Gelden Jans Huiberts Paans , * 1656 , ~Capelle (NB) 10-9-1656 , [] Capelle (NB) 1740.
Zoon van Jan Huijberts Paans en Lijsken Cornelisse .


c
    Willemke Claassen , *Loon op Zand ±1650 .    

× ’s-Grevelduin-Capelle 24-2-1686 (otr Capelle (NB) 26-1-1686)
    Adriaentje Cornelissen ( Romme) , * 1656 , ~’s-Grevelduin-Capelle 13-8-1656 , [] Capelle (NB) 1725.
Kinderen:
 1. Jan Geldens Paans , *Loon op Zand 5-4-1683 , † 2-1738 .

   Jan Geldens Paans is erkend bij testament bij notaris Hoevenaar te Raamsdonk in 1725. Hij was een natuurlijke zoon van Gelden Jansz Paens en Willemken Claes.
   Jan’s eerste echtgenote, Adriaantje Cornelisse van Tilborg, had uit haar 1e huwelijk met Joris van Grevenbroeck 3 kinderen: Cornelis, Teuntje en Hendrik.

  × Capelle (NB) 1-5-1707   Adriaantje Cornelisse van Tilborg , *Capelle (NB) 1680 , ~Capelle (NB) 21-3-1680 , † Capelle (NB) 29-11-1711.
      Dochter van Cornelis Ariens van Tilborgh en Teuntje Peters (Tonisken) Timmer .
   Otr. op 9-4-1707 in Capelle (NB).
   Jan Geldens Paans, j.m., geb. van Loon, wonen. te Cappel, en Adriaantje van Tilborg, laatst weduwe van Hendrik Paans, mede te Cappel wonend, sijn den 9 April 1707 ondertrouwt. Getrouwt den 1 Maij.

   Op 5-1-1705 compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaantje van Tilborgh, wed: Joris van Grevenbroeck, geassisteert met Meerten de Leeuw, haaren swager ende gecooren voogt in desen, mitsgaders de voorsr. Adriaantjen van Tilborg als moeder over haare drie kinderen, verweckt aan den voorsr. Joris van Grevenbroeck, ende sulcx met consent ende advies van Schout en Schepenen van Cappel voorsr., als opper vooghden van alle weesen aldaar, wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Nicolaas Artel, seecker huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande straat, soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Gerit Duijsers, west de pastorije en schoolhuijs alhier, streckende vande buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande maire werde van Poppel toe, belast met den dijck en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercoopersse in qualitijt voorsr. den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Scheoenen, desen 5e Januarij 1705.

   Adriaantje Cornelisse trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Joris Henderickxsen van Grevenbroeck .

  × Loon op Zand 26-7-1712   Zijke Jans Mouthaan , *Loon op Zand 21-11-1687 , † 23-2-1736.
   Otr. op 2-12-1712 in Loon op Zand.
   Jan Geldense Paens, wedr. van Aerjaantje van Tilbogh, won. in Cappel, en Seike Janse Mouthaen, j.d. van Loon op Zand.

   Seiken, dochter van Jan Niklaassen Mouthaan en Maria Cornelis.

  13 kinderen


 2. Lijsbet Geldens Paans , * 4-1686 , ~Capelle (NB) 12-4-1686 .


 3. Cornelis Geldens Paans , * 1688 , ~Capelle (NB) 15-8-1688 .

   Cornelis trouwde op 17 november 1715 in Capelle met Petronella/Pieternel Jans Buis/Buijs, gedoopt op 19-3-1690 in Waspik, overl. 2-4-1765 te Waspik, dochter van Jan Adriaans Buijs en Lijsbeth Thomas Seijlmans. Zij hadden de volgende kinderen: Johannes/Jan, Elisabeth/Liesbeth en Thomas, die trouwde met Aantje Lievaart.
   Zie: http://www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Paans/paans.htm#VII.4.

  × Waspik 17-11-1715   Pieternella Janse (Pieternel Jans) Buijs , * 1690 , ~Waspik 19-3-1690 , † Waspik 2-4-1765.
      Dochter van Jan Adriaense Buijs en Lijsbet Thomassen Seijlmans .
   Otr. op 2-11-1715 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Het echtpaar wordt vermeld in Waspik op 2-4-1716.

   Zij is een dochter van Jan Adriaans Buijs en Lijsbeth Thomas Seijlmans.

  3 kinderen


 4. Johanna (Jenneke Geldens) Paans , * 1690 , ~Capelle (NB) 4-6-1690 , † Raamsdonk 22-6-1736 .

   Van Jenneke/Janneke/Johanna zijn geen kinderen bekend.

  × Capelle (NB) 21-5-1717   Jan Cornelis Timmermans , † <1722.
   Otr. op 12-5-1717 in Capelle (NB).

  × Raamsdonk 1-2-1722   Steven Cornelisse Back .
   Otr. op 14-1-1722 in Raamsdonk.


 5. Thomas Geldens Paans , * 1692 , ~Capelle (NB) 30-8-1692 , † Capelle (NB) 6-3-1769 .

  × Loon op Zand 6-3-1718   Maaijke Janse Swart , * 1692 , ~Capelle (NB) 5-10-1692 , † Capelle (NB) 21-6-1762.

  10 kinderen


 6. Maria Geldens Paans , * 1694 , ~Capelle (NB) 5-12-1694 .


 7. Pieternel Paans , * ±1700 , ~Capelle (NB) 30-1-1701 .

   Pieternel trouwde Herman Fransen van Oosten (van den Bommel). Zie: http://www.vanhengel.net/JanArie/Genealogie/Paans/paans.htm#p1950


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.