Marichje Ariensdr (den Ouden) , † <1674.
Dochter van ? .


× <1636
    Adrijaen Cornelisz Boertje , † <10-1665.
Kinderen:
 1. Cornelia Adrijaans (Neeltje Adrijens) Boertje , † <1666 .

  × <1660   Jan Dircks Verhouck , † 1676.

  3 kinderen


 2. Lijsbeth Adrijaens Boertje .
  Lijsbeth Adrijaens trad op als getuige bij de doop van Marichie Adriaens Cranendonck (?) .

   In 1656 werd bij een veiling in Mijnsheerenland genoemd: "de vrouw van Egbert Willems op het Muijsegat".

   Lijsbet Arijens Boertje was op 1-7-1646 in de S.A.P. getuige bij de doop van Teuntie, dochter van Pieter Lauwen [Sevenbergen] en Ariaentie Leenderts [Kooijman].

  ×   Egbert Willems van den Polder .
      Zoon van Willem van den Polder en Machteltie Roocken (??).
   Kinderen o.a. Willem, Lijntie en Arie.

   Egbert Willems van den Polder was op 10-6-1646 in de S.A.P. getuige bij de doop van Grietie, dochter van Cornelis Adriaens (Polderdijk of Boertje?), schipper, zoon van Adriaan Andrieszn.

   In 1647 werd bij een veiling in Mijnsheerenland een Egbert Willems Swanegat vermeld.
   In 1658 was bij een openbare veiling in Mijnsheerenland sprake van Egbert Willems op het Muijsegat.

   In de winter van 1673/1674 is in de S.A.P. srpake van:
   - Pieter Symons Hooghwerf x Maaijke Arijens Boertje,
   - Willem Egberts, opdracht hebbende van zijn vader Egbert Willems.
   - Jan Dircks Verhouck, vader en voogd over zijn minderj. kinderen bij Cornelia Adrijens Boertje.
   Kinderen van Marichie Arijens Za. huisvr. van Arijen Cornelis Boertje. Verkoop weiland aan Symon Cornelis de Vries Dijkgraaf van SAP.

   N.B. Er was ook een Egbert Krijne van de Polder, die samen met Leentje Jans Verrijp op 29-10-1719 in Numansdorp een zoon Jan liet dopen met Jannetje Jans Verrijp als doopgetuige.

  7 kinderen


 3. Maijke Adrijaens Boertje .
  Maijke Adrijaens trad op als getuige bij de doop van Adriaen Arijens Cranendonck (?) .

   Mijnsheerenland, 30-6-1677: Taxatie van 1 morgen en 286 roeden cijnsland aan de Maasweg, nagelaten door de weduwe van Jan van Ooien en alsnu in bezit van Pieter Symonsz. Hoogeworff, wonende in het Oudeland van Strijen.

  × <1672   Jan Olen ( Outstrijen) , † ±1670.

   Mijnsheerenland, 26 juni 1666:
   Marichge Jansdr., weduwe van Jan Aryens Bosschieter, wonende in Heinenoord, voor de ene helft en Claes Jans Bosschieter, mede woonachtig in Heinenoord, voor de andere helft, verkopen voor 50 ( ) C. gulden aan Jan Olen Outstry en, wonende in het Oudeland van Strijen, de jaarlijkse cijns van omtrent 1 morgen 300 roeden land in het Oudeland van Moerkercken.
   Oost de vliet, zuid Leendert Cornelis Comen, west de weg en noord nogmaals de vliet.

   Mijnsheerenland, 3 mei 1672:
   Taxatie van 1 morgen en 280 roeden cijnsland (land belast met een erfcijns resp. erfrente, meest in bezit van een klooster) in het Oudeland van Moerkercken. Noord en oost de gemenelands vliet met het land v/h Heilige Geesthuis binnen Dordrecht, zuid Leendert Cornelis Coomen en west de Maasweg; achtergelaten door Jan Olen van Oud-Strijen en getaxeerd op verzoek v/d secretaris van Strijen. Geschat op 220 gulden per morgen.

  × ±1672   Pieter Sijmons Hoogewerff , † >1682.

