Johannes (Jan) Ophorst , *Nijmegen ±1624 , † <7-1677.
Zoon van Jan Ophorst (?) en Lamerken Joosten (van Beusecom) (?) .


× Nijmegen 16-4-1650
    Gertrudis (Geertjen) Boeckens , * 1628 , ~Nijmegen 4-3-1628 , † >1691.

RECHTSBOVEN: Zicht op Nijmegen rond 1590

Kinderen:
 1. Johannes Jans Ophorst , * 1651 , ~Nijmegen 16-4-1651 , † ±1653 .
  Get. bij de doop: Lamerken Joosten (van Beusecom) .
   Johannes, zoon van Geertjen Boeckens en Jan Ophorst. Doopget. Hendrick Boeckens, Sander Ketenij, Lamertjen Joosten.


 2. Hendrixken Jans Ophorst , * 1653 , ~Nijmegen 30-9-1653 .
  Get. bij de doop: Berber Boeckens .
   Hendrixken, kind van Jan Op[??]rst en Geertjen Bokens, get. Jan de Man, Metjen OpHorst, Berber Bokens.


 3. Johan Janse Ophorst , * 1656 , ~Nijmegen 10-10-1656 , † 6-1729 , [] Udenhout 22-6-1729.
   Johannes, zoon van Jan Ophorst en Gerritjen Bockens, get. Daniel de Man, Martijn Gerrits, Catrina Hoofts.

   In Oisterwijk op 28-1-1681 werden Johan Jan Ophorst en Marcel Bles voogden over de vier onmondige kinderen van Jan Ophorst en Gertrudis Boeckens.

   Op 11 juni 1676 had de Raad van State Johan Ophorst, de zoon van de overleden schoolmeester Johannes Willem Ophorst, benoemd als schoolmeester van Udenhout.
   In 1681 werd hij door de classis van ’s-Hertogenbosch "den selven bequam geoordeelt heeft omme de kerk- en schooldienst tot Udenhout te bekleeden".
   In 1685 werd vermeld dat de schoolmeester goede boeken gebruikte en "stichtelijk" leefde.
   Vanaf 1686 gingen er klachten over en weer tussen de schoolmeester en de kerkeraadsleden.
   In 1689 beschoten een dronken groep mannen het huis van Johan en zijn gezin. Johan ternauwernood een mishandeling, maar zijn 7½ maanden zwangere vrouw in de bedstee werd dodelijk verwond.
   De Raad van Brabant vervolgde de daders. Hij en zijn vrouw lagen op bed, toen "haar neffens sijn sijde het hert was afgeschoten". Johan beklaagde zich dat hij een "slegt huijsken, met houte en leeme wanden" had en verzocht om een huis met stenen muren op kosten van Udenhout.

   OP 30-9-1690 legde Johan Ophorst, schoolmeester te Udenhout, een verklaring af over de moord op zijn vrouw. Nicolaa Piteau (Pietjouw), die zei: Mr Jan, Ick heb u hooren seggen, als die persoonen die u huijsvrou hebben doot geschooten, gevangen wierden, ghij zoudet spreecken voor die dezelcke met hagel geschooten heeft, omdat die het soo quaet niet en had gemeent. Johan Ophorst antwoordde: dat is waer, waarop Piteau zei: ghij hebt hem nu gevangen denoterende den Asman, voorts hier bij voegende, want hij ist die met hagel heeft geschooten, versoeckende hem deponent voor deselve te spreecken, vermits die de neef was vande vrouw van hem, Piteau.

   In 1712 waren enige officieren in Udenhout ingekwartierd, waarschijnlijk in het schoolgebouw. In 1713 kreeg Johan een vergoeding van 2 gulden 11 stuivers en 8 oord voor het luiden van de dorpsklok ter gelegenheid van de vrede van Utrecht.
   Hij was meer dan 50 jaar lang schoolmeester en koster van Udenhout.

   Johannes Jan Ophorst (1654 – 1729) was behalve schoolmeester ook actief als belastingpachter. In de tijd van de Republiek was het nog gebruikelijk dat de belastingen verpacht werden. In het algemeen werd de belastingheffing verpacht voor een periode van zes maanden aan de hoogst biedende. Het ging meestal om onroerend goed belasting. Het gebruik om het innen van de belastingen te verpachten is pas in 1748 afgeschaft na het belastingoproer in Amsterdam.
   Voor Jan Ophorst liep het in 1688 volledig uit de hand. Een dronken groep kerels beschoten ’s nachts het huis van Jan en zijn vrouw Marike. Het was maar een eenvoudig huisje van balken, stro en leem, en het bood de bewoners in dit geval dus nauwelijks bescherming. Marike was op dat moment ruim zeven maanden zwanger van haar vierde kind. Zij werd die nacht liggend in de bedstee dodelijk geraakt door een van de kogels.
   Na de dood van Marike hertrouwt Jan in 1692 met een katholieke vrouw, Geertruy Groenendael. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

   Zie: http://www.callenbach-meerburg.nl/Website%20Callenbach%20Ned/families/de_familie_ophorst.htm
   Beroep: Schoolmeester te Udenhout van 1676 tot 1729

  × Son 1682   Maria (Marike) Vogelsangh , *Son ±1660 , † Udenhout 6-4-1688 (vermoord).
   Otr. op 8-8-1682 in Son.
   Ondertrouw in Loon op Zand op 11-8-1682. Maria was j.d. van Son.

