Ariaentje Heijmens ( Ottolander) , *Oud-Alblas ±1585 , † Oud-Alblas >5-1658.
Dochter van Heijman Vassensz Ottolander en Beatrix Adriaens Molenaer .


× ±1609
    Cornelis Lenaertsz Sterrenburg , *Oud-Alblas ±1580 , † Oud-Alblas ±1640.

Afb. Oud-Alblas in 1659   

Kinderen:
 1. Lenart Sterrenburg , * 1610 , ~Oud-Alblas 5-9-1610 , † ±1616 .
  Get. bij de doop: Adriaan Cornelisz Sterrenburg (?) en Adriaen Cornelisz (Arij Cornelisz) Langerack .
   Doopget. Arij Cornelisz Sterrenburgh, Arij Cornelisz Langerack en Heijlke Jansdr.


 2. Heijmen Cornelisse (Heineman) Sterrenburg , * 1612 , ~Oud-Alblas 15-3-1612 , † >1677 .
  Get. bij de doop: Neligen Leenerts (Neelke Leenderts) Sterrenburg .
  Heineman trad op als getuige bij de doop van Jan Cornelisz , de doop van Cornelia Egberts van Muijlwijck , de doop van Cornelis Pieters Aaldijk .
   Get. Krijn Cornelisse, Lenart Lenartsz. en Neeltge Lenarts Sterrenburgh

   Heineman Sterrenburg, schout van Alblas, bij dode van Cornelis, schout van Alblas, zijn vader, nam diens land over op 28-2-1642.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1985.
   Functie: Schout van Alblas

  × Oud-Alblas 26-2-1651   Mariken Wouters (Marijchen Wouters) Bras , * 1627 , ~Oud-Alblas 7-3-1627 .
      Dochter van Wouter Willemsz Bras en Mariken Jans Cort .
   Kinderen: Arijaentje, Cornelis en Lauris.
   Get. Ary Cornelisz., Marike Willems en Pietertke Pieters.

   Get. bij de doop: Marike Willems ( Bras) (?) .
   Marijchen Wouters trad op als getuige bij de doop van Neeltje Willems Bras , de doop van Cornelis Jansz Bras , de doop van Pietertge Echtberts (van) Muijlwijck , de doop van Wouter Pietersze van Muijlwijck (?) .

  3 kind(eren)


 3. Arijen Cornelisz Sterrenburg , * 1614 , ~Oud-Alblas 20-4-1614 , † >1663 .
  Arijen Cornelisz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Heijmensz Sterrenburg .
   Doopget. Merten Lauresz, Gijsbert Dierixsz en Bertge Jacobsdr.

  × Hoornaar 30-8-1648   Marijken Cornelisse , *Hoornaar ±1625 , † >1660.
   Otr. op 13-8-1648 in Oud-Alblas.
   Kinderen: Cornelia (2x), Jan en Ariaentje.

   Dochter van Cornelis Floren en Geertgen Jansdr.

  4 kind(eren)


 4. Neeltgen Cornelisse Sterrenburg , *Oud-Alblas 1617 , ~Oud-Alblas 18-9-1617 , † Bleskensgraaf 11-2-1698 .
  Get. bij de doop: Anneken Lenaerts Sterrenburg .
  Neeltgen Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Neeltgen Sijmons de Vos , de doop van Ariaentje Gerrits Stuij , de doop van Cornelis Pieters Aaldijk (?) .
   Doopget. Cornelis Huijge, Anneke Lenartsdr. en Marike Mertensdr.

   Zij is een dochter van Cornelis Lenaertsz Sterrenburgh en Ariaentje Heijmens (Ottolander).

  × Oud-Alblas 15-3-1643   Cornelis Willemsz Stuij , *Bleskensgraaf 1619 , ~Bleskensgraaf 9-6-1619 , † Bleskensgraaf >1677.
      Zoon van Willem Gerritsz Stuij en Weijntgen Jacobs (de Groot) .
   Kinderen: 1. Wijntje, tr. Pieter Laurisse Aeldijk. 2. Ariaentje, tr. 1677 Arien Teunissen, tr. 1684 Pieter Pietersz Pijl.

   Cornelis Willemsz Stuij/Steije(n)/Stuey.

   In Dordrecht op 25-3-1667 comp. Cornelis Willemsz Stuey, wonende in Bleskensgraef, Cornelis Aeriensse, wonende te Alblas, en Pieter Huygen, woonende te Alblasserdam, alle in qualiteyt en als testamentaire voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Aeriaentie Cornelis Romeyn, aen haer verweckt bij Adriaen van Asperen, beyde saliger. Zij verklaarden volkomen procuratie te geven aan Dirck Cornelisz Romeyn, wonende te Alblasserdam.

