Harmen Arentsz Overgaauw .
Zoon van Arijen Jacobse Overgaauw (??) en Trijntgen Pijeters (??) .
Harmen Arentsz trad op als getuige bij de doop van Adriaen Hendrickse Sterrenburg (??) .


x ±1665
    Grietie Cornelisse , * ±1640 .
Kinderen:
 1. ? Trijntie Harmens , * 1668 , ~Rotterdam 11-11-1668 , † ±1669 .
   Trijntie, dochter van Harmen Arijensse en Grietie Cornelis.


 2. Trijntie Harmens Overgaauw , * 1669 , ~Rotterdam, Hillegersberg 27-10-1669 .
  Get. bij de doop: Mattijs Leendertse (Tijs Leendertse) de Vos (??) .
   Dochter van Harmen Arensz Overgaeuw en Grietie Cornelis, doopget. Thijs Leendertsz en Aeltie Ariens.

   .


 3. ?? Arij Harmensz (Arij Harmanssen) Overgaauw , *Rotterdam, Hillegersberg <1675 .

   Herwijna Overgaauw, weduwe en boedelhoudster van Boon Dijxman, werd na overlijden van haar echtgenoot tesamen met Pieter Franssen Koevoet en Arij Harmanssen Overgaauw tot voogden benoemd over de minderjarigen krachtens het testament op 19-02-1725 verleden voor notaris Nicolaes van der Vaart. Inmiddels [op 26-1-1743] zijn haar mede-voogden overleden daarom wenst zij nu aan te stellen als zodanig Leendert Overgaauw te Overschie nen Arij Klapwijk te Ketel.

  x Rotterdam 23-5-1695   Maertie Leenderts van der Torre , *Rotterdam ±1670 , [] Rotterdam 10-1-1721.
   Otr. op 8-5-1695 in Rotterdam.
   Arien Harmensz Overgauw, j.m. van Hillegersberg, ald. won., en Maertje Leenderts van der Torre, j.d. van Rotterdam, won. Buijten de Goudsepoort.
   Overledene liet na 4 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind; Oostlaan over de Lange Warande.

  8 kinderen


 4. Leendert Harmense Overgaauw , * 1675 , ~Rotterdam, Hillegersberg 3-3-1675 .
  Leendert Harmense trad op als getuige bij de doop van Hermanis Arijs Overgaauw (?) , de doop van Hermanis Arijens Overgaauw (?) , de doop van Maria Arijens Overgaauw (?) , de doop van Dirk Posthumus de Hoog .
   Leendert, zoon van Harmen Ariensz Overgaeuw en Grietie Cornelis, doopget. Cornelis Jansz en Ariaentie Claes.

  x Rotterdam, Overschie 6-11-1712   Maritje Jans Cool , * 1690 , ~Rotterdam, Overschie 23-7-1690 , † 1736, [] Rotterdam, Overschie 9-5-1736.
   Otr. op 21-10-1712 in Rotterdam, Overschie.
   Leendert Hermansz Overgaeuw, jongeman van de Beukelsdijk, en Maritje Jans Cool, jongedochter, wonend in Overschie.
   Zij kregen 5 kinderen in de periode 1713-1719, die allen jong stierven.
   Doopget. Arij Jacobsz Berkel en Maertje Jans.

   Zij was een dochter van Jan Leenderse Cool (1655-1729) en Neeltie Arens Berkel (1660-±1700), die op 26-3-1682 in Overschie trouwden.
   Broers en zusters van Maritje waren:
   - Arij Janse Cool,
   - Jaapje Jans Cool, gehuwd met Jan Dirkse van Velden,
   - Maria Jans Cool, gehuwd met Arij van der Burg,
   - Jannetje Jans Cool, meerderjarige ongehuwde dochter.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 1983.

