Willem Cornelisz van Ouwerkercker , † 1616.
Zoon van ? .


× Oud-Alblas 15-7-1603
    Neeltge Jans .
Kinderen:
 1. Geertge Willems Ouwerkercker , * ±1604 .
  Geertge Willems trad op als getuige bij de doop van Neeltge Melsen , de doop van Marijke Melsen (Marijchke Mels Joppen) .

  × Oud-Alblas 21-6-1626   Cornelis Woutersz Jongbloet , * <1607 .
      Zoon van Wouter Cornelisz Jongbloet en Dievertgen Nanninghs (Dieverken Nannings) .
   Kinderen: Wouter (3x), Neeltke, Marijchken en Wilmtgen.

   Cornelis’ ouders zijn Wouter Cornelisz Jongbloet en Dievertgen Nanninghs.

  × Oud-Alblas 17-12-1645   Arien Maertens .

  6 kinderen


 2. Barbara Willems van Ouwerkercker , * 1605 , ~Oud-Alblas 17-7-1605 , † ±1606 .
   Doopget. Cornelis Teunisse, Adriaenke Jacobsdr. [van Ouwerkerk] en Neeltke Cornelis.


 3. Barbara Willems (Barbel Willems) van Ouwerkercker , * 1606 , ~Oud-Alblas 18-6-1606 .
  Barbel Willems trad op als getuige bij de doop van Neeltken Cornelis alias Jongbloet .
   Doopget. Huijch Pietersz., Geerken Willemsdr. en Ingen Cornelisse.


 4. Jan Willemsz Ouwerkerck , * 1608 , ~Oud-Alblas 27-4-1608 .

  ×   Aeriaentie Ariens Baes .

  2 kinderen


 5. Cornelis Willems van Ouwerkerck , * ±1609 , ~Oud-Alblas 10-1-1610 , † <1659 .
  Cornelis Willems trad op als getuige bij de doop van Wilmtgen Cornelis alias Jongbloet (?) , de doop van Marijke Melsen (Marijchke Mels Joppen) .
   Doopget. Cornelis Jansz., Arij Cornelis Joosten, Ingenken Pieters [Leckerkerck].

   Hij was een zoon van Willem Cornelisz Ouwerkercker en Neeltge Jans. Zijn beide echtgenoten waren eerder getrouwd geweest.

  × Oud-Alblas 6-2-1650   Sijken Willems Bras , * 1612 , ~Oud-Alblas 9-9-1612 , † <9-6-1653.
      Dochter van Willem Willems Bras en Crijntge Cleijssen Muijen .
   Doopget. Neeltgen Woutersdr., Marike Pieters en Gijsbert Kleijssen.

   Get. bij de doop: Gijsbert Cleijsz Muijen .
   Sijken Willems trad op als getuige bij de doop van Neeltge Cornelisse Evenblij , de doop van Ariaentge Willems Bras (?) , de doop van Cleijsie Willems Bras .

  × Bleskensgraaf 9-6-1653   Anneken Joppen (Annighjen Joppen) , † <10-1695.
      Dochter van Jop Melsz en Lijsgen Cornelis .

   Zij was een dochter van Job Melsz en Lijsgen Cornelis.

   Bleskensgraaf, weeskamer 30-4-1653:
   Anneken Joppen, wede van Dirck Cornelisz Brand, won. Bleskensgraaf, geass. met Mels Joppen won. Bleskensgraaf, haar broeder, ter eenre, en Cornelis Cornelisz Brand en Adriaen Cornelisz Brand als omen en voogden van vaderszijde van het weeskind Ichien Dircxdr, nu ca 12 jaar. Moeder houdt roerend en onroerend goed, veestapel, bouwgereedschap, enz. en de ½ van 3 mrg 150 roe land in het huisweer groot 7 mrg waar zij woont, gemeen met de Regenten van het Heil.Geesthuys ter Nieuwerkerck binnen Dordrecht en Cornelis Cornelisz Brand voornoemd, ten oosten een weer genaamd ’t Leen, de voorsz. Dirck Cornelisz Brand zalgr. mede gecompeteerd hebbende, ten westen Adriaen Cornelisz Brand. Nog de ½ van 2 mrg weiland, zuidzijde en oostzijde Oud Alblas in het 2e weer van de kade, in een weer groot 5 mrg ten oosten Arien Ariensz, ten westen Dirck Ariensz den Haen. Nog de ½ van 3 mrg 5 hont land, noordzijde en westzijde van Bleskensgraaf in het Breeweer, ten oosten Pieter Jacobsz Vries, ten westen de Heil.Geest ter Nieuwerkerck binnen Dordrecht.
   Nog de ½ van 1/5 in 3½ mrg land, zijnde 420 roe in Bleskensgraaf in verscheidene partijen. Nog de ½ van 4 hont 8½ roe in verscheidene partijen, zoals Dirck Cornelisz Brand zalgr. had geerft van Claes Dircxs Brand zalgr.
   Het weeskind krijgt de wederhelft van het voorgaande land en het leen van 4 mrg 350 roe in het weer ’t Leen van 7 mrg genaamd Jonge Nelen land, zz. van Bleskensgraaf ten oosten de erfgen. van Arien Dircxz, ten westen het huisweer voornoemd.

   Annighjen Joppen trad op als getuige bij de doop van Cornelis Arien Cornelissen , de doop van IJgien Arien Cornelis , de doop van Lijsbeth Arien Cornelis , de doop van Job Arien Cornelissen , de doop van Ariaentie Arien Cornelis .


 6. Marijke Willems (Maritge Willems) Ouwerkerck , * 1612 , ~Oud-Alblas 22-7-1612 , † <3-1656 .
  Maritge Willems trad op als getuige bij de doop van Wilmtgen Cornelis alias Jongbloet (?) .
   Doopget. Arijen Jansz.
   Mels Joppen is hertrouwd op 19-3-1656 te Wijngaarden met Ariaentge Teunisdr., zuster van Jasper Tonis. Kinderen uit Mels’ 2e huwelijk: Marijchke, Lijsje en Teuntjen.

  × 5-2-1640   Mels Joppen , † <1682.
      Zoon van Jop Melsz en Lijsgen Cornelis .
   Zij woonden in Oud-Alblas. Kinderen: Neeltke (2x), Maegie en Willem (2x).

   Mels Joppen, won. Bleskensgraaf, was een zoon van Job Melsz en Lijsgen Cornelis uit Bleskensgraaf. Mels had broers Cors en Jan.

   Mels Joppen trad op als getuige bij de doop van Wouter Cornelisz alias Jongbloet .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.