   In de winter van 1673/1674 is in de S.A.P. sprake van:
   - Pieter Symons Hooghwerf x Maaijke Arijens Boertje,
   - Willem Egberts, opdracht hebbende van zijn vader Egbert Willems.
   - Jan Dircks Verhouck, vader en voogd over zijn minderj. kinderen bij Cornelia Adrijens Boertje.
   Kinderen van Marichie Arijens Za. huisvr. van Arijen Cornelis Boertje. Verkoop weiland aan Symon Cornelis de Vries Dijkgraaf van SAP.

   Mijnsheerenland, 17 mei 1674:
   Pieter Simons Hoogenworf, gehuwd met Maeijken Aryensdr., bevorens weduwe en enige geïnstitueerde erfgenaam van Jan Oolen in Oud-Strijen, bekent 200 C.gulden schuldig te zijn
   aan en t.b.v. juffrouw Maria Stoop in Dordrecht. Hij hypothekeert deze som op de beterschap boven de jaarlijkse cijns van 1 morgen 286 roeden land in het Oudeland van Moerkercken. Noord en oost de gemenelands vlieten, zuid Leendert de Comen en west de Maasweg en voorts op al zijn andere goederen. Afgelost op 5 november 1684 door Johannes de Lange.

   Mijnsheerenland, 16 oktober 1683:
   Pieter Symonts Hoogewerff, wonende onder Strijen, verkoopt voor 300 C.gulden de beterschap boven de jaarlijkse cijns van omtrent 1 morgen 300 roeden land in het Oudeland van Moerkercken aan de schout Cornelis Huijbrechtss de Lange. Oost de vliet, zuid Leendert Corneliss Coomen, west de weg en noord wederom de voornoemde vliet. Gekomen uit de boedel van Jan Olen Outstryen.


 4. Ariaen Ariensz Boertge , * 1631 , ~Sint Anthoniepolder 1-11-1631 .
  Get. bij de doop: Lijntje Cornelis Boertge .
   Ariaen, zoon van Arien Cornelissen [Boertge] & Maerichjen Ariens, get. Lijntje Cornelis [Boertge], sijn suster.


 5. Beatrix Adrijaens Boertje , * 1635 , ~Sint Anthoniepolder 17-6-1635 , † ±1673 .
  Get. bij de doop: Cornelis Jansz Houcksewegh en Cornelis Huigsz Blaeck .
   Doopget. Jan [??], Cornelis Jans Houcxewegh en Cornelis Huijchen Blaeck.

   Op 29-12-1673 was de weduwe van Adriaen Prs. Cranendonck zaliger erfgenamen van Marichien Arijens zaliger, gehuwd met Arijen Cornelis Boertje.
   Overleden 1673-74.

  × Sint Anthoniepolder ±1662   Adrijaen Pieters Cranendonck , *Rotterdam, Charlois ±1630 , † ±1671.
      Zoon van Pieter Toenisse Cranendonck en Adriaentgen Adriaens Slorp .
   In 1670 maakten Adriaen Pietersz. Cranendonck en zijn echtgenote hun testmanet. Enkele jaren later overleden zij kort na elkaar.
   Kinderen: Pieter, Marichie (2x), Arie (2x), Arijaentje en Jacob.

   In 1650, een paar jaar na het overlijden van zijn vader, kocht Adriaen Pietersz. Cranendonck op een openbare verkoping een boerderij met erf, hooibergen, schuur, boomgaard, "telinge en plantagie", gelegen aan de Charloisse Lagedijk.
   Na zijn huwelijk verliet hij de Charloisse Oosthoek en vestigde hij zich in de Sint-Anthoniepolder, waar zijn vrouw vandaan kwam. Ook daar was Adriaen boer.

   In 1665 was Adriaen voogd van de weeskinderen van zijn overleden zuster Soetje, die eveneens in de Hoeksche Waard had gewoond.

   S.A.P., 22-6-1666:
   Caveling erfgenamen Adrijaan Cornelis Boertje. Cornelia Adr. Za (was geh. met Jan Dircks Verhouck). Rentebrief f 450,--t.b.v. Samuel van der Heijden t.l.v. Adrijaan Pieters Cranendonck en f 1300,--t.b.v. Margrita Dircks wed. van Za. Johan Cools Dordt.
   Overleden tussen 4-8-1670 en 14-7-1672.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.