   Op 21-1-1724 vindt een veiling plaats in het Ambacht Overschie:
   Ary Rodenburg, gehuwd met Maritie Jacobs Berckel, Simon Leendertse Akkersdijk, gehuwd met Annetie Jacob Berkel,
   Leendert Harmense Overgauw, gehuwd met Maria Jans Cool, Ary Janse Cool, Jannetie Jans Cool meerderjarige ongehuwde dochter, Jan Leendertse Cool en de voogden over de minderjarige kinderen van Jaapje Jans Cool en Jan Dirkse van Velden, en van de kinderen van Leendert Janse Cool welke voorsz. Maria en Leendert, Ary, Jannetie en Jaapje Jans Cool kinderen zijn van Neeltie Ariens Berkel en samen erfgenamen van Trijntie Ariens Berkel wed. van Joris Blaase Rodenburg verkopen een woning met enig land onder de Heerlijkheid Oud Mathenesse en onder Hogenban aan Jan Dirkse van Velden voor 1.550 gulden en aan Simon Dirkse van Velden voor 1.730 gulden.
   De partij bestaat uit
   - 2 hond met een woning en een erfpacht voor de erfgenamen van de heer De Lange in Rotterdam
   - 381 roe.
   Het perceel wordt begrensd door Simon Bonten, Cornelis Berkel en de Hogendijk.
   Borgen zijn: Simon Dirkse van Velden en Ary van den Burg en Ary Bos.
   Voogd is Jacob Kerkhoven.

  x Rotterdam, Overschie 8-3-1739   Maertje Sijmons van Noort , * <1695 .
   Otr. op 20-2-1739 in Rotterdam, Overschie.
   Leendert Overgaauw, weduwnaar van Marijtie Jans Kool, wonend in Overschie, en Maartie Simonsd. van Noord, weduwe van Piter Romeijn, wonend in Overschie.

   Ook: Van Oort

   Maartje Sijmons van Noort was op 29-8-1745 in Overschie getuige bij de doop van Pieter, zoon van Jan van der Sman en Neeltje Romijn.

   Overschie, 28-1-1780: Taxatie van 2 stukken land, toebehorende aan Jan van der Sman, gehuwd met Neeltje Romeijn, verkregen door overlijden van haar ouders Pieter Romeijn en Maartje Simonsdr van Noort, die hertrouwde met Leendert Overgaauw.
   De stukken land zijn gelegen in:
   - Schieveense polder, 6½ morgen, leenland van Huis van Capelle a/d IJssel
   - Spaanse polder, ambacht Hogenban, groot 6 morgen, 300 roeden.
   Er rust geen hypotheek op de 2 stukken land.
   Belendingen: de Slimme Kamp (perceel),
   - Schiedamse Weeshuis
   - mr. Isaac van Alphen
   - Dirk Hensbroek
   - Verlaatsloot
   Jan van der Sman heeft de landerijen verkregen van zijn schoonmoeder bij boedelscheiding op 2 februari 1759 voor notaris Jan van Lijken te Schiedam gepasseerd. Zijn schoonvader Pieter Romeijn had het verkregen bij opdracht d.d. 6.1.1730. Jan van der Sman is op 4 juni 1768 met het leen verlijd.

  7 kinderen


 5. Marijtie Harmens Overgaauw , * 1678 , ~Rotterdam, Hillegersberg 26-12-1678 , † 1727 , [] Rotterdam, Hillegersberg 13-11-1727.

  x Rotterdam, Overschie 13-4-1710   Holland Engelbregtz Olieman , * 1679 , ~Rotterdam, Overschie 23-4-1679 , [] Rotterdam, Hillegersberg 15-9-1762.

  2 kinderen


 6. Jacob Harmense Overgaauw , * 1681 , ~Rotterdam, Hillegersberg 21-12-1681 .
  Jacob Harmense trad op als getuige bij de doop van Hermanus Arijens Overgaauw (?) , de doop van Hermannus Olieman , de doop van Hermannus Dirkse de Hoog .
   Doopget. Cornelis Jacobsz en Marijtie Jacobs.


