Huijbert Geldens Anthonisz ( Paans) , * ±1575 , † Capelle (NB) <1638.
Zoon van Gelden Anthonisz ( Paans) en Willemke Jans .


x ±1605
    Mariken Jacobs , * ±1580 , † Capelle (NB) 8-1661.
x 1623 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 1-7-1623)
    Peeterke Jan Wijnen .    

    Dochter van Jan Wijnen (??) en ?
x <1637
    Aentken Jans .    

Kinderen:
 1. Jan Huijberts Paans , * ±1610 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-12-1610 , † 1683 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-9-1683.

  x   Lijsken Cornelisse , *Loon op Zand ±1615 , † 1675, [] Capelle (NB) 11-10-1675.

  8 kinderen


 2. Jacob Huiberden Paans , * ±1610 , ~’s-Grevelduin-Capelle 19-12-1610 .

   Op 8-2-1667 in Capelle verkoopt Huijbert Melsen aan Wouter Jacobss Visscher en Jacob Huijberden Paens.

  x   Aechgen Anthonisse Praat .

  6 kinderen


 3. Heijltken Huijbrechts Paans , * ±1615 .

   Heijltken Paans trouwde met Gerrit Dirckx.

  x   Gerrit Dirckx .

   Opten ije maij anno 1637 in Capelle soo hebben
   - Antonis Jacobss Molder x Aentken Jans, laetste weduwe van Huijbert Geldens za., ter eenre,
   - Jacob Huijbrechtss voor sijn selven ende hem mede streckmaeckende ende vervangende voor
   - Gerit Dirckss x Heijltken Huijbrechtsdr, sijnen swager ende mede vervangende
   - Gelden Huijbrechtsss, sijnen broeder, ende
   - Jan Huijbrechtss voor hem selven;
   Alle als kijnderen van Huijbrecht Geldenss za, ter andere zijde ende hebben haere questien etc, over de houwelijckse voorwaert tusschen Huijbrecht Geldenss za ter eenre ende Peeterken Jan Wijnen, gemaeckt in de Vrijhoeve op 29-6-1623, gesubmitteert in handen vande vierschaer van Schrevelduiijn Cappel.

   Capelle, 2-5-1637: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Tonis Jacobss Molder x Aentken Jans, laetste weduwe van Huijbert Geldens za., ter eenre, ende Jacob Huijbrechtss voor sijn selven ende hem mede streckmaeckende ende vervangende voor Gerit Dirckss x Heijltken Huijbrechts, sijnen suster ende mede sterckmaeckende voor Gelden Huijbrechtsss, sijnen broeder, ende Jan Huijbrechtss voor hem selven ter andere zijde.


 4. Gelden Huijberts Paans , * ±1615 .

   Gelden trouwde op 1-2-1641 in Capelle met Janneken Cornelisdr uit Raamsdonk en had een dochter Maaijken, die op 14-11-1641 in Capelle werd gedoopt, waarbij Aechtien Thonis getuige was.
   Janneken Cornelisdr was weduwe van Adriaen Thonis van Campen.

   Op 22-9-1655, te Dordt, maakt Engeltgen Geldens, wed. van Huijbert Cornelis Timmerman, Cappel, haar testament.
   Genoemd: Gelden Huijberts, zoon van Huijbert Geldens, Wouterken Teunis, nicht, Adriaen Geldens, broer, Gijsbert Teunis, neef.

  x Raamsdonk 1-2-1641   Janneke Cornelis , *Vrijhoeven ±1608 , † Capelle (NB) 23-9-1680.
   Otr. op 10-1-1641 in Raamsdonk.
   Gelden Huijberts, j.m. van Cap. en Janneken Cornelis, j.d. van Rdk., ot. en tr. te Raamsdonk.
   Op 10-5-1643 lieten zij in Capelle een onbekend kind dopen, waarbij Aechtien Thonisdr. doopgetuige was.
   Zij testeerde te Caeplle (NB) op 21-9-1680. De erfdeling vond plaats op 8-2-1681.

   Ook: Jenneke Cornelis Peter Jacopsdr.

   Loon op zand, 3-5-1665:
   1. Gijsbert Peter Baijens,
   2. Antoni IJsacx Piers en
   3. Jenneken, weduwe van Adriaen Tunissen van Campen de Jonge, geassisteerd met haar zoon Cornelis, transporteren goederen aan Thomas Adriaenssen de Genser.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.