   Maria was een dochter van ds. Rombachius (Rombert) Vogelsangh, student te Franeker in 1630, perdikant te Suawouden vanaf 1640, daarna te Ydaard en vanaf december 1648 in Son, en overl. ald. 1659, en Marijcke Jans, otr. 19-4-1655.

   Jan Ophorst en Marike Vogelsang hadden een tweeling, twee jongens, Govert en Wouter. Beiden hebben de kinderjaren overleeft, voor een tweeling in die tijd bijzonder te noemen, temeer waar hun moeder overleed toen ze nog geen 14 maanden oud waren. Van Wouter is verder niets bekend. De afstamming loopt verder via Govert. Govert wordt schoolmeester en koster te Nieuwkuijk. Hij trouwt met Maria de Greeff, en zij krijgen 9 kinderen.
   Zij werd vermoord door inwoners van Udenhout, toen zij 7½ maand zwanger was. Haar echtgenoot overleefde de aanslag ternauwernood.

   In 1690 werden voor de moord gearresteerd: Jan van Nuenen, Jan Elias Jansz en Peter vande Wiel, alias Asman.

  × Udenhout 21-12-1692   Gertrudis Groenendaal , *Heusden ±1654 , ~Heusden 21-1-1655 , † 8-1740, [] Udenhout 11-8-1740.
   Otr. op 5-12-1692 in Heusden.
   Attestatie voor het huwelijk gegeven op zondag 21 december 1692 in Heusden. Gertrudis is gehuwd als j.d.

   Dochter van Jan Hermansz, "jonman van Melle uijt het Sticht van Ossenbrugge" en Geertruijt Jans, j.d. van het land van Gulich, eveneens wonende te Heusden. Melle ligt ca. 30 km ten zuidoosten van Osnabrück in Duitsland. Zij gingen op 10-3-1645 in ondertrouw in Heusden.
   Zie: "Gen. Tijdschr. voor Midden- en West-Brabant" 1997, blz. 288-9.
   Zij bleef als weduwe in het dorp Udenhout wonen.

  3 kinderen


 4. Hendrina Ophorst , *Udenhout ±1658 , † ±1728 .

   Hendrina Ophorst, wed. Jan de Five, wonende te Son.
   Kinderen:
   - Johanna, oudste dochter, overleden, gehuwd gew. met Johan van Ginkel, predikant te Bergeijk,
   - Geertruij, gehuwd met Martinus Zijnen, schoolmeester te Son,
   - Jacoba, overleden, gehuwd gew. met Johan Ophorst, majoor van de schans van Engelen,
   - Willem, koopman te Rotterdam,
   - Martha, gehuwd met Willem Roessingh, schoolmeester te Schijndel,
   - Barbara, jongste dochter, "coopmanschap drijvende" te Son.
   Testament op 4-3-1727, opening ervan op 1-7-1729.

  × ±1682   Johannes (Jan) de Vrind .
   Otr. op 26-10-1681 in Loon op Zand.

   Johannes de Vrind (Five), schoolmeester te Son, weduwnaar van Geertryt Vogelsangh.
   Beroep: Schoolmeester te Son


 5. Arnoldus Janssen Ophorst , *Nijmegen ±1661 , † 11-1737 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 13-11-1737.

  × Loon op Zand 24-2-1686   Aeltgen Cornelisse Leempoel , * 1650 , ~Capelle (NB) 14-8-1650 , † <11-1702.

  × Loon op Zand 12-11-1702   Anneke Teeuwe Deckers , * 1670 , ~Capelle (NB) 19-3-1670 , † ±1729.
      Dochter van Matthijs Gijsberts Deckers en Maijken Wouters Verhagen .
   Otr. op 21-10-1702 in Loon op Zand.
   Aernoldus Ophorst, wed.v. Alette Leempoel, en Anneke Deckers maken hun huwelijkse voorwaarden op 4-11-1702 in Loon op Zand.

   Arnoldus Ophorst, wedr. van Aaltje Cornelisse Leempoel, wonende tot Loon, en Anneke Mattheuwsse Deckers, j.d., geboortigh en woonagtigh tot Capell, sijn tot Loon voornoemt den 21 October 1702 ondertrouwt aen den selve attestatie naar Loon gegeven op den 5 Novemb. 1702. Deesen onder de classis van 3 gld.

   Hun kinderen Matteus en Alida bereikten de volwassen leeftijd.

   Anneke Mattheuse, dochter van Matthijs (Teeu) Gijsberts Deckers (1633-1673) en Mayken Wouters Verhagen (1644-1710).

   Cornelis Wouters Verhagen was een broer van IJfke Wouters. Hij was president-schepen van Loon en liet geen kinderen na. Hij testeerde met zijn vrouw in 1720 en benoemde toen tot zijn erfgenamen:
   - zijn broer Michiel,
   - zijn zuster Iefke, weduwe van Gojert van der Leij,
   - de kinderen van Janneke Wouters Verhagen en Dirck Janssen Boer,
   - Joost Hendricks Verhagen,
   - de kinderen van Maeijcken Wouters Verhagen, met name Gijsbert Deckers, en Anneken Deckers bij Aernoldus Ophorst.
   Na Cornelis’ overlijden deelden zijn erfgenamen in zijn nalatenschap.
   Overleden 1727-1731.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.