 7. Heremijntje (Harmijntie Harmens) Overgaauw , * 1684 , ~Rotterdam, Hillegersberg 28-5-1684 , † >1742 .
  Harmijntie Harmens trad op als getuige bij de doop van Hermanis Arijs Overgaauw (?) , de doop van Hermanus Arijens Overgaauw , de doop van Hermannus Olieman .
   Harmijntie, dochter van Harmen Arensz Overgaeuw en Ariaentie Cornelis, doopget. Ariaentie Cornelis

   Herwijna Overgaauw, weduwe en boedelhoudster van Boon Dijxman, werd na overlijden van haar echtgenoot tesamen met Pieter Franssen Koevoet en Arij Harmanssen Overgaauw tot voogden benoemd over de minderjarigen krachtens het testament op 19-02-1725 verleden voor notaris Nicolaes van der Vaart. Inmiddels [op 26-1-1743] zijn haar mede-voogden overleden daarom wenst zij nu aan te stellen als zodanig Leendert Overgaauw te Overschie en Arij Klapwijk te Ketel.

   Delfshaven, 27-9-1750: Belegje van Helsloot weduwe en boedelhoudster van Jan Bos, scheeps-makersbaas en reder, heeft in mei 1749 verkocht aan Jan de Kok een huis aan de oostzijde van de Schie belend ten zuiden door Leendert Gijsen-burg en ten noorden door Dirk Post en dat bij de koop was gemeld dat dat het huis was gekocht met het recht van vrije huisuitgang door de poort en dat de prijs daarop was gebaseerd. Volgens wijlen Herimina Overgaauw, eigenaresse van de poort, heeft de eigenaar van het verkochte pand geen recht op gebruik van de poort. Met de Schepenen van Delft werd overeengekomen dat als het gebruik met succes wordt betwist de koopsom met 100 gulden wordt verminderd.

  x Rotterdam, Overschie 6-5-1708   Dirck Dircksz de Hoog , * 1681 , ~Delft 3-8-1681 , † ±1719.
      Zoon van Dirck Cornelisse de Hoogh (?) en Lijsbet Meesen Valkenburg (?).
   Otr. op 20-4-1708 in Rotterdam, Overschie.
   Dirk Dirksz de Hoog, jongeman van den Hogenban, en Harmeintje Harmens Overgauw, jongedochter van de Beukelsdijk.
   Doopdatum van de zoon van Dirck Cornelisz de Hoog en Lijsbeth Meesen, doopget. Jan Cornelisz de Hoog, Trijntie Cornelis de oog, Bruin Meesen Valkenburg en Marijtie Mesen Valkenburg.

   Dirck de Hoog (ook Hoogh), bouwman, en zijn vrouw Hermijntje (ook Heremijntje) Overgauw, wonende alhier, herroepen op 14-12-1714 in Delfshaven vorige testamenten en benoemen elkaar tot enig en universeel erfgenaam. De na te laten kinderen krijgen bij meerderjarigheid of huwelijk een kindsdeel van 12 gulden uitgekeerd.

  x 1721   Boon Cornelisse Dijksman , * 1689 , ~Rotterdam, Overschie 12-5-1689 , [] Rotterdam, Delfshaven 15-9-1730.
      Zoon van Cornelis Pieterse Dijksman en Annetie Boone Kleijwegt .
   Otr. op 4-5-1721 in Rotterdam, Delfshaven.
   Boon Cornelis Dijxman, jongeman won. te Delfshaven, en Heremijntje Overgaeuw, wed. van Dirk de Hoogh, won. te Delfshaven, ieder 3 gld.
   Boon Dijxman is begraven buiten de kerk te Delfshaven: 1.10.0 gld. Voor het luiden 3.8.0 gld.
   Doopget. Joris Boone en Maijtie Andries.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.