   Bij de verdeling van de boedel van Willem Jans Stuy op 6-9-1731 in Bleskensgraaf worden de volgende personen vermeld:
   - Cornelis Pieters Aaldijk, wonende Bleskensgraaf,
   - Jan Leenderts Nederlof, geh. met Volkje Pieters Aaldijk, won. Sliedrecht,
   - Niesje Pieters Aaldijk, wedu van Jacob Leenderts, won. Sliedrecht, en
   - Teuntje Pieters Aaldijk, wedu van Gysbert Aartse, won. Bleskensgraaf en de minderjarige kinderen van
   - Marrigje Pieters Aaldijk, wedu van wylen Cornelis Boer, met name Pieter, Neeltje, Ariaantje en Cornelis Cornelis Boer, en Simon Ariens van der Steen, geh. met Weyntje Cornelis Boer, en tevens over de minderjarige kinderen van
   - Louwens Pieters Aaldijk, met name Wijntje- en Pieter Louwen Aaldijk;
   Zij zijn te samen kinderen en
   kintskinderen van Pieter Laurisse Aaldijk, voor de enen helft, en - Cornelis Ariens Stuy, won.
   Wijngaarden,
   - Wyntje Ariens Stuy, wedu van wylen Cornelis de Hoog, won. Alblasserdam, en
   - Jan Pieterse, geh. met Cornelia Pieters Pijl, en
   - Willem Pieterse Pijl, won. Bleskensgraaf;
   zij zijn de enige nagelaten kinderen van Ariaantje Cornelis Stuy.
   Beroep: Schepen van Bleskensgraef. van 1674 tot 1675

   Cornelis Willemsz trad op als getuige bij de doop van Laurus Pieters Aaldijk (?) .

  2 kind(eren)


 5. Lenart Cornelisz Sterrenburg , *Oud-Alblas 1618 , ~Oud-Alblas 11-11-1618 , † Oud-Alblas >5-11-1684 .

  × Streefkerk 19-3-1649   Crijntje Gerrits Stuij , *Streefkerk ±1626 , † Streefkerk >1655.

  × ±1656   Grietge Pieters Strevelant , * 1616 , ~Streefkerk 31-7-1616 .
   Doopget. Gerrit Meeuwsen, Ariantgen Huijgen en Lijsbeth Huijgen.

   Dochter van Pieter Gerritsen Strevelant en Anneken Herberts.

  3 kind(eren)


 6. Beatris Cornelisse Sterrenburg , * 1621 , ~Oud-Alblas 9-5-1621 , [] Oud-Alblas 24-2-1705.
  Get. bij de doop: Arijke Heijmans .
  Beatris Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelia Egberts van Muijlwijck (?) .
   Doopget. Arijke Heijmans, Aeltke Mertensdr. en IJfke Jacobsdr.

  × Oud-Alblas 25-3-1646   Laures Woutersz (Lauris Woutersz) Bras , * 1618 , ~Oud-Alblas 18-3-1618 , † <1758.
      Zoon van Wouter Willemsz Bras en Mariken Jans Cort .
   Kinderen o.a. Cornelis, Maeijken en Cornelia.
   Doopget. Pieter Arijens Boom, Laurens Jans de Cort en Haesgie Geerits.

   N.B. De man van Nelleke Arijens Brant heette Willem Woutersz. Bras.

   Get. bij de doop: Haesjen Gerrits (Haesien Gerrits) Braincker en Laurens Jansz Cort .
   Lauris Woutersz trad op als getuige bij de doop van Arijen Willemsz Bras .

  × Oud-Alblas 9-1-1661   Gerrit Willems Stuij , *Bleskensgraaf ±1620 , † Oud-Alblas 15-1-1691, [] Oud-Alblas 23-1-1691.
      Zoon van Willem Gerritsz Stuij en Weijntgen Jacobs (de Groot) .
   Gerrit Willems Stuij, j.m. van Blg, otr. OA 1660 Beatrix Cornelis Sterrenborgh, wed. [van Laures Woutersz.].

   Gerrit Willems trad op als getuige bij de doop van Cornelis Pieters Aaldijk .

  7 kind(eren)


 7. Ariaentke Cornelisse Sterrenburg , * ±1623 , ~Oud-Alblas 11-2-1624 .
  Ariaentke Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Ariaentje Gerrits Stuij .

  × Oud-Alblas 10-7-1650   Egbert Pietersz van Muijlwijck , * 1623 , ~Oud-Alblas 2-4-1623 .
      Zoon van Peter Tijssen van Muijlwijck en Pietertje Pieters Sterrenburg .
   Kinderen: Pieter, Thijs, Pieterge, Ariaentje en Cornelia.

   Egbert Pietersz trad op als getuige bij de doop van Wouter Pietersze van Muijlwijck , de doop van Willem Cornelisz Grotenboer .

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.