrijhoeven. Kinderen o.a. Arnoldus, Wouter, Machiel en Adrianus.
   "De huijsvrouw van Arnoldus Ophorst, Helena de Roon, [in de] kerk".

  12 kinderen


 3. Anna Cornelisse Ophorst , * 1721 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-7-1721 , † ’s-Grevelduin-Capelle 29-9-1787 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-6-1750   Adriaan Spiering , *Almkerk 1719 , ~Almkerk-Emmikhoven 4-12-1719 , † ’s-Grevelduin-Capelle 28-11-1798.

  4 kinderen


 4. Barbara Cornelisse Ophorst , * 1723 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-11-1723 (kanker) , [] Sprang 5-12-1795.
  Barbara Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Maria Spiering .
   "Barbera Ophorst, wede. Bastiaan de Rooij, in de kerk, aan de kanker overleden".

   Berber Cornelisse Ophorst.

  x Capelle (NB) 27-3-1746   Bastiaan de Rooij , * 1722 , ~Sprang 20-9-1722 , † <1795.
      Zoon van Arien Hendrix de Rooij en Johanna Adriaanse de Rooij .
   Otr. op 11-3-1746 in Capelle (NB).
   Bastiaan de Rooij, j.m., geb. in Sprang, en Barbara Cornelisse Ophorst, j.d., geb. in Capelle, beiden won. in Capelle. Kinderen o.a. Jan, Adriaen, Cornelis, Johanna en Maria.
   Overl. tussen begin 1764 en eind 1794.

   Bastiaan werd op 26-5-1753 vermeld.

   N.B. De Bastiaan de Rooij, die burgemeester van Besoijen was, was wsl. gehuwd met Cornelia van Heijst.

  10 kinderen


 5. Johannes Ophorst , * 1726 , ~Capelle (NB) 27-10-1726 .

   N.B. Het was níet deze Johannes, maar een Johannes Goverts Ophorst die trouwde met Clasina Klokkenberg.


 6. Cornelis Cornelisse Ophorst , * 1729 , ~Capelle (NB) 27-11-1729 .


 7. Arien Cornelisse Ophorst , * 1733 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-11-1733 , † 1-7-1793 .

   Arien Cornelisse was gehuwd met Adrijana de Roon en kreeg de kinderen Maria, Aderjanus (2x) en Cornelis.

  x Capelle (NB) 8-6-1776   Adrijana de Roon , * ±1742 , ~Capelle (NB) 27-1-1743 , † 15-12-1796.
   Kinderen: Maria, Aderjanus (2x) en Cornelis.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.